Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


 

De grondboring bij GC Zeegersloot (20-5)

Vandaag is de boring onder het gebouw van de driving range gemaakt, en de kabel van het verdelerkastje naar de hoofdkabel onder de driving range is getrokken. Meer informatie is hier te vinden.

Menustructuur website aangepast (16-5)

Vooruitlopend op komende nieuwe projecten, is de hoofdmenu struktuur iets aangepast. Locaties heet nu Projecten. Onder dit menu is per project informatie te vinden. Het eerste project heet natuurlijk Rijnvicus & GC Zeegersloot, en daaronder zijn de locatiegevens zoals vanoud weer terug te vinden. Na verloop van tijd komen daar ook alle andere relevante zaken behorend bij dit project te staan. Nieuwe projecten worden dus ook onder dit nieuwe menu ondergebracht zodat de rest van de website zo algemeen als mogelijk gehouden kan worden.

Succesvolle eerste ALV (14-5)

Maar liefst 57 van de 160 leden, alsmede 8 partners bezochten de eerste ALV van de coöperatie. De leden werden uitvoerig geïnformeerd over de bestuurlijke kant en ook de stand van zaken van de drie zonneparken en de operatieve en financiële kanten werden belicht. De notulen en een kopie van de presentatie zullen binnenkort op de website geplaatst worden. De volgende vergadering is vastgelegd op 1 oktober 2019. Tijdens deze vergadering worden de verkiezingen voor het bestuur gehouden, de werkgroep bericht over het huishoudelijk reglement en de begroting voor 2020 zal ter goedkeuring voorgesteld worden.

Grondboring GC Zeegersloot begint op 20 mei. (10-5)

Op deze datum zal Liander met hun aannemers beginnen met de aansluiting van de installatie op het stroomnet. Dit had nogal wat voeten in aarde want na schouwing van de aannemer bleek dat er onder het gebouw van de drivingrange geboord moest worden. Dit stond niet in de opdracht van Liander en daarom heeft de aannemer de opdracht teruggegeven. De directie van de golfbaan ging begrijpelijkerwijze niet akkoord met het maken van een 60cm brede sleuf in de fundatie. Weer een lange vertraging dreigde.  Ferd Schelleman is onmiddelijk zelf een firma gaan zoeken die het boorwerk op zich kan nemen. Na er een gevonden te hebben heeft hij alles onder de betroffenen afgestemt en hebben we nu een vaste datum.

Meetgegevens Rijnvicus nu online. (10-5)

Vanaf vandaag worden de meetgegevens van Rijnvicus-Oost en -West door Kenter naar het centrale register gemeld. Dat betekend dat onze afnemer Greenchoice de productiegegevens krijgt en met ons kan gaan afrekenen. Omdat de bruto productiemeters vanaf 1 mei aktief zijn, worden de gegevens sinds die datum gebruikt.

Aangekondigde terugleversubsidie is van de baan. (2-5)

Er waren al een paar persberichten, maar er is nu wat meer duidelijkheid. Kijk voor meer gedetaïlleerde informatie over de salderingsregeling op de site van energiesamen hier.

Er is ook nog geen beslissing over het aanpassen van de Postcoderoosregeling. Op de site van ODE decentraal staat iets meer over de Postcoderoosregeling.

De agenda voor de ALV is bekendgemaakt (2-5)

Kijk hier voor meer informatie. Leden van Zon op Alphen krijgen op 3 mei een email met bijzonderheden.

Leden krijgen bij Greenchoice een speciale energieprijs

Via de website van Energiek Alphen kunnen leden een speciale energieprijs bij Greenchoice aanvragen. Kijk op de site van Energiek Alphen voor meer informatie.

De schadeverzekering voor beide installaties is op 30-4 ingegaan (1-5)

Op 30 april is de verzekering ingegaan van de installatie op beide locaties. Ofschoon er nog geen overdracht gedaan is, en alle risico’s nog bij de installateur liggen, zijn we er klaar voor om binnenkort de overdracht te kunnen accepteren. De verzekering is voor schade en productieverlies. We verwachten binnenkort ook de bevestiging voor de WA verzekering.

De bruto productiemeters bij Rijnvicus zijn geplaatst (29-4)

Vanmiddag zijn de twee bruto productiemeters door meetbedrijf Kenter geplaatst en doorgemeten. Vanaf 1 mei kan alle opgewekte stroom worden afgerekend, en krijgt de coöperatie inkomsten uit deze stroom.

