Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


 

Presentatie en Notulen ALV zijn beschikbaar

Deze twee documenten staan beschikbaar bij Over Ons/Documenten.

 

Timing belangrijk bij overstap energieleverancier

Een van onze deelnemers maakt ons er op attend dat de timing van de overstap van je energieleverancier belangrijker is dan je wellicht denkt. Bij de jaarlijkse afrekening krijg je te maken met twee leveranciers die je alleen maar kunnen vergoeden tot het maximum van de gebruikte energie die bij hun voor die periode is afgenomen. In de zomer produceren wij natuurlijk veel energie met onze zonneparken, maar gebruik je zelf waarchijnlijk veel minder. Dit verschil kan aardig oplopen waardoor je bij de ene leverancier tegen het maximum aanloopt, en bij de andere helemaal niet. Dat kan je dus behoorlijk in je teruggave van de energiebelasting schelen. Denk daar dus aan bij het overstappen.

 

Impact huidige situatie energieprijzen

In de media circuleren berichten over het mogelijk omvallen van kleinere energieleveranciers. Dit zou komen, omdat er met ‘short posities’ gewerkt zou worden. Dat betekent dat er wel al verkocht is, maar dat de leverancier daarvan nog niet alles zelf heeft ingekocht.

Hier is o.a. bij om | nieuwe energie geen sprake van! Alles wat door om aan klanten verkocht wordt, wordt direct ingekocht.

 

ALV 12-10-2021

De halfjaarlijkse ALV zal op 12 oktober plaats gaan vinden. We gaan dit weer online doen.

De agenda is als volgt:

19:45      Online Aanmelden in Zoom door de leden
20:00     Opening & Mededelingen – Stef Strik – Voorzitter
20:10      Vaststelling verslag laatste ALV – Stef
20:15      Update energietransistie – Ferd Schelleman
21:00      Stand van Zaken Zonneparken – Paul Versteeg
21:30      Vaststellen Begroting 2022 – Erik de Ruijter
22:00     Rondvraag – Stef
22:15      Vaststelling volgende ALV –  Stef
22:30     Sluiting door de voorzitter – Stef

Een uitnodiging zal binnenkort aan de leden toegestuurd worden met daarin de link voor de Zoom meeting. De af te stemmen begroting voor 2022 staat hier beschikbaar.

 

Goed nieuws voor leden die nog niet deelnemen in een project

De staatssecretaris van Financiën heeft met terugwerkende kracht goedkeuring verleend dat een opvolger van een bestaande deelnemer in een postcoderoosproject – wiens lidmaatschap eindigt – in de plaats mag treden van dat lid. Zo kunnen nieuwe leden dus weer participaties van vertrekkende leden overnemen. Door de beëindiging van de oude postcoderoosregeling [april 2021] was dat tot dusver niet meer mogelijk.

Er komen onregelmatig certificaten vrij omdat deelnemers zelf panelen op hun eigen dak leggen, er teveel hebben, of omdat ze verhuizen buiten het Postcodegebied. Om in aanmerking te komen voor vrijkomende certificaten is het belangrijk om dat in je gebruikersomgeving aan te geven, en wel onder “inschrijven voor een project” en dan de wachtlijst voor “Zon op Alphen” te kiezen. Je kunt dan je gewenste aantal certificaten opgeven. Dit kan je overigens ook doen als je al deelnemer bent, en meer certificaten wil aanschaffen. Sta je op deze lijst en komen er certificaten vrij voor je Postcoderoos gebied, krijg je automatisch een email van ons.

 

De energietransitie : Het Paradijs op Aarde begint in Nederland

Op deze website is een interessante en inspirerende film te bekijken die de huidige ontwikkelingen maar vooral ook de kansen laat zien.
Veel toonaangevende specialisten, waaronder Marjan Minnesma, komen hier aan het woord.
Het is een lange zit, maar het is ook enorm boeiend en verhelderend.

 

Presentatie van Marjan Minnesma

Deze interessante presentatie die tijdens de ALV is gegeven is nu bij Over Ons/Documenten beschikbaar.

 

Update Energievergoeding voor 2020

Onlangs zijn de gegevens naar de leveranciers gestuurd waar een overeenkomst mee is, en de vouchers voor de andere staan in jullie gebruikersomgeving klaar zodat je die samen met de relevante Beschikkingen (staan bij Over ons/Documenten) naar de leveranciers kunt mailen. Kijk bij Veel Gestelde Vragen voor meer informatie.

