Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


Belangrijke administratieve aktiviteiten

In het eerste kwartaal van 2024 gaan er een paar dingen gebeuren waar we jullie medewerking voor nodig hebben.

 • Zoals afgesproken op de laatste ALV gaan we weer uitkeringen per certificaat doen. Zorg er voor dat je IBAN gegevens in je Portaal juist zijn! Naar buitenlandse rekeningen kunnen wij via onze bank per incasso géén geld overmaken, dat moeten we met de hand gaan doen, hou daar dus rekening mee.
 • Voor de afrekening van de EB-teruggave is het essentieel gebleken dat de gegevens van je e-leverancier in je Portaal juist zijn. Zeker als er in de loop van het jaar 2023 een verandering heeft plaatsgevonden is het belangrijk dit in je Portaal te controleren. Was er een wijziging of ben je overgestapt en je hebt dit nog niet bij ons gemeld, doe dat dan uiterlijk 31-12-2023, anders krijg je geheid problemen met de teruggave. De ervaring heeft ons geleerd dat het oplossen maanden kunnen gaan duren en kost ons heel veel extra werk.
  Kijk hier voor het formulier: aanmelden nieuwe e-leverancier
  Heb je plannen om over te gaan stappen, kijk dan eerst hier want het heeft meer consequenties dan alleen een goede KWh prijs.
 • Voor je opgave inkomensbelasting voor het jaar 2023 is het belangrijk dat je voor je Box-3 vermogen een opgave doet van de huidige waarde van je certificaten. Deze gegevens gaan we vóór einde februari per e-mail naar jullie opsturen.

 

Documenten ALV 19-10-2023 staan online

Bij Over Ons/Documenten staan nu de goedgekeurde Notulen van de ALV op 1-06-2023. Ook is de gebruikte presentatie van het bestuur, en het concept Notulen voor de ALV gehouden op 19-10-2023 daar te vinden.

 

Informatie over verrekening EB door ENGIE (29-10-2023)

Een van onze deelnemers heeft na veel heen-en-weer een reaktie gekregen van ENGIE over de vertraging bij de afrekening EB.
Het volgende staat in de e-mail met een paar wijzigingen van mijn kant.

“Helaas heeft de afdeling die deze zaken dient af te handelen door meerdere oorzaken een tijdje te kampen gehad met een flinke onderbezetting. Hierdoor is een achterstand opgelopen in het verwerken van de facturen voor de teruggave energiebelasting.
Ik bied u onze oprechte excuses aan voor de opgelopen vertraging.
Gelukkig is de achterstand nu ingelopen. De creditfacturen zijn vandaag opgemaakt en verstuurd.”

 

Rijnland Energie start onderzoek naar batterij bij De Watergeuzen

(uit persbericht dd 18-10)
Rijnland Energie Coöperatie laat onderzoeken of het mogelijk is een batterij te ontwikkelen om de stroom van De Watergeuzen, de twee windmolens langs de A4, op te slaan. Hiermee wil de coöperatie de overbelasting op het stroomnet tegengaan en de duurzame elektriciteit efficiënter inzetten. Dinsdag tekende Rijnland Energie hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met het Delftse techbedrijf Emmett Green.

 

Het onderhoud van het Rijnvicus parkeerdak is afgesloten

Onze installatie draait sinds 24-10 weer en levert weer stroom aan het net!

 

Onderhoud parkeerdek Rijnvicus

De werkzaamheden vorderen gestaag, en links is de plek waar eerder nog de omvormers stonden. Daarmee is duidelijk dat we op dit moment geen stroom op kunnen wekken. Tegelijkertijd worden voorzieningen getroffen om aan de SCOPE voorwaarden (verzekering) te voldoen. Er komt een bredere goot (middelste foto) van het hogere dak waar de panelen liggen, naar de omvormers toe. Deze nieuwe goot is breder en met een tussenschot zodat de plus en min leidingen gescheiden worden om overslag en brandgevaar te voorkomen. Daar waar eerder de leidingen in het isolatieschuim liepen (foto rechts), van het hogere dak naar de omvormers toe, komen er nu twee aparte metalen goten onder het nieuwe parkeerdek, een voor de min- en een voor de plus kabels. Deze twee goten hebben ruim voldoende ruimte om ook de warmteontwikkeling tegen te gaan. Op de komende ALV kunnen we wat meer informatie delen.