We zijn er bijna, maar hoe gaat het nu verder? (26-4)

Als eerste worden op maandag 29 april de twee bruto productiemeters bij Rijnvicus geplaatst. Vanaf dat moment kunnen we de opgewekte stroom gaan afrekenen en krijgt de coöperatie inkomsten. Tot nu toe hebben we al 37MWh opgewekt en hebben we ongeveer €1.800 aan stroom voor niets aan Rijnvicus en het overschot aan Liander geleverd.

Zodra de Rijnvicus installatie en de GC Zeegersloot installatie zijn goed gekeurd door installateur Zon&Co. en ook productief zijn, worden ze aan ons overgedragen. We schatten op dit moment in dat het wel einde mei gaat worden, vanwege de werkzaamheden van Liander bij GC Zeegersloot. Op dat moment vragen we de beschikking bij de Belastingdienst aan, die overigens terugwerkend in kan gaan. Op dat moment gaat ook de periode van 15 jaar in, en vanaf dat moment gaan we ook allemaal profiteren van de opgewekte stroom en krijgen we de restitutie van de energiebelasting.

We wachten dus totdat alle twee de daken (en dus alle drie de postcoderozen) operationeel zijn, zodat we aan het einde van de looptijd van 15 jaar geen financiële problemen krijgen en ook een onnodig ingewikkelde administratie gedurende de 15 jaar vermijden. Nadat we operationeel zijn maken we ook een bestandsopname van de huidige opgegeven energieleveranciers van alle certificaathouders, en kunnen dan beslissen wie er een factuur gaat krijgen voor de bijdrage van €1,50 per certificaat tot een maximum van €15. Leden kunnen dus tot die datum nog wisselen van leverancier. Zorg er dus voor dat alle informatie up-to-date in de gebruikersomgeving staat! Wordt deze deadline gemist doen we dit pas het volgend jaar weer opnieuw. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.

Dak installatie GC Zeegersloot bijna klaar (26-4)

Alle oorspronkelijk geplande panelen liggen op hun plek. Het wachten is op de extra bestelde 6 panelen die in de loop van de volgende week gemonteerd gaan worden. Dan wordt ook de rest van de installatie afgemaakt, en is het wachten op Liander die de bekabeling naar hun net moet gaan doen. Verwachting is medio mei. (meer info bij Installaties/GC Zeegersloot)

Probleem met de omvormers bij Rijnvicus is opgelost (19-4)

Vandaag is het probleem met de omvormers bij Rijnvicus gevonden (configuratiefout) en zijn nu alle strings gekoppeld. Dit zorgde ervoor dat we meteen een sprong van meer dan 75kW aan vermogen wonnen. Dit is duidelijk te zien in het weekrapport op het Dashboard. Dit betekent overigens nog niet dat nu alles naar behoren werkt. Het duurt nog minstens twee weken voordat het systeem kan worden overgedragen.

Installatie Zeegersloot schiet aardig op (18-4)

Op dit moment zijn 2/3 van de panelen op het dak geïnstalleerd. De panelen zijn dusdanig gemonteerd dat het moeilijk te zien is dat ze er al liggen. Rechts van de mast is af.

De omvormers hangen op hun plaats aan een muur in een van de afgesloten ruimten. Nadat wij regelmatig van het kastje naar de muur zijn gestuurd om e.e.a. te bespoedigen, is het wachten nu op de firma die een kabel gaat leggen van de muur naar het kastje. Dit moet in de loop van mei gebeuren.

Rijnvicus heeft na 6 dagen al bijna 12 MWh opgewekt (16-4)

Vanmiddag om ongeveer 13:00 uur zijn alle omvormer segmenten online gekomen en konden hun opgeslagen informatie doorgeven. Daaruit bleek dat we in 6 dagen al bijna 12 MWh aan energie opgewekt hebben. Meer informatie staat bij Locaties/Rijnvicus.

GC Zeegersloot krijgt er een paar panelen bij (15-4)

Bij de montage van de onderbouw van de panelen bleek dat er in de knik van het dak een paneel minder gemonteerd kon worden. De afdekplaat laat dit tegen verwachting toch niet toe. Bij bezichtiging bleek dat er ruimte genoeg is om boven de bestaande panelen nog een rij in landscape te plaatsen. Dit betekend dat er 6 panelen extra op het dak komen. De omvormers kunnen dit extra vermogen zonder problemen verwerken. Met de berekening van het P50 vermogen bleek dat er dan 7 certificaten beschikbaar komen.  De certificaten zijn inmiddels al verkocht aan een lid op de wachtlijst.

