Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


Algemene Ledenvergadering is verschoven naar 7 juni!

Door verschillende vertragingen met de jaarcijfers en andere zaken moeten we helaas de ALV uitstellen tot 7  juni.
We gaan dit weer zoals in het verleden in het Stadskantoor (Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen a/d Rijn) houden. We beginnen om 20:00 uur en de inloop is vanaf 19:30.

De spreker is dit keer André Dippel, directeur van OM|nieuwe energie. Hij zal onder meer ingaan op de huidige marktsituatie rond gas en elektra, zijn visie voor de verwachtingen voor de nabije toekomst bespreken en de gevolgen die dit heeft voor om|nieuwe energie richting coöperaties zoals Zon op Alphen. Ook zal hij de nieuwe PPA’s voor het komend jaar gaan toelichten.

Verdere informatie en de uitnodiging met agenda komt spoedig per e-mail.

Voorlopige agenda: 

 1. Opening & Mededelingen – Stef Strik
 2. Spreker – André Dippel, directeur om | nieuwe energie
 3. Vaststelling verslag laatste ALV –  Stef Strik
 4. Wijziging samenstelling bestuur – Stef Strik
 5. Het nieuwe IT-systeem Econobis – Paul Versteeg
 6. Stand van Zaken Zonneparken – Paul Versteeg
 7. Vernieuwing PPA’s – Ferd Schelleman
 8. Ledenbijdrage – Erik de Ruijter
 9. Overschot Begroting – Erik de Ruijter
 10. Vaststellen Begroting 2022 – Erik de Ruijter
 11. Rondvraag – Stef Strik
 12. Vaststelling volgende ALV – Stef Strik
 13. Sluiting – Stef Strik

 

Belangrijk : wijzigen van informatie over je deelname!

Omdat we niet meer gebruik kunnen maken van de services van Zon op Nederland, moeten we nu zelf een groot aantal procedures gaan doen.

Ook in het Portaal kan niet alles door de deelnemers veranderd worden, want vaak hangen daar wijzigingen aan vast die wij voor jullie moeten gaan doen.

Dit is vooral zo als je gaat verhuizen, certificaten van de hand wilt gaan doen, of als je van energieleverancier wilt gaan wisselen.

Kijk eerst goed bij de rubrieken in Veel Gestelde vragen waar we meer informatie geven en ook speciale formulieren gemaakt hebben die voor deze wijzigingen gebruikt moeten gaan worden. Stuur ajb niet meer zo maar een e-mail want daarmee kunnen we deze veranderingen niet doen en kost ons veel extra werk.

 

Verwerking teruggave energiebelasting door Energie Samen

Op dit moment werken de mensen van Energie Samen aan de verwerking van de teruggave energiebelasting voor het afgelopen jaar. Dit is de eerste keer dat ze dit met het nieuwe IT-systeem doen, dus het kan even duren. Ze gaan proberen verschillende testen te doen of alles wel klopt voordat de afrekeningen naar de energieleveranciers gaan.

Diegenen die een voucher nodig hebben om in te dienen, konden die al geruime tijd geleden van de oude site downloaden. Dat kan nog steeds, dus doe dat snel als je dit nog niet gedaan hebt.

Belangrijk voor alle deelnemers is echter dat alle informatie op de laatste stand is. Is dat niet het geval gaat het geheid nog langer duren voordat je de restitutie gaat krijgen.

We hebben op 10 mei de uitnodigingen voor de toegang op jullie eigen Portaals gestuurd, maar er zijn er nog erg veel die de toegang nog niet geaktiveerd hebben. Daarmee is de kans nog groter dat er iets fout kan gaan.

Let op!
Het verkrijgen van de restitutie van de energiebelasting is de verantwoording van de deelnemers zelf.

 

Uitnodiging toegang Portaal voor de leden zijn op 10 mei verstuurd.

Nog niet alles op dit Portaal werkt naar behoren en zeker niet alle functionaliteit die we voorheen hadden is hier terug te vinden. We hopen dat dit snel beetje bij beetje gaat verbeteren en veranderen. In de tussentijd kunnen de leden al wel hun eigen gegevens na de migratie gaan controleren, aanvullen dan wel op de laatste stand gaan brengen. Dit is vooral zeer belangrijk voor het op tijd, of überhaupt, verkrijgen van de resititutie op de energiebelasting. Zorg er dus voor dat alle informatie op het Portaal altijd de laatste stand heeft en dat er geen fouten in zitten.

De huidige OZON gebruikersomgeving bij Zon op Nederland blijft nog wel even in de lucht, maar dat zal einde van het tweede kwartaal gaan stoppen. Breng daar géén veranderingen meer aan, want die worden al sinds einde maart niet meer meegenomen. Rondkijken en vergelijken kan natuurlijk nog wel.