Datum ALV is op 19 oktober 2023

De uitnodiging met de stukken worden kort voor de vergadering per e-mail naar de leden gestuurd.  De inloop is vanaf 19:30 en we beginnen zoals gebruikelijk om 20:00 uur. De locatie is de Raadszaal in het stadskantoor en we hopen om uiterlijk 22:00 uur de vergadering te sluiten.

 

Terugave Energiebelasting (EB) nog niet of niet volledig gekregen?

Mocht je op dit moment nog steeds geen teruggave van de energiebelasting voor het jaar 2022 gekregen hebben, let dan op deze tips:

 1. Is je leverancier OM|nieuwe energie, lees dan eerst het stukje hieronder.
 2. Alle leveranciers hebben op 30 juni 2023 de benodigde gegevens via Energie Samen(!) gekregen, dus niet van Zon op Alphen. Beweren ze van niet, (vooral ENGIE is hier schuldig aan) hou vol en laat ze dat controleren. Kom je er niet uit, stuur me dan een e-mail (admin@zonopalphen.nl), dan kan ik je het uittreksel opsturen van jouw gegevens die opgestuurd zijn. Doe dat ajb niet zo maar want het kost me veel tijd en heb genoeg andere dingen te doen. Bovendien ben ik vanaf 12 oktober de rest van de maand op vakantie.
 3. Ben je in het jaar 2022 van energieleverancier gewisseld, let er dan heel goed op dat je van beide leveranciers apart een teruggave krijgt. Heb je dat niet, kijk dan eerst op je Portaal helemaal onderaan bij “Gegevens beheren” of je huidige energieleverancier en je contractnummer goed zijn. Ben je in de loop van het jaar 2022 gewisseld, en het gaat echt niet goed, neem dan contact met me op : admin@zonopalphen.nl
 4. Voor een benadering van wat je terug zou moeten krijgen, kan je in je Portaal bij Huidige Deelname(s) kijken. Daar staan in het lijstje onder de regel voor 2021 minimaal twee regels zonder datum. Minimaal één regel is er voor je EB teruggave, en één regel (Resultaat) is er voor de bijzondere uitkering van 20 Euro per certificaat. Het bedrag bij “Indicatie teruggave EB” is het bedrag dat je via je leverancier(s) zou moeten terugkrijgen. Let er op dat de totale teruggave voor 2022 het totaal van deze twee bedragen is, ook al is de teruggave van je leverancier beduidend minder dan vorig jaar, dat is door ons in februari gecompenseerd met een bijzondere uitkering.

Informatie over verrekening energiebelastingteruggave OM|nieuwe energie

Na communicatie met de administratie van OM|nieuwe energie over de teruggave van de energiebelasting hebben we vernomen dat OM een afwijkende procedure blijkt te hanteren in vergelijk met andere leveranciers. OM slaat de gegevens die wij (via Energie Samen) opsturen op, en gebruikt die pas als zij de eindafrekening van hun klanten gaan doen. Dit is dus blijkbaar de rede dat het erg lang kan duren voordat onze deelnemers iets vernemen van OM. Zij zijn met deze manier van afhandelen gelukkig de enige die wij kennen.  We gaan proberen om dit op hogerhand aan te kaarten, want erg klantvriendelijk is deze methode niet.

 

Maximale vermogen van Rijnvicus tijdelijk begrenst

Bij de voorbereidingen van de parkeerdek renovatie (zie onder) is gebleken dat de ingeschuimde kabels, die van het hoge dak met de panelen er op naar de omvormers op het parkeerdek lopen, te warm worden. Aangezien dit een brandgevaar zou kunnen zijn is op 11 september tijdelijk de maximale stroom opbrengst van de 6 omvormers op ongeveer 41kW begrenst zodat de totale stroom niet hoger dan 250kW kan worden. Deze reductie is alleen in effect rond het middaguur als zowel de West en Oost kant van de panelen vol in de zon liggen. Voor de dagelijkse stroom opbrengst is dit maar een kleine aderlating, maar voor de temperatuur reductie van de kabels is dit ruim voldoende.

Een en ander kan bij SolarEdge bekeken worden: SolarEdge Monitoring

Tijdens de renovatie van het parkeerdek in oktober gaan we samen met de verzekering, de gemeente (eigenaar van het pand) en de installateur Zon&Co kijken welke andere oplossing we kunnen vinden.

