Als ik mee doe, hoe zit het met de belastingen?

Er zijn een paar factoren die invloed hebben op de belastingen die worden geheven. We gaan hier overigens alleen maar in op de privé situatie, niet de situatie voor firma’s en VvE’s. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend; het is zuiver informatief. Raadpleeg zo nodig een belastingconsulent of -adviseur.

Investering in de certificaten

De waarde van de certificaten zijn deel van je vermogen en moet je in Box 3 opgeven. Normaal gesproken heb je kapitaal uit je vermogen gebruikt om de certificaten te kopen, dus gaat het vermogen binnen Box 3 van het ene potje naar een ander potje. Over de investering in certificaten betaal je dus de normale Box 3 belastingen over de totale waarde. De waarde vermindert elk jaar, omdat de certificaten worden afgeschreven. De dagwaarde van certificaten kan je in je gebruikersomgeving (Portaal) inzien.

Als je totale vermogen in Box 3, plus dat van je partner, niet boven de vrijstellingsdrempel(s) komt, betaal je géén belasting over de investering.

Energiebelasting teruggave

Over de energiebelastingteruggave vanwege de deelname in een Postcoderoos project, betaal je géén belasting.

Uitkering van de opgewekte stroom

Als we genoeg opbrengsten hebben uit de opgewekte stroom of genoeg reserve hebben, kan de ALV besluiten om uit te gaan keren. Dat zijn dan inkomsten uit de investering. We hebben op de ALV in 2022 besloten om een uitkering aan de deelnemers in 2023 te gaan doen. Het valt nog te bezien of daarover belasting betaald moet gaan worden; dit kan voor iedereen anders zijn. Het zullen geen grote bedragen zijn. Zelfs als we een groot deel van de opbrengst van de zonneparken (zeg €20.000) over de ca. 175 leden uitkeren, krijgt ieder lid €114. Dit is geen bedrag om je grote zorgen over te maken.