Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


Productie informatie

Door middel van een z.g. plug-in kunnen we nu de productiegegevens op de website laten zien die strookt met de gegevens die van de brutto-productiemeters komen. Tot nu toe hebben we de gegevens van de omvormers laten zien, maar dat is niet zo nauwkeurig. Deze nieuwe gegevens kloppen nu ook met de productiegegevens die op de gebruikerspagina staan van de deelnemers in deze projecten. De gegevens staan hier en kunnen ook op de home page bekeken worden.

Verslag van de ALV (1-10-19) is beschikbaar

Het verslag staat bij Over Ons/Documenten.

Ontwikkelingen over de toekomst van de Postcoderoos regeling

Wat er ook gaat gebeuren met de toekomst van de Postcoderoos regeling, bestaande projecten blijven zo als ze nu zijn. Komt er een betere regeling, dan kan de ALV van de coöperatie beslissen of het beter is om over te stappen. Voor diegenen die interesse hebben in wat er zo allemaal speelt is hier een link naar de website van Energie Samen, die bij de onderhandelingen van het Klimaatakkoord PCR coöperaties zoals de onze vertegenwoordigd. De nieuwe regeling zou begin 2021 van start moeten gaan.

Nieuwe overeenkomsten tussen Zon op Nederland en energieleveranciers

Onlangs zijn wat meer overeenkomsten afgesloten tussen Zon op Nederland en een paar energieleveranciers, die betrekking hebben op het ondersteunen van de afwikkeling van de PCR deelname.

De vier leveranciers Eneco, Energie:Direct, Essent en Nuon hebben nu een overeenkomst met Zon op Nederland afgesloten, en ondersteunen daarmee de afrekening van de PCR regeling. Leden hoeven bij deze leveranciers niets meer aan te leveren of te doen om hun energiebelastingteruggave te gaan krijgen. Deze vier leveranciers geven echter géén margevergoeding aan de coöperatie. Op de lijst van Energieleveranciers bij Zon op Nederland staan deze 4 leveranciers met twee sterren gemarkeerd.

Succesvolle tweede ALV

De opkomst voor de tweede ALV was groter dan verwacht en werd door 46 geregistreerde leden bezocht. Alle voorstellen werden aangenomen. De presentatie die tijdens de ALV werd gebruikt staat op de site onder “Over ons/Documenten”. Het verslag komt spoedig.

De agenda van de ALV op dinsdag 1 oktober 2019

Het bestuur van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn U.A. nodigt u uit voor het bijwonen van de tweede algemene ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden in het Stadskantoor op 1 oktober 2019.

De vergadering is toegankelijk voor alle geregistreerde leden van Zon op Alphen, dus ook als u wel lid bent, maar nog geen certificaten heeft. Registratie als lid van Zon op Alphen is voor u kosteloos en geheel vrijblijvend.

De inloop en registratie start om 19:30, terwijl de vergadering om 20:00 begint. We verwachten om 22:00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

De agenda is als volgt:

Welkom en opening

 1. Bestuur Zon op Alphen
 2. Vaststellen verslag laatste ALV (hier te bekijken)
 3. Stand van zaken zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot
 4. Verkiezing bestuur
 5. Vaststellen huishoudelijk reglement (voorstel is hier te bekijken)
 6. Financieel overzicht (status 2019, begroting 2020)
 7. Toekomstige projecten
  • Recht van Opstal
 8. Benoeming kascommissie
 9. Rondvraag
 10. Volgende ALV en Sluiting

