Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


Verslag (Notulen) van de ALV is beschikbaar (22-7)

Het verslag staat onder “Over Ons/Documenten” maar is ook hier te downloaden.

Nieuwsbrief is uit (18-7)

De Nieuwsbrief is hier te downloaden om te bekijken.

Beschikkingen zijn binnen! (13-7)

De beschikkingen voor de drie postcoderozen zijn per post aangekomen, gescanned en hier te bekijken en te downloaden. Hiermee is de terugbetaling van de energiebelasting op je eigen gebruik vanaf 28 mei 2019 voor een periode van 15 jaar voor de deelnemers goedgekeurd en een feit. Deelnemers die vanaf 2020 zelf bij hun energieleverancier de teruggave moeten regelen, moeten deze beschikking(en) van hun certificaten bij een of meerdere van deze drie Postcoderozen meesturen.

Aanvraag Beschikkingen goedgekeurd! (4-7)

Zojuist hebben we van de Belastingdienst het antwoord gekregen dat de drie postcoderozen zijn goedgekeurd en de beschikkingen zijn toegewezen. We moesten nog wel wat extra uitleg geven over het probleem met de veranderingen in de Postcoderoos voor Rijnvicus-West waardoor Hazerswoude-Dorp eruit zou vallen, maar ook dat is geaccepteerd.

Productiegegevens nu zichtbaar in gebruikersomgeving (1-7)

Onlangs is het mogelijk geworden om de productie van je eigen certificaten in je gebruikersomgeving in te zien.  Je moet inloggen in je gebruikersomgeving en dan naar “Mijn Certificaten”gaan. Onderaan deze pagina staan de gegevens.binnen (

De overdracht van de installaties (29-06)

Op 28 juni hebben we met Zon&Co. een inspectie gedaan van de twee zonnedaken om te kijken of alles na behoren functioneert. Dat was inderdaad het geval. Zon & Co. gaat nu alle papieren die bij de installaties horen in een ordner onderbrengen, en nog wat formulieren invullen die door ons ondertekend moeten worden om de overdracht helemaal af te kunnen gaan sluiten. Dat zal in de loop van juli gaan gebeuren.

Overdracht installaties is gepland op 28 juni (8-06)

De overdracht van de twee installaties van onze installateur Zon&Co. naar Zon op Alphen zullen op vrijdag 28 juni plaats gaan vinden. Op dat moment worden we allemaal eigenaar en gaan natuurlijk ook de risiko’s naar ons over.

Aanvraag regeling verlaagd tarief is de deur uit (7-06)

De aanvragen voor de drie Postcoderozen zijn naar de Belastingdienst opgestuurd. We hopen over een paar weken de beschikkingen te krijgen.

De facturen voor de ledenbijdrage worden later uitgestuurd. (5-06)

In de laatste Nieuwsbrief hadden we aangekondigd de facturen voor de ledenbijdrage begin juni uit te gaan sturen. We hebben echter besloten dit pas te gaan doen nadat we de beschikkingen van de Belastingdienst binnen hebben.

Gebruikte presentatie ALV staat online (31-05)

De presentatie die is gebruikt tijdens de ALV op 14 mei staat nu ook online bij Over ons/Documenten. De presentatie is hier en daar aangepast met nieuwe gegevens en iets uitgebreid voor diegenen die er niet bij konden zijn. De notulen worden binnenkort gepubliceerd of per email naar de leden verstuurd.

28 mei is de officiële startdatum voor de Postcoderozen! (29-5)

Op die datum gaat het teruglevercontract met Vandebron in voor Zeegersloot, en met deze datum als start gaan we ook binnenkort de beschikking bij de Belastingdienst aanvragen. Er zijn nog een paar administratieve zaken die we nog rond moeten zien te krijgen. De klok voor de teruggave energiebelasting voor de komende 15 jaar is nu gaan tikken.

Zeegersloot levert stroom (27-5)

Sinds afgelopen woensdag levert het dak van de golfclub stroom en nu ook aan het net. De volgende stappen laten we binnenkort weten.

De grondboring bij GC Zeegersloot (20-5)

Vandaag is de boring onder het gebouw van de driving range gemaakt, en de kabel van het verdelerkastje naar de hoofdkabel onder de driving range is getrokken. Meer informatie is hier te vinden.

Bliksembeveiliging bij Rijnvicus geïnstalleerd (16-5)

Vandaag heeft Zon&Co. de bliksembeveiliging van de zonnepanelen geïnstalleerd. De volgende stap is om de balans van de twee PCR’s te optimaliseren. Dit doen ze door een string van panelen van de ene PCR naar de andere te verplaatsen, zodat beide PCR’s nagenoeg hetzelfde gaan produceren.

