Postcoderoos - Golfclub Zeegersloot

De Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn start binnenkort samen met Golfclub Zeegersloot het eerste collectieve zonnestroomproject in Alphen aan den Rijn.
Voor dit zogenoemde ‘Postcoderoos’-project worden 168 zonnepanelen geplaatst op het dak van het oefencentrum van Golfclub Zeegersloot. Postcoderoos-projecten zijn een speerpunt van het ‘Nationale Energieakkoord 2013’ en speciaal bedoeld voor hen die geen zonnepanelen op hun eigen woning kunnen of willen plaatsen en toch een duurzaamheidsbijdrage willen leveren door het opwekken van eigen zonnestroom. Voor iedere kilowattuur die je eigen zonnepaneel opwekt krijg je een vermindering van je energierekening via de kwijtschelding van de energiebelasting van € 0,1218 per kWh incl. BTW. Energiek Alphen aan den Rijn richt een aparte beheerscoöperatie op, Energiek Zeegersloot die de investering in de installatie doet zodra er voldoende deelnemers zijn en ale panelen zijn verkocht. De deelnemers zijn de leden van deze coöperatie en zijn daarmee dus (mede)eigenaar van de panelen.

De zonnepanelen worden geplaatst op het 60 meter lange dak van het oefencentrum van Golfclub Zeegersloot. Het project sluit naadloos aan op de duurzame ambities van de golfclub en draagt tevens bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid.

Wie kunnen deelnemen:

Deelnemers aan dit postcoderoosproject moeten woonachtig zijn in de aaneengrenzende postcodes 2401, 2402, 2403, 2405, 2405 en 2408 in Alphen aan den Rijn, 2461 in Woubrugge of 2481 in Ter Aar. Zij kunnen via de Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn onder gunstige voorwaarden investeren in zonnepanelen (à circa € 340 per stuk) en vijftien jaar lang profiteren van de onderliggende belastingregeling, zoals kwijtschelding van energiebelasting. Het rendement bedraagt ongeveer € 34 per zonnepaneel/per jaar, in totaal dus circa € 500 over 15 jaar, waarmee de kosten dus ruimschoots worden terugverdiend.

Greenchoice:

De door de zonnepanelen van EnergiekZeegersloot opgewekte elektriciteit wordt direct geleverd aan Greenchoice. Greenchouce is hiervoor geselecteerd omdat zij een van de meest duurzame energieleveranciers zijn en gunstige energietarieven hanteren. Greenchoice betaalt een vergoeding van ca. € 0,05 aan Energiek Zeegersloot voor de geproduceerde elektriciteit.
Hiervan heeft Energiek Zeegersloot ca. € 0,03 nodig voor diverze kosten zoals verzekeringen, onderhoud en netkosten. Er resteert dus € 0,02 die per jaar wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Deelnemers ontvangen dus totaal een vergoeding van ca. € 0,1418 per kWh waardoor een goed rendement op de investering ontstaat.

Wel is het de bedoeling dat deelnemers overstappen naar Greenchoice omdat het anders administratief moeilijk wordt om de kwijtschelding van de energiebelasting te regelen.

Meedoen?

Mee doen is eenvoudig! Stuur een email naar info@energiekalphenaandenrijn.nl met uw wens tot deelname, uw naam en adres en het aantal panelen waarin u wilt investeren.

Wij sturen u vervolgens een deelnameovereenkomst waarin u nadere informatie aantreft. Na ondertekening van deze overeenkomst en ontvangst van uw investeringsbedrag is uw deelname definitief.

Zodra Energiek Zeegersloot voldoende deelnemers heeft en alle panelen zijn verkocht starten wij met de realisatie van het project.

Mochten we onvoldoende deelnemers krijgen dan wordt het door u gestorte bedrag volledig terugbetaald. Er wordt geen rente vergoed over het teruggestorte bedrag.

Informatie-avond:

Op dinsdag 25 oktober, om 19:30 uur, vindt in het clubhuis van Golfclub Zeegersloot, Kromme Aarweg 5 in Alphen aan den Rijn een informatieavond plaats voor alle bewoners van deze ‘postcoderoos’ (vrije inloop). Het project zal worden toegelicht door de initiatiefnemers, de installateur van de zonnepanelen Sungevity, de afnemer van de elektriciteit Greenchoice en de gemeente Alphen aan den Rijn.

Mocht u nog vragen hebben: info@energiekalphenaandenrijn.nl of klik hier voor uw inschrijvingsformulier Zeegersloot !