Hoe zit het financiële plaatje in elkaar?

Bij nieuwe projecten onderscheiden we eigenlijk twee fases, eerst de investering en realisatie fase, en daarna de operationele fase die zo lang duurt als een postcode traject geldig is, 15 jaar.

We nemen hier als voorbeeld het eerste project van Zon op Alphen, de combinatie van twee daken en in totaal drie Postcoderozen. De panelen op het dak van Rijnvicus worden nl. gesplitst in twee Postcoderozen, Oost en West. Voor nieuwe projecten zullen we deze cijfers natuurlijk aanpassen, maar het principe blijft gelijk.

De investering/realisatie fase

Deze fase ziet er als volgt uit:

De kosten

Er komen 1.844 panelen op Rijnvicus en 221 bij de Golfclub Zeegersloot. De totale installatie kost ca. €590.750. Dit is een z.g. Turn-Key prijs, want er zit normaal gesproken alles op, aan en in. Deze kosten zijn ook inclusief de voorfinanciering van de btw die de installateur voorschiet. De btw moet anders eerst door ons betaald worden voordat we het 6 maanden later weer terugkrijgen.

De financiering

Een deel van de kosten wordt door de leden opgebracht door participatie in de projecten. De participatie wordt gedaan door middel van de aanschaf van certificaten. Een certificaat is een deel van de totale zonne-installatie. De totale opgewekte stroom van de twee daken is gemiddeld 563.000kWh per jaar. We rekenen met een opbrengst per certificaat van 250 kWh gemiddeld per jaar. Het aantal certificaten berekenen we door de gemiddelde jaarlijkse opbrengst (dmv een P50 calculatie, inkl. degradatie van de installatie over 15 jaar) te delen door 250. Zo komen we dus aan het aantal van 2.259 certificaten. De totale participatie opbrengst door de leden is dus 2.259 x € 200 = €451.800.

We hebben gekozen voor een deel financiering, omdat we daarmee twee belangrijke factoren afdekken. Ten eerste worden de prijzen voor certificaten lager (€200 i.p.v. €300), dus kunnen ook bewoners mee gaan doen met een kleinere beurs, en niet onbelangrijk, het rendement wordt beduidend beter. De gemeente Alphen ondersteund ons met een duurzaamheidslening van €180.000 tegen een rente van 2%.

We starten dus met een kapitaal van €631.800 en na aftrek van alle investeringen en kosten blijft er ca. €41.800 over die in de reservepot gaat. Daarmee kunnen we onvoorziene kosten en slechte zon jaren financieren zonder dat we een negatief resultaat krijgen. Daarmee houden we de iedereen op ruime afstand van ons gemeenschappelijke bezit.

De operationele fase

De operationele fase ziet er als volgt uit:

De inkomsten

De panelen van 305Wp (golfclub) en 320Wp (Rijnvicus) leveren dmv een P50 waarschijnlijkheidsberekening gemiddeld over 15 jaar elk jaar ca. 565.208 kWh op. Die stroom verkopen we aan een of meerdere leveranciers. Voor de opbrengst van Rijnvicus hebben we in 2019 een PPA afgesloten met Greenchoice voor de duur van een jaar en krijgen daarvoor €49,03 per MWh. Voor de opbrengst van GC Zeegersloot hebben we een PPA afgesloten met Vandebron voor 3 jaar en krijgen daarvoor € 87,10 per MWh. Dat is beduidend meer dan we bij andere leverancies kunnen krijgen, maar voor deze klein-aansluiting heeft Vandebron een speciale prijs. In totaal is dat ca. €30.000 per jaar. Deze kWh prijs is overigens inclusief de zg. garantie van oorsprong (GVO) certificaten die voor deze afnemers geld waard zijn. De opbrengst van deze PPA contracten zijn sterkt afhankelijk van de dan geldende prijzen, en die kunnen enorm verschillen, zoals de situatie in 2022 is.