Menustructuur website aangepast (16-5)

Vooruitlopend op komende nieuwe projecten, is de hoofdmenu struktuur iets aangepast. Locaties heet nu Projecten. Onder dit menu is per project informatie te vinden. Het eerste project heet natuurlijk Rijnvicus & GC Zeegersloot, en daaronder zijn de locatiegevens zoals vanoud weer terug te vinden. Na verloop van tijd komen daar ook alle andere relevante zaken behorend bij dit project te staan. Nieuwe projecten worden dus ook onder dit nieuwe menu ondergebracht zodat de rest van de website zo algemeen als mogelijk gehouden kan worden.

Succesvolle eerste ALV (14-5)

Maar liefst 57 van de 160 leden, alsmede 8 partners bezochten de eerste ALV van de coöperatie. De leden werden uitvoerig geïnformeerd over de bestuurlijke kant en ook de stand van zaken van de drie zonneparken en de operatieve en financiële kanten werden belicht. De notulen en een kopie van de presentatie zullen binnenkort op de website geplaatst worden. De volgende vergadering is vastgelegd op 1 oktober 2019. Tijdens deze vergadering worden de verkiezingen voor het bestuur gehouden, de werkgroep bericht over het huishoudelijk reglement en de begroting voor 2020 zal ter goedkeuring voorgesteld worden.

Grondboring GC Zeegersloot begint op 20 mei. (10-5)

Op deze datum zal Liander met hun aannemers beginnen met de aansluiting van de installatie op het stroomnet. Dit had nogal wat voeten in aarde want na schouwing van de aannemer bleek dat er onder het gebouw van de drivingrange geboord moest worden. Dit stond niet in de opdracht van Liander en daarom heeft de aannemer de opdracht teruggegeven. De directie van de golfbaan ging begrijpelijkerwijze niet akkoord met het maken van een 60cm brede sleuf in de fundatie. Weer een lange vertraging dreigde.  Ferd Schelleman is onmiddelijk zelf een firma gaan zoeken die het boorwerk op zich kan nemen. Na er een gevonden te hebben heeft hij alles onder de betroffenen afgestemt en hebben we nu een vaste datum.

Meetgegevens Rijnvicus nu online. (10-5)

Vanaf vandaag worden de meetgegevens van Rijnvicus-Oost en -West door Kenter naar het centrale register gemeld. Dat betekend dat onze afnemer Greenchoice de productiegegevens krijgt en met ons kan gaan afrekenen. Omdat de bruto productiemeters vanaf 1 mei aktief zijn, worden de gegevens sinds die datum gebruikt.

Aangekondigde terugleversubsidie is van de baan. (2-5)

Er waren al een paar persberichten, maar er is nu wat meer duidelijkheid. Kijk voor meer gedetaïlleerde informatie over de salderingsregeling op de site van energiesamen hier.

Er is ook nog geen beslissing over het aanpassen van de Postcoderoosregeling. Op de site van ODE decentraal staat iets meer over de Postcoderoosregeling.

De agenda voor de ALV is bekendgemaakt (2-5)

Kijk hier voor meer informatie. Leden van Zon op Alphen krijgen op 3 mei een email met bijzonderheden.

Leden krijgen bij Greenchoice een speciale energieprijs

Via de website van Energiek Alphen kunnen leden een speciale energieprijs bij Greenchoice aanvragen. Kijk op de site van Energiek Alphen voor meer informatie.

De schadeverzekering voor beide installaties is op 30-4 ingegaan (1-5)

Op 30 april is de verzekering ingegaan van de installatie op beide locaties. Ofschoon er nog geen overdracht gedaan is, en alle risico’s nog bij de installateur liggen, zijn we er klaar voor om binnenkort de overdracht te kunnen accepteren. De verzekering is voor schade en productieverlies. We verwachten binnenkort ook de bevestiging voor de WA verzekering.

De bruto productiemeters bij Rijnvicus zijn geplaatst (29-4)

Vanmiddag zijn de twee bruto productiemeters door meetbedrijf Kenter geplaatst en doorgemeten. Vanaf 1 mei kan alle opgewekte stroom worden afgerekend, en krijgt de coöperatie inkomsten uit deze stroom.

We zijn er bijna, maar hoe gaat het nu verder? (26-4)

Als eerste worden op maandag 29 april de twee bruto productiemeters bij Rijnvicus geplaatst. Vanaf dat moment kunnen we de opgewekte stroom gaan afrekenen en krijgt de coöperatie inkomsten. Tot nu toe hebben we al 37MWh opgewekt en hebben we ongeveer €1.800 aan stroom voor niets aan Rijnvicus en het overschot aan Liander geleverd.

Zodra de Rijnvicus installatie en de GC Zeegersloot installatie zijn goed gekeurd door installateur Zon&Co. en ook productief zijn, worden ze aan ons overgedragen. We schatten op dit moment in dat het wel einde mei gaat worden, vanwege de werkzaamheden van Liander bij GC Zeegersloot. Op dat moment vragen we de beschikking bij de Belastingdienst aan, die overigens terugwerkend in kan gaan. Op dat moment gaat ook de periode van 15 jaar in, en vanaf dat moment gaan we ook allemaal profiteren van de opgewekte stroom en krijgen we de restitutie van de energiebelasting.