 

Ferd Schelleman heeft Erepenning gekregen

Ferd heeft op 31 augustus uit de handen van burgemeester Liesbeth Spies de erepenning van de gemeente Alphen aan den Rijn gekregen voor zijn tomeloze inzet voor de energieverduurzaming in de gemeente.

Ferd stond samen met Erik de Ruijter in 2014 als medeoprichter aan de wieg van Energiek Alphen, een coöperatie ter ondersteuning voor een bewonersinitiatief dat inmiddels is uitgegroeid naar een goedlopende organisatie van vrijwilligers die nauw samenwerken met de gemeente om de energietransitie te ondersteunen. Ferd was een van de drijvende krachten achter Energiek Alphen – “inspirerend, vasthoudend en overtuigend” zo staat het in het Leids Dagblad.

 

Onderhoud parkeerdek Rijnvicus. Uitval van de installatie in oktober.

Vanwege het groot onderhoud van het parkeerdek bij Rijnvicus moeten de verbindingen van de panelen op het hogere dak naar de omvormers, en de omvormers zelf verwijderd worden. Dit is een grote klus en betekend dat gedurende de maand oktober de installatie van Rijnvicus geen stroom aan het net zal kunnen leveren, en we daardoor geen inkomsten genereren. We hebben dit onderhoud naar oktober kunnen verleggen, want het dek zelf is al maanden geleden vernieuwd. Dit was echter in de periode met de hoogste opbrengsten en die wilden we natuurlijk niet mislopen.

Dit proces was al aangekondigd op de ALV van 1 juni en tijdens de komende ALV op 19 oktober gaan we daar dieper op in.

 

Afwikkeling belastingteruggave 2022 (20 juli-2023)

De administratie van de afrekening is door Energie Samen afgerond en de gegevens zijn op 30-juni-2023 opgestuurd naar alle energieleveranciers.

De eerste afrekeningen druppelen al binnen. Dit kan allemaal nog even duren, want het is aan de energieleveranciers wanneer ze dit doen.

27-07-2023: Ik heb zojuist zelf mijn eigen PCR afrekening van Greenchoice gekregen.

7-08-2023: LET OP!
Ik krijg veel vragen over de hoogte van de teruggave. De teruggave voor het jaar 2022 is idd beduidend lager dan in eerdere jaren, omdat de overheid de tarieven voor 2022 drastisch veranderd had. Daarom hadden we als bestuur op de ALV van 26-10-2022 voorgesteld om een compensatie (dmv een speciale uitkering) uit te betalen van 20 Euro per certificaat, en dit is door de leden goedgekeurd. Met deze compensatie die we in Februari 2023 al uitbetaald hebben (zie onder) zou iedereen weer op het “oude” bedrag moeten komen. Gelukkig zijn de tarieven voor 2023 grotendeels weer teruggezet.

 

Presentaties ALV 1-06-2023 staan online (5-juni-2023)

De twee presentaties die tijdens de ALV zijn gebruikt staan nu online bij over ons/documenten.

Het rapport van de kascommissie en de notulen volgen spoedig.

 

Datum en locatie ALV (22-mei-2023)

De ALV is op 1 juni bij Golfclub Zeegersloot en de inloop is vanaf 19:30.

De agenda en stukken zijn op 18 mei naar alle leden en deelnemers gestuurd.

Deelnemers die óók op de wachtlijst staan hebben helaas twee uitnodigingen gekregen.
Dit was een gedwongen bewuste keuze die we helaas door het systeem moesten maken.
Hopelijk kunnen we dit in de toekomst oplossen.

 

 

Vertraging teruggave Energiebelasting voor het jaar 2022 (update 22-mei-2023)

Alle mutaties zijn verwerkt en hebben we na de import vanuit de Zon op Nederland omgeving nu eindelijk alle informatie goed in het systeem ondergebracht.

De verdere verwerking is nu door het team van Energie Samen die de informatie gaat opsturen naar de energieleveranciers.  Het gaat dus nog even duren voordat jullie bericht krijgen van de energieleveranciers over de teruggave van de energiebelasting over het jaar 2022.

 

 

Waardestaten (4-mei-2023)

Door een procedure fout van ons, en een defect in de software, was het voor deelnemers van Rijnvicus-Oost niet mogelijk de Waardestaat in hun Portaal in te zien, te downloaden en af te drukken. Dit euvel is nu verholpen.

 

Vouchers

We krijgen nog steeds vragen over vouchers.