We krijgen verder van vier leveranciers een overstap/marge premie als leden bij hun ook de eigen energie afnemen. Dit is onafhankelijk van waar we de stroom aan verkopen. Die premie is €35 per lid per jaar, de helft als alleen gas of stroom afgenomen wordt. Krijgen we die premie niet, dan stellen we een bedrag van €1,50 per certificaat tot een maximum van €15 aan die leden in rekening. Op basis van de opgaven van de certificaathouders krijgen we van de leveranciers € 1.275 en van de leden € 1.791 aan inkomsten mee binnen, samen € 3.066. Het eerste jaar zullen we vanwege de regels  die de leveranciers aan deze bijdrage verbinden beduidend minder premie gaan krijgen. Deze ledenbijdrage is door een besluit van de ALV voor 2022 en verder afgeschaft.

De totale inkomsten per jaar zijn dus ca. €33.000 voor de coöperatie.

De uitgaven

De uitgaven zien er op dit moment zo uit:

Die ca. €33.000 aan inkomsten worden gebruikt om alle kosten af te dekken. Het merendeel gaat natuurlijk op aan de aflossing met rente voor de lening, €14.040 per jaar. Daarnaast moeten we de opgewekte energie precies laten berekenen en vastleggen door meetdiensten zoals Kenter, en ook dat kost geld. Verder moeten we ons uitstekend gaan verzekeren voor allerlei calamiteiten. Denk aan weersinvloeden zoals wind, hagel en bliksem, en de uitval omdat er geen stroom opgewekt kan worden. Ook moeten we een WA verzekering hebben als derden iets overkomt.

De administratie van de opgewekte stroom richting de leden is natuurlijk enorm belangrijk, want daardoor krijg je de belasting terug. Die administratie deed in de eerste jaren Zon op Nederland, en die doen dat ook niet voor niets. Die rekenen met €5,00 per lid en doen ook de financiële jaarafrekening. Wij rekenen met €1.056. Sinds 2022 doet dit Energie Samen en doen we dit gedeeltelijk ook zelf.

Om de opbrengst van de panelen op afstand te kunnen meten, en foutmeldingen door te kunnen geven, zijn er GSM aansluitingen nodig, en daar moeten we abonnementen voor afsluiten.

Als coöperatie willen we elkaar een paar maal per jaar onder genot van een kopje koffie met een dak boven ons hoofd ontmoeten en vergaderen, en ook dat kost wat geld. Verder zijn er natuurlijk allerlei administratieve werkzaamheden die niet altijd door vrijwilligers gedaan kunnen worden, en we houden er rekening mee dat we af en toe kundig advies moeten inkopen.

Verder moeten we natuurlijk een jaarrekening op laten maken die we moeten deponeren, en aan de leden ter goedkeuring voor moeten leggen, ook dat kost geld.

Elke twee jaar moet er onderhoud aan de installatie gepleegd worden.  Daarnaast moeten de panelen ook regelmatig schoongemaakt worden. Het advies is om dit elke 3 jaar te gaan doen. Mocht het blijken dat we vaker moeten gaan schoonmaken moet deze post aangepast worden.

Op dit moment hebben we geen bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstand verzekering afgesloten. Mocht dit op een later tijdstip gewenst zijn komen die kosten er natuurlijk bij.

De totale kosten zullen ca. 25.000 gaan bedragen.

Het saldo

Wat blijft er onder de streep over?

In het eerste jaar denken we totaal € 8.000 over te gaan houden. Gedurende de looptijd van 15 jaar, rekening houdend met 2% inflatie e.d., denken we elk jaar een paar duizend Euro over te kunnen houden. Dit positieve saldo willen we stallen in de reservepot zodat we ook bij extra kosten, lage verkoopprijzen voor de opgewekte energie of slechte zon jaren altijd een positief resultaat hebben.

