Hoe zit het financiële plaatje in elkaar?

We onderscheiden eigenlijk twee fases, eerst de investering en realisatie fase, en daarna de operationele fase die zo lang duurt als een postcode traject geldig is, 15 jaar. Op dit moment weten we nog niet alles precies, maar nu we met de installateur rond zijn is er wat meer duidelijkheid. In deze fase proberen we nog steeds zo defensief mogelijk maar wel realistisch met cijfers om te gaan.

De investering/realisatie fase

Deze fase ziet er als volgt uit:

 

De kosten

We gaan voor de berekeningen uit van 2.060 panelen die we op beide daken kunnen plaatsen.  Voor deze panelen zijn de kosten ca. €600.000. Dit is een z.g. Turn-Key prijs, want er zit alles op, aan en in. Deze kosten zijn ook inclusief de voorfinanciering van de btw die de installateur voorschiet. De btw moet anders eerst door ons betaald worden voordat we het 6 maanden later weer terugkrijgen. Ook zijn de garanties verlengd naar een minimum van 15 jaar voor de hele installatie.

De financiering

Een deel van de kosten wordt door de leden opgebracht door participatie in de projecten. De participatie wordt gedaan door middel van de aanschaf van certificaten. Een certificaat is een deel van de totale zonne-installatie. We rekenen met een opbrengst per certificaat van 250 kWh gemiddeld per jaar. Het aantal certificaten berekenen we door de gemiddelde jaarlijkse opbrengst (dmv een P50 calculatie, inkl. degradatie) van de installatie over 15 jaar te delen door 250. Zo komen we dus aan het aantal van 2.252 certificaten. De totale opbrengst door de leden is dus 2.252 x € 200= €450.400.

We hebben gekozen voor een deel financiering, b.v. door de Triodos bank (max. 40%), omdat we daarmee twee belangrijke factoren afdekken. Ten eerste worden de prijzen voor certificaten lager (€200 i.p.v. €300), dus kunnen ook bewoners mee gaan doen met een kleinere beurs, en niet onbelangrijk, het rendement wordt beduidend beter. We lenen voor ca. 3.25%, maar het rendement op de inleg in certificaten is boven de 6%. En stal je de €100 op een bankrekening, krijg je zelf beduidend minder dan 3% rente. Dus al lijkt het vreemd, we verdienen er uiteindelijk aan. Nadeel is natuurlijk dat de bank op de eerste rij komt te staan om een claim op de installatie te leggen als we de aflossing niet kunnen betalen. Daarom zijn we heel erg voorzichtig met de financiële planning.

Er blijft ca. €60.000 over die in de reservepot gaat. Daarmee kunnen we onvoorziene kosten en slechte zon jaren financieren zonder dat we een negatief resultaat krijgen. Daarmee houden we de bank op ruime afstand van ons gemeenschappelijke bezit.

De operationele fase

De operationele fase ziet er als volgt uit:

We onderscheiden de coöperatie hier apart met die van de leden zelf.

De coöperatie

De inkomsten

Van boven naar links: De panelen van 305Wp (golfclub) en 320Wp (Rijnvicus) leveren gemiddeld over 15 jaar gem. 270kWh per jaar aan stroom op, in totaal ca. 563.000 kWh. Die stroom verkopen we aan een leverancier. Aan de hand van offertes die we aangevraagd hebben krijgt de coöperatie daar ongeveer 6 cent per kWh voor, we rekenen defensief met 5 cent, en dat is €28.150 per jaar. Deze kWh prijs is overigens inclusief de zg. garantie van oorsprong (GVO) certificaten die voor deze afnemers geld waard zijn.

We krijgen verder van vier leveranciers een overstap/marge premie als leden bij hun ook de eigen energie afnemen. Die premie is €35 per lid per jaar, de helft als alleen gas of stroom afgenomen wordt. Krijgen we die premie niet, dan stellen we een bedrag van €1,50 per certificaat tot een maximum van €15 aan die leden in rekening. Het gemiddelde aantal certificaten per lid becijferen we aan de hand van andere projecten op 11 per lid. Op basis van de huidige aanmeldingen denken we daar €2.700 aan inkomsten mee te krijgen.

De totale inkomsten per jaar zijn dus ca. €30.850 voor de coöperatie.

De uitgaven

Die ca. €30.850 worden gebruikt om alle kosten af te dekken (staan op het plaatje aan de rechter kant). Het merendeel gaat natuurlijk op aan de aflossing met rente voor de lening. Triodos rekent voor de aflossing en rente €18.909 per jaar. Daarnaast moeten we de opgewekte energie precies laten berekenen en vastleggen, en ook dat kost geld. Verder moeten we ons uitstekend gaan verzekeren voor allerlei calamiteiten. Denk aan weersinvloeden zoals wind, hagel en bliksem, en de uitval omdat er geen stroom opgewekt kan worden. Ook moeten we een WA verzekering hebben als derden iets overkomt. Daarnaast willen we de bestuurders van de coöperatie beschermen, en ook daarvoor gaan we ons verzekeren.