Vouchers zijn sinds 2022 niet meer nodig en worden dus ook niet meer aangemaakt.
Meer informatie staat hier: https://zonopalphen.nl/hoe-werkt-de-verrekening-van-de-energiebelasting/

Alle benodigde informatie voor de teruggave Energiebelasting gaat direct via Energie Samen naar de leveranciers. Het kan even duren, maar uiteindelijk krijg je automatisch de credit nota en het geld op de rekening. Voorwaarde is natuurlijk wel dat alle gegevens in je Portaal kloppen, want anders werkt dit proces niet naar behoren en moeten wij dit voor je corrigeren wat ons onnodig extra tijd en moeite gaat kosten.

 

Indicatie Belastingteruggave

Zoals je wellicht weet is de btw op de energiebelasting vorig jaar in het midden van het jaar van 21% naar 9% gegaan. Dat is helaas niet correct door te voeren in Econobis. Dat is niet erg, omdat de leveranciers enkel geïnteresseerd zijn in de Kwh rapportage die ze van ons krijgen. De prijs die je in je Portaal kunt inzien dient sowieso alleen als een indicatie van de teruggave energiebelasting.

Voor het hele jaar 2022 moeten we dus we een Kwh prijs hanteren met een bedrag inclusief 9% btw van € 0,0401011. Leuker kunnen wij het helaas ook niet maken.

 

Speciale Uitkering voor Deelnemers

De e-mails met de gegevens voor de speciale uitkering voor deelnemers die op de laatste ALV is besloten zijn de deur uit.
De deelnemers krijgen voor elke deelname in een PCR apart bericht. Mocht je de mail niet ontvangen hebben, kijk dan in je Spam filter.

De deelnemers in RC-Oost hebben deze mail per abuis (we waren aan het oefenen) twee keer gekregen.

Je kunt het meegestuurde document in de e-mail ook in je eigen Portaal inzien. Ga daarvoor naar je Huidige Deelnames en klik op het project waarmee je meedoet. Heb je er meer, dan krijg je een document voor elke deelname apart. Kijk dan helemaal beneden bij Documenten. De naam en omschrijving is niet erg gebruikersvriendelijk, daar gaan we wat proberen aan te doen voor een volgende keer.  De naam van het document begint met een cijfer voor het project; 165 voor RV-West, 135 voor RV-Oost en 136 voor GCZ. Daarna je achternaam/voornaam een O, weer drie cijfers en de datum in het formaat JJJJMMDD. Dat ziet er uit als: 165_PukPietjeO244_20230206

Bij totale opbrengsten en onder het hoofd Resultaat staat het bedrag van de compensatie.

In dat scherm staan ook de Mutaties. Dat is nog niet allemaal op orde, daar werken we op dit moment nog aan.

We hebben vandaag (21 februari) de SEPA bestanden met de betalingsopdrachten naar de bank gestuurd. Die gaan volgende week de betalingen verwerken.
Als alles goed gaat moet op 1 Maart het geld daadwerkelijk op de rekening staan.
Op je afschrift komt helaas een code te staan die we dit jaar nog niet kunnen wijzigen. Die code is als volgt opgebouwd: Ref. U2023-XXX, de U staat voor Uitkering en daarna het jaar 2023, en dan de XXX wat voor een driecijferig nummer staat.

 

Verslag ALV 26-10-2022 is beschikbaar

Het verslag van de ALV is door het bestuur vrijgegeven en is bij Over Ons/Documenten te bekijken.

 

OM|nieuwe energie: Velen antwoorden op vragen over stroom en gas

Op de website van OM|nieuwe energie staan veel antwoorden over vragen die betrekking hebben op de laatste ontwikkelingen voor gas en stroom.

Deze link brengt je naar hun website, maar die is op het moment erg langzaam, dus heb even geduld.

Website Zon op Nederland is uit de lucht

De website van Zon op Nederland is op 8 juni uit de lucht gehaald en formeel overgedragen aan Energie Samen.
Veel van de meest belangrijke informatie over energieleveranciers staat nu op een nieuwe site: zonmonitor.nl

Een link naar de gegevens van de energieleveranciers is hier.

Helaas hebben wij zelf geen invloed op de correctheid van de informatie, we zijn afhankelijk van Energie Samen om deze informatie op de laatste stand te houden.

