ALV van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn U.A.

Het bestuur van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn U.A. nodigt u uit voor het bijwonen van de tweede algemene ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden in het Stadskantoor op 1 oktober 2019.

De vergadering is toegankelijk voor alle geregistreerde leden van Zon op Alphen, dus ook als u wel lid bent, maar nog geen certificaten heeft. Registratie als lid van Zon op Alphen is voor u kosteloos en geheel vrijblijvend.

De inloop en registratie start om 19:30, terwijl de vergadering om 20:00 begint. We verwachten om 22:00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

De agenda is als volgt:

Welkom en opening

  1. Bestuur Zon op Alphen
  2. Vaststellen verslag laatste ALV
  3. Stand van zaken zonneparken
  4. Verkiezing bestuur
  5. Vaststellen huishoudelijk reglement
  6. Financieel overzicht (status 2019, begroting 2020)
  7. Toekomstige projecten & Recht van Opstal
  8. Benoeming kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Volgende ALV & Sluiting

Een gedetailleerde agenda en bijzonderheden worden uiterlijk één week voor de vergadering per email naar de leden toegestuurd. De bijlagen zijn gegevens over de bestuursverkiezing en het voorstel voor het huishoudelijk reglement dat door de werkgroep is gemaakt. U kunt zich aanmelden voor een functie in het bestuur door een email te sturen naar bestuur@zonopalphen.nl , dit kan tot uiterlijk 24 uur vóór de ALV.

Tijdens de vergadering en de rondvraag is er weinig tijd voor het beantwoorden van algemene vragen. Het verzoek is om bij Veelgestelde Vragen voorafgaande aan de vergadering al te kijken of het antwoord wellicht al op de website staat. Ook kan men altijd vragen stellen via info@zonopalphen.nl of support@zonopalphen.nl

De registratie tot het bijwonen van de vergadering is niet verplicht.

Gegevens

Begint op

1 oktober 2019 - 20:00

Eindigt op

22:00

Locatie

Stadskantoor

Stadhuisplein 1
Alphen aan den Rijn
Netherlands
2405 SH
https://www.alphenaandenrijn.nl/