De administratie van de opgewekte stroom richting de leden is natuurlijk enorm belangrijk, want daardoor krijg je de belasting terug. Die administratie doet Zon op Nederland, en die doen dat ook niet voor niets. Die rekenen met €5,00 per lid. Wij rekenen met €1.000.

Om de opbrengst van de panelen op afstand te kunnen meten, en foutmeldingen door te kunnen geven, zijn er internet aansluitingen nodig, en daar moeten we abonnementen voor afsluiten.

Als coöperatie willen we elkaar een paar maal per jaar onder genot van een kopje koffie met een dak boven ons hoofd ontmoeten en vergaderen, en ook dat kost wat geld. Verder zijn er natuurlijk allerlei administratieve werkzaamheden die niet altijd door vrijwilligers gedaan kunnen worden, en we houden er rekening mee dat we af en toe kundig advies moeten inkopen.

Verder moeten we natuurlijk een jaarrekening op laten maken die we moeten deponeren, en aan de leden ter goedkeuring voor moeten leggen, ook dat kost geld.

Elke twee jaar moet er onderhoud aan de installatie gepleegd worden.  Normaal gesproken is dat het schoonmaken van de panelen. Ook dat hebben we opgenomen in de begroting aan de hand van adviezen.

Het saldo

In totaal denken we jaarlijks een paar duizend Euro over te kunnen houden. Dit positieve saldo willen we stallen in de reservepot zodat we ook bij tegenvallers of slechte zon jaren altijd een positief resultaat hebben. Daarmee kunnen we de bank op ruime afstand houden. Mocht er (te) veel in de pot komen, kunnen we bij een Algemene Leden Vergadering (ALV) samen besluiten een deel uit te gaan keren aan de leden. Dat zijn dan extra inkomsten voor de leden.

Einde looptijd

Aan het einde van de Postcoderoos looptijd van 15 jaar eindigt het project. De lening is dan afgelost en de leden krijgen hun energiebelasting niet meer terug. Daarmee vervalt het voordeel grotendeels. De afspraak is dat de installatie dan om niet overdragen wordt aan de eigenaren van de daken, en de leden krijgen het resterende saldo van de coöperatie uitgekeerd.

De leden

De financiële situatie bij de leden ziet er zo uit: (plaatje links onder)

Je neemt je energie af bij je eigen leverancier, en die betaal je waarschijnlijk maandelijks met een voorschot. Aan het einde van een jaar krijg je de afrekening en wordt er gesaldeerd met dat wat je uiteindelijke betaald hebt aan voorschotten, en je verbruik of wat je afgenomen hebt.

De korting op de energiebelasting

Met de deelname in een Postcoderoos project krijgt je leverancier (met 3 sterren op de lijst van ZoN) een opstelling van Zon op Nederland over het opgewekte deel van de energie aan de hand van je certificaten. Deze leveranciers rekenen uit wat dat aan belastingrestitutie is en verrekenen dat direct af met je eindrekening. Na het eerste jaar weet de energieleverancier hoeveel je netto moet gaan betalen, en gaat waarschijnlijk je maandelijkse bijdrage omlaag. Je hebt dan al gelijk profijt van je certificaten. Dat kan wellicht alleen maar bij deze leveranciers.

Heb je een energieleverancier met 2 sterren, dan krijg je zelf een certificaat van Zon op Nederland met die opgewekte energie gegevens in de post. Dat certificaat stuur je op naar je eigen leverancier en die kan het direct verrekenen met je eindnota, of je krijgt een credit nota en je geld terug.

In het geval dat we van jouw energieleverancier geen premie krijgen, krijg je van de coöperatie jaarlijks nog een aparte rekening voor het aantal certificaten à €1,50 tot een maximum van €15,00 per jaar. Zodra je overstapt naar een leverancier met 3 sterren vervalt die rekening voor het volgende jaar natuurlijk. Ook als je tussendoor overstapt, rekenen we wel met hele jaren.

De teruggave van de energiebelasting is afhankelijk van je eigen verbruik, en het aantal certificaten dat je aangeschaft hebt. (eenmalig €200 per certificaat)  De energiebelasting (incl. btw) is voor 2019 vastgelegd op 11,93 cent. Dit veranderd elk jaar. Een certificaat levert gemiddeld 250kWh per jaar aan stroom, en dus krijg je per certificaat 250 x 11,93 = €29,83 aan energiebelasting terug. Je verdient je inleg dus in 200 / 29,83 = 6,7 jaren terug.

Je opbrengsten uit de zonnestroom van de panelen

Dit zal waarschijnlijk een gering bedrag per jaar zijn, en te klein om uit te keren. We potten het voorlopig op in een reserve fonds. Mochten we genoeg in kas hebben, kunnen we samen op de ALV besluiten een deel aan de leden uit te gaan keren.

Ook hier is het einde van de looptijd natuurlijk 15 jaar. Aan het einde van de looptijd delen we wat er in kas overblijft door het aantal certificaten en keren dat aan de leden uit.