Ook moeten we rekening houden met het feit dat de installatie aan het einde van de looptijd toch niet overgenomen gaat worden. In dat geval moet de installatie verwijderd en verkocht worden. Hiervoor moeten we een reserve opbouwen.

Met een gezonde reserve kunnen we iedereen op ruime afstand houden van ons gemeenschappelijke bezit. Mocht er (te) veel in de pot komen, kunnen we bij een Algemene Leden Vergadering (ALV) samen besluiten een extra aflossing voor de lening te gaan doen, of een deel uit te keren aan de leden. Dat zijn dan natuurlijk extra inkomsten voor de leden zelf.

Einde looptijd

Aan het einde van de Postcoderoos looptijd van 15 jaar eindigt het project. De lening is dan afgelost en de leden krijgen hun energiebelasting niet meer terug. Daarmee vervalt het voordeel grotendeels. De afspraak (in een contract vastgelegd) is dat de installatie dan normaal gesproken om niet overdragen wordt aan de eigenaren van de daken, en de leden krijgen het resterende saldo van de coöperatie uitgekeerd.

De leden

Je neemt zoals voorheen je energie af bij je eigen leverancier, en die betaal je waarschijnlijk maandelijks met een voorschot. Aan het einde van een jaar krijg je de afrekening en wordt er gesaldeerd met dat wat je uiteindelijke betaald hebt aan voorschotten, en je verbruik of wat je afgenomen hebt.

De korting op de energiebelasting

Met de deelname in een Postcoderoos project krijgt je leverancier (met 3 sterren op de lijst van ZoN) in het volgende voorjaar een opstelling van Zon op Nederland/Nu Energie Samen over het opgewekte deel van de energie aan de hand van je certificaten. Deze leveranciers rekenen uit wat dat aan belastingrestitutie voor je is en verrekenen dat direct af door een creditfactuur.

Heb je een energieleverancier met 2 sterren, dan krijgen deze informatie van Energie Samen met de opgewekte energie gegevens per email. Daarmee kunnen die het direct verrekenen met een credit nota en krijg je je geld terug.

De teruggave van de energiebelasting is afhankelijk van je eigen verbruik, en het aantal certificaten dat je aangeschaft hebt. (eenmalig €200 per certificaat)  De energiebelasting (incl. btw) is voor 2019 vastgelegd op 11,93 cent. Dit veranderd elk jaar. Een certificaat levert gemiddeld 250kWh per jaar aan stroom, en dus krijg je per certificaat 250 x 11,93 = €29,83 aan energiebelasting terug. Je verdient je inleg dus in 200 / 29,83 = 6,7 jaren terug. Zelfs in de huidige situatie in 2022 denken we nog steeds dat we ongeveer 7-8 jaar aan kunnen houden, maar dat kan natuurlijk nog veranderen.

Wil je van leverancier wisselen, kijk dan goed bij Veel Gestelde Vragen, want er kunnen haken en ogen aan zitten.

Je opbrengsten uit de zonnestroom van de panelen

Dit zal waarschijnlijk een gering bedrag per jaar zijn, en te klein om uit te keren. We potten het voorlopig op in een reserve fonds. Mochten we genoeg in kas hebben, kunnen we samen op de ALV besluiten een deel aan de leden uit te gaan keren.

Ook hier is het einde van de looptijd natuurlijk 15 jaar. Aan het einde van de looptijd delen we wat er in kas overblijft door het aantal certificaten en keren dat aan de leden uit.

Let op!

Geef je binnen de looptijd je certificaten terug aan de coöperatie, b.v. vanwege een verhuizing buiten de Postcoderozen, heb je géén recht meer op een deel uit het reservefonds. Dat recht overdraag je automatisch naar de nieuwe deelnemers. Het reservefonds is alleen voor de actieve leden op het moment van uitkering. Wil je de certificaten via de coöperatie overdragen aan de nieuwe eigenaar is dat voor hun wellicht een extra motivatie om in te stappen.