Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


Verslag ALV 26-10-2022 is beschikbaar

Het verslag van de ALV is door het bestuur vrijgegeven en is bij Over Ons/Documenten te bekijken.

Bestrijding Energie-armoede

Op de ALV van 26-10-2022 hebben we besloten om aan de voedselbank een donatie van € 10.000,- toe te kennen, te gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen op haar nieuwe locatie aan de Parelstraat. Naast een reeds aangeschafte warmtepomp, had de voedselbank de sterke wens om ook 70 zonnepanelen van 405 wattpiek op haar dak te kunnen leggen, maar had de financiering hiervoor nog niet rond. Met deze donatie gaat de wens van de voedselbank dus in vervulling, aldus secretaris van de voedselbank, René de Jong.

Voor diegenen die ook persoonlijk willen helpen om de minderbedeelden in de gemeente Alphen te ondersteunen door een donatie te doen van hun energiecompensatie van 190 Euro aan de voedselbank is hier de link: https://www.voedselbankalphen.nl/donaties/financiele-donaties/

De presentatie die gebruikt is tijdens de ALV van 26-10-2022 is beschikbaar

De presentatie van het bestuur en de gastspreker is beschikbaar bij “Over ons/Documenten”.

OM|nieuwe energie: Velen antwoorden op vragen over stroom en gas

Op de website van OM|nieuwe energie staan veel antwoorden over vragen die betrekking hebben op de laatste ontwikkelingen voor gas en stroom.

Deze link brengt je naar hun website, maar die is op het moment erg langzaam, dus heb even geduld.

Website Zon op Nederland is uit de lucht

De website van Zon op Nederland is op 8 juni uit de lucht gehaald en formeel overgedragen aan Energie Samen.
Veel van de meest belangrijke informatie over energieleveranciers staat nu op een nieuwe site: zonmonitor.nl

Een link naar de gegevens van de energieleveranciers is hier.

Helaas hebben wij zelf geen invloed op de correctheid van de informatie, we zijn afhankelijk van Energie Samen om deze informatie op de laatste stand te houden.

De Postcoderoos regeling – dalende energiebelasting
Hoe nu verder?

Ofschoon de restitutie van de energiebelasting voor een periode van 15 jaar in een wet was vastgelegd, hebben latere kabinetsbesluiten over de verlaging van de energiebelasting de mat eronder weggetrokken.

Lees hier het laaste nieuws bij Energie Samen over deze ontwikkelingen: Dalende Energiebelasting

Voor coöperaties die daardoor in de problemen komen (wij niet!) werkt men ook aan een Afkoopregeling

Mijn Energieleverancier is failliet, en nu?

In het najaar 2021 zijn verschillende energieleveranciers failliet gegaan. De vraag is nu hoe de postcoderoos-deelnemers die bij een failliete maatschappij klant waren, hun belastingrestitutie gaan krijgen. De afhandeling wordt immers uitgevoerd door de energiebedrijven. Energie Samen is hierover in gesprek.

Het team van Energie Samen dacht dit probleem op te lossen door de minister van EZK een uitzonderingsmaatregel te laten sturen naar de Belastingdienst, maar het ministerie ziet serieuze beperkingen om dit probleem op te lossen. De energieleverancier is belastingplichtig, waardoor de consument de teruggave van de energiebelasting niet direct bij de Belastingdienst kan claimen; er is geen relatie op dit gebied tussen de Belastingdienst en de deelnemer aan een PCR-project. Het geld bestemd voor teruggave zit in de failliete boedel. Degene met recht op teruggave van energiebelasting moet die dus claimen als schuldeiser van de failliete energieleverancier, dus bij de curator.

De expertgroep van Energie Samen gaat aan de hand van de juridische stukken de komende tijd onderzoeken of er een andere oplossing mogelijk is.

Toegang nieuwe portaal

Het is nog even wennen, en wellicht stuurt je browser je nog naar de oude site, maar hier moet je nu zijn: https://zonopalphen.mijnenergiesamen.nl

Belangrijk : wijzigen van informatie over je deelname!

Omdat we niet meer gebruik kunnen maken van de services van Zon op Nederland, moeten we nu zelf een groot aantal procedures gaan doen.

Ook in het Portaal kan niet alles door de deelnemers veranderd worden, want vaak hangen daar wijzigingen aan vast die wij voor jullie moeten gaan doen.

Dit is vooral zo als je gaat verhuizen, certificaten van de hand wilt gaan doen, of als je van energieleverancier wilt gaan wisselen.

Kijk eerst goed bij de rubrieken in Veel Gestelde vragen waar we meer informatie geven en ook speciale formulieren gemaakt hebben die voor deze wijzigingen gebruikt moeten gaan worden. Stuur ajb niet meer zo maar een e-mail want daarmee kunnen we deze veranderingen niet doen en kost het ons veel extra werk.

Waarschuwing!

