Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


De agenda van de ALV op dinsdag 1 oktober 2019

Het bestuur van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn U.A. nodigt u uit voor het bijwonen van de tweede algemene ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden in het Stadskantoor op 1 oktober 2019.

De vergadering is toegankelijk voor alle geregistreerde leden van Zon op Alphen, dus ook als u wel lid bent, maar nog geen certificaten heeft. Registratie als lid van Zon op Alphen is voor u kosteloos en geheel vrijblijvend.

De inloop en registratie start om 19:30, terwijl de vergadering om 20:00 begint. We verwachten om 22:00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

De agenda is als volgt:

Welkom en opening

  1. Bestuur Zon op Alphen
  2. Vaststellen verslag laatste ALV (hier te bekijken)
  3. Stand van zaken zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot
  4. Verkiezing bestuur
  5. Vaststellen huishoudelijk reglement (voorstel is hier te bekijken)
  6. Financieel overzicht (status 2019, begroting 2020)
  7. Benoeming kascommissie
  8. Toekomstige projecten
  9. Rondvraag
  10. Volgende ALV en Sluiting

Een gedetailleerde agenda en bijzonderheden worden uiterlijk één week voor de vergadering per email naar de leden toegestuurd. In de email staan gegevens over de bestuursverkiezing. Het voorstel voor het huishoudelijk reglement dat door de werkgroep is gemaakt kunt u hier downloaden.

Leden van Zon op Alphen kunnen zichzelf kandideren of andere kandidaten voordragen voor het bestuur. Deze kandidatuur dient door ten minste drie leden van de coöperatie te worden ondersteund. Als u hier interesse voor heeft, stuur dan svp een mail met de ondersteunende verklaringen naar het bestuur (bestuur@zonopalphen.nl). Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de ALV.

Tijdens de vergadering en de rondvraag is er weinig tijd voor het beantwoorden van algemene vragen. Het verzoek is om bij Veelgestelde Vragen voorafgaande aan de vergadering te kijken of het antwoord wellicht al op de website staat. Ook kan men altijd vragen stellen via info@zonopalphen.nl of support@zonopalphen.nl

De registratie of het afmelden tot het bijwonen van de vergadering stellen we op prijs maar is niet verplicht.

 

Verslag (Notulen) van de ALV is beschikbaar (22-7)

Het verslag staat bij “Over Ons/Documenten” maar is ook hier te downloaden om te bekijken.

Nieuwsbrief is uit (18-7)

De Nieuwsbrief is hier te downloaden om te bekijken.

Beschikkingen zijn binnen! (13-7)

De beschikkingen voor de drie postcoderozen zijn per post aangekomen, gescanned en hier te bekijken en te downloaden. Hiermee is de terugbetaling van de energiebelasting op je eigen gebruik vanaf 28 mei 2019 voor een periode van 15 jaar voor de deelnemers goedgekeurd en een feit. Deelnemers die vanaf 2020 zelf bij hun energieleverancier de teruggave moeten regelen, moeten deze beschikking(en) van hun certificaten bij een of meerdere van deze drie Postcoderozen meesturen.

Productiegegevens nu zichtbaar in gebruikersomgeving (1-7)

Onlangs is het mogelijk geworden om de productie van je eigen certificaten in je gebruikersomgeving in te zien.  Je moet inloggen in je gebruikersomgeving en dan naar “Mijn Certificaten”gaan. Onderaan deze pagina staan de gegevens.binnen (

Gebruikte presentatie ALV staat online (31-05)

De presentatie die is gebruikt tijdens de ALV op 14 mei staat nu ook online bij Over ons/Documenten. De presentatie is hier en daar aangepast met nieuwe gegevens en iets uitgebreid voor diegenen die er niet bij konden zijn. De notulen worden binnenkort gepubliceerd of per email naar de leden verstuurd.

28 mei is de officiële startdatum voor de Postcoderozen! (29-5)

Op die datum gaat het teruglevercontract met Vandebron in voor Zeegersloot, en met deze datum als start gaan we ook binnenkort de beschikking bij de Belastingdienst aanvragen. Er zijn nog een paar administratieve zaken die we nog rond moeten zien te krijgen. De klok voor de teruggave energiebelasting voor de komende 15 jaar is nu gaan tikken.

Leden krijgen bij Greenchoice een speciale energieprijs

Via de website van Energiek Alphen kunnen leden een speciale energieprijs bij Greenchoice aanvragen. Kijk op de site van Energiek Alphen voor meer informatie.