Controleer of de teruggave strookt met het opgewekte vermogen wat in je gebruikersomgeving staat. We hebben al van twee leden gehoord dat het niet klopte. Dit kan overigens ook veroorzaakt zijn door het feit dat er met je certificaten méér opgewekt is dan je zelf verbruikt hebt. Dit kan alleen maar je eigen leverancier beoordelen, dat kunnen wij en Zon op Nederland natuurlijk niet.

Klopt het alsnog niet, gebruik dan het speciale email adres dat op de site van Zon op Nederland staat onder Energieleveranciers.

 

Documenten ALV 10-05-2021

De presentatie die gebruikt is tijdens de Zoom vergadering is beschikbaar bij Over Ons/Documenten.
Het concept verslag is daar ook te vinden.

De presentatie van Marjan Minnesma, voorzitter Urgenda en OM|nieuwe energie hebben we tijdens de Zoom meeting opgenomen.


Klik hier voor de link op YouTube:

 

Informatieavond De Watergeuzen (windmolens Zoeterwoude)

De regiocoöperatie Rijnland Energie, waar ook Energiek Alphen lid van is, maakt zich hard voor de aankoop van 2 windmolens bij Zoeterwoude. Het doel is om van de molens lokaal eigendom te maken met hulp van zoveel mogelijk inwoners van Holland Rijnland.

Op dinsdag 11 mei a.s. organiseert Rijnland Energie voor geïnteresseerde bewoners een online informatiebijeenkomst over het project. Ze starten met een korte presentatie en een kennismaking met de mensen achter het plan. Daarna kunnen de deelnemers hun vragen stellen aan het bestuur.

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig, geïnteresseerden kunnen direct inloggen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/86378168392

Meer informatie is op deze website te vinden : https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/watergeuzen/

Let wel, dit is een project dat voor de eventuele gegadigden uit de gemeente Alphen aan den Rijn via Energiek Alphen loopt, en niet via Zon op Alphen.

 

Update over de Belastingteruggave voor het jaar 2020

Ook dit jaar krijgen alle deelnemers hun betaalde energiebelasting over het afgelopen jaar (2020) weer terug. Hoe dat precies in zijn werk gaat staat beschreven bij Veel Gestelde Vragen. kijk hier

Hou er ajb rekening mee dat dit een langdurig proces is dat meerdere stappen moet doorlopen die door verschillende partijen gedaan moeten worden. Ofschoon achter de schermen al in het begin van dit jaar begonnen is, heeft de ervaring ons geleerd dat het tot vroeg in de zomer kan duren voordat iedereen van zijn leverancier de nota gekregen heeft en het bedrag op de rekening staat. Voor de leden met een leverancier met drie sterren gaat dit allemaal automatisch. Die hoeven niets te doen. Leden die een voucher bij hun leverancier moeten indienen krijgen hierover automatisch bericht. Ook die moeten natuurlijk na het indienen wachten totdat de leveranciers dit in hun administratie verwerkt hebben. Heb dus ajb geduld.

Zorg er wel voor dat de informatie in je persoonlijke omgeving bij Zon op Nederland altijd op de laatste stand is, want anders kan het nog veel langer duren voordat alles zo ver is dat je de afrekening krijgt.

Heb je echter in augustus nog geen enkel bericht over de afrekening van je leverancier gekregen, neem dan direct contact op met gebruik van het speciale email adres dat de leveranciers hiervoor aangemaakt hebben. Wij kunnen zelf helaas niets doen, de verantwoording ligt bij de leden zelf. Pas als de leverancier meent géén gegevens van Zon op Nederland gekregen te hebben, neem dan contact met ons op.

 

Nieuw rapport Stroomranking is uit

In het zojuist verschenen rapport van de jaarlijkse stroomranking van energieleveranciers heeft OM|nieuwe energie het hoogste rapportcijfer 10 gekregen. Het rapport met de ranking van alle leveranciers is hier te zien. Wij zelf verkopen de stroom van Rijnvicus aan om|nieuwe energie, en zijn begin van dit jaar ook lid van deze coöperatie geworden. Iedere gebruiker (lid of niet) kan wisselen naar om|nieuwe energie, want groener kan het echt niet worden, en de prijzen zijn aantrekkelijk. Kijk hier naar meer informatie over het meedoen en de huidige prijzen op basis van je eigen verbruik.