Wat(t) levert een zonnepaneel of dak eigenlijk op? (14-4)

Kijk hier voor een uitleg die nu bij veelgestelde vragen staat.

De installatie bij Zeegersloot vordert gestaag (12-4)

Met krachtige ondersteuning van directeur Jos v.d. Meer van Zon&Co. om zijn mensen van de nodige materialen te voorzien verloopt de installatie voorspoedig. De onderbouw constructie met de optimizers voor de panelen is bijna helemaal klaar en men is al begonnen met het trekken van de kabels die later de strings naar de panelen gaat vormen.

De Rijnvicus installatie is nog in de start-up fase! (12-4)

Kijk bij Locaties/Rijnvicus voor meer informatie.

Rijnvicus is (gedeeltelijk) operationeel! (10-4)

Net op tijd voordat wethouder Leo Maat de officiële opening verrichtte, heeft Dirk Antonius van Ponsioen de hoofdzekeringen geplaatst, de schakeling doorgemeten en het team van Zon&Co. o.l.v. directeur Jos van der Meer, om precies 16:00 uur de eerste van 18 omvormers aangesloten en ook online gekregen.

We produceren nu groene stroom!

De dagelijkse productie is voor iedereen te bekijken op een portaal met het volgende adres :

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Rijnvicus#/dashboard

Let op: niet alle PC’s, tablets of telefoons zijn bij machte om dit portaal te kunnen laten zien. Mijn iPhone 4s werkt b.v. niet, mijn scherm blijft leeg.

De laatste loodjes bij Rijnvicus (9-4)

Op het dak worden de strings per drie aan een kabel verbonden die naar de omvormers gaat. Omvormers zijn best wel een knap staaltje van geavanceerde en sterk geïntegreerde elektronica. De kabels van het dak liggen nu onder het parkeerdek en worden aan de omvormers aangesloten.

De dakconstructie bij Zeegersloot vordert gestaag (9-4)

dakconstructie

Leveringscontract met Greenchoice voor Rijnvicus overeengekomen (8-4)

Vandaag is het aanbod van Greenchoice voor het z.g. Power Purchase Agreement (PPA) overeengekomen, die de verkoop van de opgewekte energie van de beide Rijnvicus Postcoderozen regelt. Omdat de huidige prijzen zich op de spotmarkt al een tijdje naar onder bewegen gaan we een contract met een duur van 1 jaar afsluiten. De prijs die we per MWh krijgen is €49,03. Voor de periode mei-december zou dat ruim € 17.400 tot de begroting bijdragen. Het PPA agreement zal binnenkort getekend worden.

Voor de Golfclub hebben we nog wat tijd en gaan we waarschijnlijk onze opgewekte stroom aan Vandebron verkopen. Die zijn naarstig op zoek naar groene stroom en betalen voor deze relatief kleine installatie  meer dan wat Greenchoice ons kan bieden.

 

De installatie bij GC Zeegersloot is begonnen (8-4)

Vandaag is Zon&Co. begonnen met de installatie op het dak van de driving range van Golfclub Zeegersloot. De verwachting is dat dit in het midden van de volgende week klaar zal zijn.

Op 14 mei is de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) (6-4)

Op 14 mei zal de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn U.A. plaats gaan vinden. Alle leden kunnen deelnemen. Aanmelding is verplicht! Hier is meer informatie.

 

De installatie op het dak van Rijnvicus is klaar (5-4)

Helaas kwam de ploeg die het parkeerdek zou openen niet opdagen zodat de kabels nog niet van het dak naar de omvormers gelegd kunnen worden. Dat gaat nu volgende week dinsdag gebeuren. Ook dan komen de Zon&Co. installateurs terug om het dak netjes op te ruimen, en de aansluitingen van het dak naar de omvormers, en van de omvormers naar de meter en schakelkast af te maken.

 

Rijnvicus installatie is bijna klaar (4-4)

Vandaag was er groot bezoek omdat de installatie op het dak bijna klaar is. Ook de aansluitingen van de omvormers naar de schakelkasten zijn zo goed als klaar. Wat rest is de verbinding van de panelen naar de omvormers en dat zou ook deze week klaar moeten zijn. Het wachten is dan op de firma Kenter die de twee brutto productiemeters moet gaan installeren.