Een van onze deelnemers, een VvE, was door hun administratiekantoor aangezet om hun energie bij Hezelaer Energy B.V. af te nemen, vanwege een gunstige prijs. Helaas was het zo dat ofschoon deze firma de PCR ondersteunt, ze 25 Euro per voucher verlangen om de certificaten te verwerken. Dat is al heel ongewoon. Nadat de VvE naar een andere energieleverancier was overgestapt, weigert Hezelaer nu zelfs de verwerking van de certificaten kompleet, als rede dat de eindrekening opgemaakt en al verstuurd was en dat ze maar naar de belastingdienst moesten gaan om het daar in te dienen.

De belastingdienst neemt dit soort aanvragen echter niet aan!

Als de leverancier niet meewerkt, krijg je de energiebelasting niet terug. Laat dit een waarschuwing zijn!

Inmiddels is deze leverancier onder druk van ons, het administratiekantoor van de VvE en branchenorganizaties die door ons ingeschakeld waren toch overgegaan tot uitbetaling.

Trustpilot: om | nieuwe energie is als uitstekend beoordeeld

Uit de reviews van Trustpilot blijkt dat klanten voor om | nieuwe energie kiezen, omdat ze de duurzame doelstellingen delen, ze geen winstoogmerk hebben, de energie 100% duurzaam en lokaal wordt opgewekt en om het feit dat ze terecht kunnen bij hun lokale energiecoöperatie. De communicatie is eerlijk, snel, duidelijk en bovenal persoonlijk. Dat je bij om geen bandje krijgt te horen, maar direct iemand aan de telefoon hebt, wordt door velen als een belangrijk pluspunt gezien. Meer informatie over onze samenwerking met om | nieuwe energie is hier te vinden.

Combinatie eigen panelen, een warmtepomp en certificaten

We hadden onlangs een interessante vraag van een deelnemer die overwoog panelen op zijn eigen dak te plaatsen, maar niet wist wat de uitwerkingen daarvan zijn.

We hebben dat geprobeerd duidelijk te maken, en de informatie staat bij Veel gestelde vragen hier.

Timing belangrijk bij overstap energieleverancier

Een van onze deelnemers maakt ons er op attend dat de timing van de overstap van je energieleverancier belangrijker is dan je wellicht denkt. Bij de jaarlijkse afrekening krijg je te maken met twee leveranciers die je alleen maar kunnen vergoeden tot het maximum van de gebruikte energie die bij hun voor die periode is afgenomen. In de zomer produceren wij natuurlijk veel energie met onze zonneparken, maar gebruik je zelf waarchijnlijk veel minder. Dit verschil kan aardig oplopen waardoor je bij de ene leverancier tegen het maximum aanloopt, en bij de andere helemaal niet. Dat kan je dus behoorlijk in je teruggave van de energiebelasting schelen. Denk daar dus aan bij het overstappen.

Impact huidige situatie energieprijzen

In de media circuleren berichten over het mogelijk omvallen van kleinere energieleveranciers. Dit zou komen, omdat er met ‘short posities’ gewerkt zou worden. Dat betekent dat er wel al verkocht is, maar dat de leverancier daarvan nog niet alles zelf heeft ingekocht.

Hier is o.a. bij om | nieuwe energie geen sprake van! Alles wat door om aan klanten verkocht wordt, wordt direct ingekocht.

Wij zoeken versterking voor ons team

In het bijzonder zoeken wij vrijwilligers om met ons nieuwe projecten te gaan ontwikkelen en verder iemand die ons kan helpen met de communicatie met o.a. de pers. Stuur ajb een mailtje naar bestuur@zonopalphen.nl als je belangstelling hebt.

Na instemming met de leden op de laatste ALV hebben we besloten voor 2022 de opgewekte stroom van Zeegersloot aan om | nieuwe energie te verkopen. Deel van deze meerjarige PPA overeenkomst was ook dat wij lid zijn geworden van om | nieuwe energie. Omdat wij nu lid zijn geworden, kunnen we ook onze leden een interessant aanbod doen als die overstappen naar om | nieuwe energie, en daar hun gas- en stroomafname voor het eigen gebruik afnemen. Je hoeft niet deel te nemen in een project, het staat open voor alle leden, dus ook als je nog op de wachtlijst staat. Meer informatie is hier te vinden.

Zon op Nederland is opgegaan in EnergieSamen

De coöperatie Zon op Nederland, waarvan ook wij deel uitmaken, is onlangs opgenomen in de veel grotere coöperatie EnergieSamen, die op dit moment 85.000 leden heeft. Men hoopt hiermee sterker te staan, en meer synergieën te kunnen benutten. Ook is hiermee het aantal medewerkers en vrijwilligers enorm uitgebreid.

Voor onze leden verandert er niet zo veel. Uiteindelijk zal de website van Zon op Nederland verdwijnen, maar alle administratieve systemen blijven voorlopig nog bestaan zodat daar niets verandert. Op een gegeven moment zullen we over moeten gaan overstappen naar het IT-systeem van EnergieSamen. Wanneer dat gaat gebeuren weten we nog niet precies maar zal niet eerder dan in het voorjaar van 2022 zijn. De naam Zon op Nederland zal in de komende tijd plaats maken voor die van EnergieSamen. De website is www.energiesamen.nu