(*) De ALV moet het bestuur toestemming geven tot het aangaan van een Recht van Opstal overeenkomst met de eigenaren van een dak. Dit Recht van Opstal regelt het eigendom voor de coöperatie van de installatie gedurende de looptijd, en regelt de overdracht daarna. Deze overeenkomsten moeten via een notaris gepasseerd worden, die maakt de akte naar gelang het model en die verlangt een besluit van de vergadering. Zon op Alphen heeft een akkoord van de ALV nodig omdat de statuten vermelden dat we voor het verkrijgen van registergoederen (c.q. onroerend goed in ons geval een dak) het akkoord van onze ALV nodig hebben, zie artikel 8.9 van onze statuten. Voor het project van de Golfclub Zeegersloot ligt er nog geen rechtsgeldige toestemming van de vergadering voor. Daar moet dus opnieuw voor gestemd worden. Ook voor nieuw projecten heeft het bestuur de toestemming voor het laten opstellen van een Recht van Opstal per besluit van de vergadering nodig. De model overeenkomst staat onder Over ons/Documenten op de website of kunt u hier downloaden.

Een gedetailleerde agenda en bijzonderheden worden uiterlijk één week voor de vergadering per email naar de leden toegestuurd. In de email staan gegevens over de bestuursverkiezing. Het voorstel voor het huishoudelijk reglement dat door de werkgroep is gemaakt kunt u hier downloaden.

Leden van Zon op Alphen kunnen zichzelf kandideren of andere kandidaten voordragen voor het bestuur. Deze kandidatuur dient door ten minste drie leden van de coöperatie te worden ondersteund. Als u hier interesse voor heeft, stuur dan svp een mail met de ondersteunende verklaringen naar het bestuur (bestuur@zonopalphen.nl). Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de ALV.

Tijdens de vergadering en de rondvraag is er weinig tijd voor het beantwoorden van algemene vragen. Het verzoek is om bij Veelgestelde Vragen voorafgaande aan de vergadering te kijken of het antwoord wellicht al op de website staat. Ook kan men altijd vragen stellen via info@zonopalphen.nl of support@zonopalphen.nl

De registratie of het afmelden tot het bijwonen van de vergadering stellen we op prijs maar is niet verplicht.

 

Verslag (Notulen) van de ALV is beschikbaar (22-7)

Het verslag staat bij “Over Ons/Documenten” maar is ook hier te downloaden om te bekijken.

Nieuwsbrief is uit (18-7)

De Nieuwsbrief is hier te downloaden om te bekijken.

Beschikkingen zijn binnen! (13-7)

De beschikkingen voor de drie postcoderozen zijn per post aangekomen, gescanned en hier te bekijken en te downloaden. Hiermee is de terugbetaling van de energiebelasting op je eigen gebruik vanaf 28 mei 2019 voor een periode van 15 jaar voor de deelnemers goedgekeurd en een feit. Deelnemers die vanaf 2020 zelf bij hun energieleverancier de teruggave moeten regelen, moeten deze beschikking(en) van hun certificaten bij een of meerdere van deze drie Postcoderozen meesturen.

Productiegegevens nu zichtbaar in gebruikersomgeving (1-7)

Onlangs is het mogelijk geworden om de productie van je eigen certificaten in je gebruikersomgeving in te zien.  Je moet inloggen in je gebruikersomgeving en dan naar “Mijn Certificaten”gaan. Onderaan deze pagina staan de gegevens.binnen (

Gebruikte presentatie ALV staat online (31-05)

De presentatie die is gebruikt tijdens de ALV op 14 mei staat nu ook online bij Over ons/Documenten. De presentatie is hier en daar aangepast met nieuwe gegevens en iets uitgebreid voor diegenen die er niet bij konden zijn. De notulen worden binnenkort gepubliceerd of per email naar de leden verstuurd.

28 mei is de officiële startdatum voor de Postcoderozen! (29-5)

Op die datum gaat het teruglevercontract met Vandebron in voor Zeegersloot, en met deze datum als start gaan we ook binnenkort de beschikking bij de Belastingdienst aanvragen. Er zijn nog een paar administratieve zaken die we nog rond moeten zien te krijgen. De klok voor de teruggave energiebelasting voor de komende 15 jaar is nu gaan tikken.

Leden krijgen bij Greenchoice een speciale energieprijs

Via de website van Energiek Alphen kunnen leden een speciale energieprijs bij Greenchoice aanvragen. Kijk op de site van Energiek Alphen voor meer informatie.