 

Afbouw salderingsregeling (panelen op je eigen dak)

Er gaat het een en ander veranderen in het zonnepaneel landschap. Heb je panelen op je dak en lever je terug, dan is de volgende informatie wellicht handig om te weten. Op deze site staat het redelijk goed beschreven. Let wel, dit is niet relevant voor deelnemers van Postcoderoos projecten. Ook daar gaat, voor nieuwe projecten, het een en ander veranderen. Nog niet alles is duidelijk, maar meer informatie volgt.

 

Wij zoeken versterking voor ons team

In het bijzonder zoeken wij vrijwilligers om met ons nieuwe projecten te gaan ontwikkelen en verder iemand die ons kan helpen met de communicatie met o.a. de pers. Stuur ajb een mailtje naar bestuur@zonopalphen.nl als je belangstelling hebt.

 

Rijnvicus heeft zojuist 1.000 MWh geproduceerd!

Op 22 september om omstreeks 18:00 uur heeft de Rijnvicus installatie de grens van 1.000 geproduceerde MWh (Mega Watt uur) overschreden, oftewel 1 Giga Watt uur. Dit is een besparing van bijna 400 ton niet uitgestoten CO2. Inmiddels is de golfbaan de grens van 100 MWh gepasseerd, wat een besparing is van bijna 40 ton CO2. Laat de zon maar schijnen!

 

Na instemming met de leden op de laatste ALV hebben we besloten de opgewekte stroom van Rijnvicus aan om | nieuwe energie te verkopen. Deel van deze meerjarige PPA overeenkomst was ook dat wij lid zijn geworden van om | nieuwe energie. Omdat wij nu lid zijn geworden, kunnen we ook onze leden een interessant aanbod doen als die overstappen naar om | nieuwe energie, en daar hun gas- en stroomafname voor het eigen gebruik afnemen. Je hoeft niet deel te nemen in een project, het staat open voor alle leden, dus ook als je nog op de wachtlijst staat. Meer informatie is hier te vinden.

 

Meer informatie zonneweideproject N11

Er is onlangs door omroep West een interview gemaakt rondom de realisatie van dit project.

De video kan hier bekeken worden.

Digitale inloopavond zonneweideproject N11

Op dinsdag 21 juli is er een “inloopavond” voor het project langs de N11 naast tuincentrum De Bosrand. Deze inloopavond kan vanaf 19:00 uur online bijgewoond worden via een link naar YouTube, maar ook later nog bekeken worden.

Via de chat kunnen vragen gesteld worden.

De link en veel informatie over dit project staan op de website van IX Zon die het project, deels met onze medewerking, ontwikkeld.  www.ixzon.nl/n11

Nieuw project

Het is nog maar in een heel vroeg stadium, maar we werken aan een nieuw project samen met projectontwikkelaar IX Zon, om langs de N11 in een weiland naast tuincentrum De Bosrand ca. 18.000 panelen boven de grond te gaan plaatsen. In principe is het bestuur in eerste instantie voorstander van panelen op daken, maar die daken liggen helaas niet voor het oprapen. Aangezien dit project door de provincie en de gemeente ondersteund wordt, werken we graag samen met IX Zon om te kijken hoe we zo veel mogelijk inwoners van de gemeente kunnen laten deelnemen.

Van al intekenen op dit project zoals in het artikel in de Alphense editie van het AD van 11 juni gesuggereerd wordt is echter nog geen sprake. Er moet nog heel erg veel werk verzet gaan worden voordat het zo ver is. Het huidige plan is om in het voorjaar van 2022 operationeel te gaan.

 

Zon op Nederland is opgegaan in EnergieSamen

De coöperatie Zon op Nederland, waarvan ook wij deel uitmaken, is onlangs opgenomen in de veel grotere coöperatie EnergieSamen, die op dit moment 85.000 leden heeft. Men hoopt hiermee sterker te staan, en meer synergieën te kunnen benutten. Ook is hiermee het aantal medewerkers en vrijwilligers enorm uitgebreid.

Voor onze leden verandert er niet zo veel. Uiteindelijk zal de website van Zon op Nederland verdwijnen, maar alle administratieve systemen blijven bestaan zodat daar niets verandert. De naam Zon op Nederland zal in de komende tijd plaats maken voor die van EnergieSamen. De website is www.energiesamen.nu