Deel van het Zon op Alphen team en Dick van Leeuwen van Rijnvicus

Team van Ponsioen

Laatste crew van Zon&Co.

Een smakelijk bedankje voor de installatie teams

Vrijdag 5 april wordt begonnen met de installatie op de driving range van golfclub Zeegersloot.

 

Weer wat verder met de installatie (2-4)

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het laatste en derde segment op het dak. De omvormers staan op hun plek en de bekabeling naar en in de meterkast is bijna klaar.

 

Leden krijgen bij Greenchoice een special aanbod (30-3)

Kijk hier voor meer informatie.

 

Het tweede segment is ook bijna klaar (29-3)

Zoals verwacht is vrijdag ook het tweede segment bijna geheel voorzien van panelen. Er liggen nu rond de 1.200 van de 1.844 panelen op het dak. De foto is vanuit het zuiden richting noorden genomen. Hier is goed de oost-west ligging van de panelen te zien.

Het eerste segment is klaar (28-3)

 

Er liggen nu ongeveer 600 panelen op het dak. De verwachting is dat aan het einde van de week ook het tweede segment met nog eens 600 panelen klaar is. Meer informatie over de voortgang is te vinden bij Locaties/Rijnvicus

De eerste 200 panelen liggen op het dak (26-3)

Installatie Golfclub Zeegersloot loopt vertraging op (19-3)

Door een verandering in de aansluiting van de panelen op het stroomnet, nodig om hoge kosten te besparen, is het waarschijnlijk dat we daardoor vertraging gaan oplopen. Meer informatie is bij locaties/GC Zeegersloot.

Het hijsen van de installatie naar het dak is begonnen (18-3)

Verdere informatie staat bij het hoofdje locaties/Rijnvicus.

Aanmelden voor het openingsfeest op woensdagmiddag 10 april

Op de hoofdpagina staat nu een knop waarmee je je kunt aanmelden om de feestelijke opening van beide zonneparken mee te gaan beleven. Bij de Aankomende Evenementen staat meer informatie over het programma.

Zon&Co. is begonnen met de opbouw van de installatie (11-3)

Op maandag 11 maart is begonnen met het opzetten van de kraan en een steiger met trap om makkelijker op het dak te kunnen komen. Helaas is het op het dak hijsen van de 1.844 panelen en draagconstructie vanwege de sterke wind een week uitgesteld. De montage van deze grote installatie zal een paar weken in beslag gaan nemen. Daarna is de Golfclub aan de beurt.

Onder het hoofdje Locaties zal er meer informatie over de installatie werkzaamheden bij Rijnvicus en de Golfclub geplaatst gaan worden.

Facturen 2e Tranche zijn verzonden (5-3)

In de avond van 5 maart zijn de facturen verzonden naar de leden uit de tweede en laatste tranche. De ervaring met de eerste heeft geleerd dat er nogal wat facturen door email providers, vooral hotmail, worden tegengehouden of in het spam filter belanden. Mocht je geen factuur gekregen hebben, mail ons dan zodat we de betalingen op tijd binnen gaan krijgen.

Lof voor Zon op Alphen (2-3)

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de Christen Unie bracht zaterdag een bezoek aan Zon op Alphen en sprak mooie woorden: “Hulde voor de vrijwilligers van Zon op Alphen die met hun energiecoöperatie twee zonneparken realiseren. Dat is lokale duurzame energie voor heel veel mensen in Alphen. Waardevol.”

Dik-Faber legde het bezoek af in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart a.s. Onder andere ook Arjan Witte, kandidaat voor de Christen Unie in het provinciebestuur, en de Alphense raadsleden Michel du Chatinier en Caroline Blom waren bij het bezoek aan Zon op Alphen aanwezig. Stef Strik en Ferd Schelleman, de voorzitters van Zon op Alphen en Energiek Alphen aan den Rijn, gaven bij Golfclub Zeegersloot een toelichting op het project, waar zo’n 170 inwoners van de gemeente zich voor hebben ingeschreven. Alle beschikbare certificaten zijn inmiddels verkocht. Binnenkort begint de bouw van beide parken. In de loop van april gaan de installaties draaien.