UPDATE:
Energie Samen heeft nu een begin gemaakt met een pagina op hun website. De hoop is dat deze op de laatste stand gehouden wordt, wat niet(!) het geval is met de site van zonmonitor! De link naar de pagina van Energie Samen is hier:

 

Toegang nieuwe portaal

Het is nog even wennen, en wellicht stuurt je browser je nog naar de oude site, maar hier moet je nu zijn: https://zonopalphen.mijnenergiesamen.nl

Belangrijk : wijzigen van informatie over je deelname!

Omdat we niet meer gebruik kunnen maken van de services van Zon op Nederland, moeten we nu zelf een groot aantal procedures gaan doen.

Ook in het Portaal kan niet alles door de deelnemers veranderd worden, want vaak hangen daar wijzigingen aan vast die wij voor jullie moeten gaan doen.

Dit is vooral zo als je gaat verhuizen, certificaten van de hand wilt gaan doen, of als je van energieleverancier wilt gaan wisselen.

Kijk eerst goed bij de rubrieken in Veel Gestelde vragen waar we meer informatie geven en ook speciale formulieren gemaakt hebben die voor deze wijzigingen gebruikt moeten gaan worden. Stuur ajb niet meer zo maar een e-mail want daarmee kunnen we deze veranderingen niet doen en kost het ons veel extra werk.

Trustpilot: om | nieuwe energie is als uitstekend beoordeeld

Uit de reviews van Trustpilot blijkt dat klanten voor om | nieuwe energie kiezen, omdat ze de duurzame doelstellingen delen, ze geen winstoogmerk hebben, de energie 100% duurzaam en lokaal wordt opgewekt en om het feit dat ze terecht kunnen bij hun lokale energiecoöperatie. De communicatie is eerlijk, snel, duidelijk en bovenal persoonlijk. Dat je bij om geen bandje krijgt te horen, maar direct iemand aan de telefoon hebt, wordt door velen als een belangrijk pluspunt gezien. Meer informatie over onze samenwerking met om | nieuwe energie is hier te vinden.

Combinatie eigen panelen, een warmtepomp en certificaten

We hadden onlangs een interessante vraag van een deelnemer die overwoog panelen op zijn eigen dak te plaatsen, maar niet wist wat de uitwerkingen daarvan zijn.

We hebben dat geprobeerd duidelijk te maken, en de informatie staat bij Veel gestelde vragen hier.

Timing belangrijk bij overstap energieleverancier

Een van onze deelnemers maakt ons er op attend dat de timing van de overstap van je energieleverancier belangrijker is dan je wellicht denkt. Bij de jaarlijkse afrekening krijg je te maken met twee leveranciers die je alleen maar kunnen vergoeden tot het maximum van de gebruikte energie die bij hun voor die periode is afgenomen. In de zomer produceren wij natuurlijk veel energie met onze zonneparken, maar gebruik je zelf waarchijnlijk veel minder. Dit verschil kan aardig oplopen waardoor je bij de ene leverancier tegen het maximum aanloopt, en bij de andere helemaal niet. Dat kan je dus behoorlijk in je teruggave van de energiebelasting schelen. Denk daar dus aan bij het overstappen.

Wij zoeken versterking voor ons team

In het bijzonder zoeken wij vrijwilligers om met ons nieuwe projecten te gaan ontwikkelen en verder iemand die ons kan helpen met de communicatie met o.a. de pers. Stuur ajb een mailtje naar bestuur@zonopalphen.nl als je belangstelling hebt.

Zon op Nederland is opgegaan in EnergieSamen

De coöperatie Zon op Nederland, waarvan ook wij deel uitmaken, is onlangs opgenomen in de veel grotere coöperatie EnergieSamen, die op dit moment 85.000 leden heeft. Men hoopt hiermee sterker te staan, en meer synergieën te kunnen benutten. Ook is hiermee het aantal medewerkers en vrijwilligers enorm uitgebreid.

Voor onze leden verandert er niet zo veel. Uiteindelijk zal de website van Zon op Nederland verdwijnen, maar alle administratieve systemen blijven voorlopig nog bestaan zodat daar niets verandert. Op een gegeven moment zullen we over moeten gaan overstappen naar het IT-systeem van EnergieSamen. Wanneer dat gaat gebeuren weten we nog niet precies maar zal niet eerder dan in het voorjaar van 2022 zijn. De naam Zon op Nederland zal in de komende tijd plaats maken voor die van EnergieSamen. De website is www.energiesamen.nu