We wachten dus totdat alle twee de daken (en dus alle drie de postcoderozen) operationeel zijn, zodat we aan het einde van de looptijd van 15 jaar geen financiële problemen krijgen en ook een onnodig ingewikkelde administratie gedurende de 15 jaar vermijden. Nadat we operationeel zijn maken we ook een bestandsopname van de huidige opgegeven energieleveranciers van alle certificaathouders, en kunnen dan beslissen wie er een factuur gaat krijgen voor de bijdrage van €1,50 per certificaat tot een maximum van €15. Leden kunnen dus tot die datum nog wisselen van leverancier. Zorg er dus voor dat alle informatie up-to-date in de gebruikersomgeving staat! Wordt deze deadline gemist doen we dit pas het volgend jaar weer opnieuw. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.

Dak installatie GC Zeegersloot bijna klaar (26-4)

Alle oorspronkelijk geplande panelen liggen op hun plek. Het wachten is op de extra bestelde 5 panelen die in de loop van de volgende week gemonteerd gaan worden. Dan wordt ook de rest van de installatie afgemaakt, en is het wachten op Liander die de bekabeling naar hun net moet gaan doen. Verwachting is medio mei. (meer info bij Installaties/GC Zeegersloot)

Probleem met de omvormers bij Rijnvicus is opgelost (19-4)

Vandaag is het probleem met de omvormers bij Rijnvicus gevonden (configuratiefout) en zijn nu alle strings gekoppeld. Dit zorgde ervoor dat we meteen een sprong van meer dan 75kW aan vermogen wonnen. Dit is duidelijk te zien in het weekrapport op het Dashboard. Dit betekent overigens nog niet dat nu alles naar behoren werkt. Het duurt nog minstens twee weken voordat het systeem kan worden overgedragen.

Installatie Zeegersloot schiet aardig op (18-4)

Op dit moment zijn 2/3 van de panelen op het dak geïnstalleerd. De panelen zijn dusdanig gemonteerd dat het moeilijk te zien is dat ze er al liggen. Rechts van de mast is af.

De omvormers hangen op hun plaats aan een muur in een van de afgesloten ruimten. Nadat wij regelmatig van het kastje naar de muur zijn gestuurd om e.e.a. te bespoedigen, is het wachten nu op de firma die een kabel gaat leggen van de muur naar het kastje. Dit moet in de loop van mei gebeuren.

Rijnvicus heeft na 6 dagen al bijna 12 MWh opgewekt (16-4)

Vanmiddag om ongeveer 13:00 uur zijn alle omvormer segmenten online gekomen en konden hun opgeslagen informatie doorgeven. Daaruit bleek dat we in 6 dagen al bijna 12 MWh aan energie opgewekt hebben. Meer informatie staat bij Locaties/Rijnvicus.

GC Zeegersloot krijgt er een paar panelen bij (15-4)

Bij de montage van de onderbouw van de panelen bleek dat er in de knik van het dak een paneel minder gemonteerd kon worden. De afdekplaat laat dit tegen verwachting toch niet toe. Bij bezichtiging bleek dat er ruimte genoeg is om boven de bestaande panelen nog een rij in landscape te plaatsen. Dit betekend dat er 5 panelen extra op het dak komen. De omvormers kunnen dit extra vermogen zonder problemen verwerken. Met de berekening van het P50 vermogen bleek dat er dan 7 certificaten beschikbaar komen.  De certificaten zijn inmiddels al verkocht aan een lid op de wachtlijst.

Wat(t) levert een zonnepaneel of dak eigenlijk op? (14-4)

Kijk hier voor een uitleg die nu bij veelgestelde vragen staat.

De installatie bij Zeegersloot vordert gestaag (12-4)

Met krachtige ondersteuning van directeur Jos v.d. Meer van Zon&Co. om zijn mensen van de nodige materialen te voorzien verloopt de installatie voorspoedig. De onderbouw constructie met de optimizers voor de panelen is bijna helemaal klaar en men is al begonnen met het trekken van de kabels die later de strings naar de panelen gaat vormen.

De Rijnvicus installatie is nog in de start-up fase! (12-4)

Kijk bij Locaties/Rijnvicus voor meer informatie.

Rijnvicus is (gedeeltelijk) operationeel! (10-4)

Net op tijd voordat wethouder Leo Maat de officiële opening verrichtte, heeft Dirk Antonius van Ponsioen de hoofdzekeringen geplaatst, de schakeling doorgemeten en het team van Zon&Co. o.l.v. directeur Jos van der Meer, om precies 16:00 uur de eerste van 18 omvormers aangesloten en ook online gekregen.

We produceren nu groene stroom!

De dagelijkse productie is voor iedereen te bekijken op een portaal met het volgende adres :

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Rijnvicus#/dashboard

Let op: niet alle PC’s, tablets of telefoons zijn bij machte om dit portaal te kunnen laten zien. Mijn iPhone 4s werkt b.v. niet, mijn scherm blijft leeg.