De deelnemers in de tweede tranche hebben een email gekregen (21-2)

In de email staat hun gereserveerde maximum aantal certificaten en ook de postcoderoos locatie vermeld. Deze leden hebben tot 28 februari de tijd om hun aantal certificaten aan te passen. Worden het er minder komen die beschikbaar voor leden op de wachtlijst. Worden het er méér, sluit men met dat aantal aan op de wachtlijst. Die wordt afgewerkt op volgorde van aanmelding. Daarna worden de gebruiker gegevens online aangepast en de facturen aangemaakt. De verwachting is dat de facturen in de week van 4 maart uitgestuurd kunnen gaan worden.

Alle 2.252 certificaten zijn verkocht, wat nu? (19-2)

Vandaag zijn alle beschikbare certificaten aan 175 leden verkocht! Er zijn zelfs al een aantal die op de wachtlijst staan. Daarmee is weer een belangrijke stap gedaan om dit zeer grote project te realiseren, maar hoe gaat het nu verder?

Alle drie de projecten staan op de website van Zon op Nederland nu als uitverkocht. Nieuwe leden kunnen dan alleen nog maar op de wachtlijst intekenen en meedoen als er certificaten vrij komen, of er een nieuw project gestart wordt.

De 131 leden van de z.g. eerste Tranche hebben op 24 januari hun factuur gekregen en hebben na herinneringen nog tot uiterlijk einde deze week om die te voldoen. Gebeurd dat niet vervallen die gereserveerde certificaten en komen weer beschikbaar.

In de komende dagen krijgen ook alle leden van de tweede Tranche een email met hun uiteindelijk toegewezen locatie, en het maximaal opgegeven aantal certificaten. Deze leden krijgen dan vijf dagen de tijd om te beslissen of ze voor dit aantal mee willen gaan doen. De ervaring heeft ons geleerd dat er leden zijn die uiteindelijk toch wat minder certificaten nodig denken te hebben. Deze niet meer gewenste certificaten worden weer beschikbaar gesteld aan leden die op de wachtlijst staan.

Begin maart krijgen ook deze leden hun factuur. Denk er aan dat de betalingstermijn 15 dagen is, en het geld dan ook echt op de rekening moet staan. Anders loopt men na een herinnering het risico dat de gereserveerde certificaten vervallen en weer beschikbaar komen voor leden op de wachtlijst.

Wat gebeurt er als Zon op Alphen geen beschikking krijgt van de Belastingdienst? (12-2)

Kijk voor het antwoord bij veelgestelde vragen onder ‘Wat is de Postcoderoosregeling?’ NB: Het maakt voor de belastingteruggave niet uit met welk(e) project(en) je deelneemt, als je maar aan de Postcoderoos spelregels voldoet.

Wat gebeurt er als de certificaten op zijn? (12-2)

Kijk voor het antwoord bij veelgestelde vragen onder ‘Kan ik nog meedoen?’

Er zijn op dit moment nog maar weinig certificaten beschikbaar. Als alle certificaten zijn verkocht, worden nieuwe aanvragers automatisch op de wachtlijst geplaatst. Er kunnen dan twee dingen gebeuren:

  • Als er nieuwe projecten starten (daar zijn we mee bezig), dan kunnen de nieuwe aanvrager voor deze nieuwe projecten inschrijven.
  • Het kan gebeuren dat huidige certificaathouders afstand (willen) doen van een aantal certificaten. Deze worden dan aangeboden aan de leden die op de wachtlijst staan, op volgorde van inschrijving.

Nieuw veld Gebruikerspagina/Adresgegevens (9-2)

Op ons verzoek heeft Zon op Nederland een nieuw veld toegevoegd op de pagina met adresgegevens. De inhoud van dit veld komt ook op de facturen. Dit is vooral voor zakelijke deelnemers en besturen van VvE’s belangrijk, omdat zij nu een opdrachtnummer o.i.d. in kunnen voeren.  Dit helpt bij het consolideren met hun eigen boekhouding systeem. Ook gebruikers die voor meerdere locaties certificaten hebben aangeschaft, kunnen nu per locatie een commentaar invoeren.

Ook als je al een factuur voor de certificaten hebt gekregen, is het interessant om dit veld te gebruiken, want de eventuele jaarlijkse bijdrage (afhankelijk van de leverancier) komt natuurlijk nog.

Certificaten zijn géén aandeelbewijzen (8-2)

Kijk hier voor de uitleg.