 

Update over Econobis (stand 10 mei)

Inmiddels hebben we het werken met Econobis al aardig onder de knie gekregen, maar we zijn er nog niet. De mensen van Zon op Nederland verzorgden achter de schermen veel van de taken die we nu zelf moeten gaan doen en dat is best wel veel en allemaal nieuw. Het is voor ons een enorm leer process en vergt ook een omdenken en veranderen en aanpassen van verschillende procedures. Deze moeten natuurlijk ook op deze website omgezet gaan worden, en dat is nu praktisch klaar.

Inmiddels zijn we in staat om de meest voorkomende taken zelfstandig te gaan doen en konden we de uitnodigingen voor het nieuwe Portaal voor de leden uitsturen, zie boven.

 

12 april Infoavond Watergeuzen

Regiocoöperatie Rijnland Energie organiseert op dinsdag 12 april om 20.30 uur een online informatie-uurtje voor inwoners van de regio die overwegen mee te participeren in de aankoop van De Watergeuzen, 2 windmolens langs de A4. De laatste inschrijfronde hiervoor is onlangs gestart; al bijna 600 mensen doen mee. Het bestuur van de coöperatie legt uit waarom deze molens in handen van omwonenden moeten komen en er is alle ruimte om vragen te stellen. Aanmelden is niet nodig, inloggen kan via een zoomlink, ook te vinden op de website van Rijnland Energie.

Rijnland Energie Coöperatie heeft de twee windturbines vorig jaar aangekocht en geeft nu de laatste participaties à € 250 uit. Intekenen kan nog tot 30 juni. De info-avond is bedoeld om vragen te beantwoorden van mensen die al participaties hebben of die nog overwegen mee te doen met het project.

Dit project loopt via Energiek Alphen (https://energiekalphenaandenrijn.nl/wind-energie) en niet via Zon op Alphen, maar de leden van ZoA kunnen wél deelnemen.

De overgang van OZON naar Econobis is in gang gezet

Als bestuur kunnen we vanaf vandaag (28 maart) de data bekijken die uit de oude omgeving (OZON) is overgezet naar Econobis. We moeten dat allemaal nog goed controleren, en eerst zelf wegwijs worden in deze nieuwe omgeving. Tot die tijd hebben de leden zelf nog geen toegang op het Klantenportaal. Zodra we weten hoe het allemaal in zijn werk gaat, en we hulp kunnen geven, kunnen we de toegang vrij geven. Alle leden krijgen dan een email met instructies.

Op dit moment kunnen geen veranderingen in de oude omgeving meer over gezet worden, dus verander daar ajb niets meer, en wacht tot het kan in de nieuwe omgeving. Nog even geduld dus!

 

Onze IT omgeving gaat veranderen

Zoals jullie inmiddels wel zullen weten is de coöperatie Zon op Nederland inmiddels al grotendeels opgegaan in de coöperatie Energie Samen. Eén van de gevolgen daarvan is dat OZON, het IT-systeem van Zon op Nederland overgaat naar Econobis, het IT-systeem van Energie Samen.

De support voor het OZON systeem valt op 1 april weg. De overstap naar het Econobis systeem is voor Zon op Alphen gepland van 21-25 maart. Dit betekent dat de gebruikersomgeving die jullie tot nu toe gebruikt hebben vanaf dat moment gaat veranderen. Een precieze datum kunnen we op dit moment niet geven.
Ook voor ons als bestuur gaat er veel veranderen. We krijgen te maken met een voor ons nog onbekend IT-systeem en het gaat zeker even duren voordat we onze weg in het nieuwe systeem weer gevonden hebben. Ook moeten we straks taken zelf gaan doen die tot nu toe door Zon op Nederland zijn gedaan. Het leerproces en de hoeveelheid werk die daarmee gemoeid is kunnen we nog niet goed inschatten.

In de periode direct na de overgang naar het nieuwe systeem kunnen we maar beperkt ondersteuning leveren als er vragen zijn. Het nieuwe systeem is naar verluidt voor  jullie als gebruikers echter vrij makkelijk te bedienen. Wel zal informatie, zoals de productie informatie van Rijnvicus en Zeegersloot en de per gebruiker bespaarde CO2 en energiebelasting, niet meer worden weergegeven. Of die informatie op een later tijdstip weer beschikbaar komt is nu nog niet te zeggen; “daar werken ze nog aan”.

De overgang naar Econobis is voor ons een project dat de nodige inspanning zal kosten.  We vragen daarom aan jullie om een beetje geduld als we niet gelijk alle vragen kunnen antwoorden.

 

Website Zon op Nederland nog een tijdje in de lucht

Voorlopig blijft de website van Zon op Nederland nog in de lucht. Formeel is de website overgedragen aan Energie Samen. Totdat er een nieuwe website van Energie Samen is met ook ruimte voor informatie over en voor zonnecollectieven, kunnen we de site zonopnederland.nl gewoon blijven gebruiken.

 

Waarschuwing!

Een van onze deelnemers, een VvE, was door hun administratiekantoor aangezet om hun energie bij Hezelaer Energy B.V. af te nemen, vanwege een gunstige prijs. Helaas was het zo dat ofschoon deze firma de PCR ondersteunt, ze 25 Euro per voucher verlangen om de certificaten te verwerken. Dat is al heel ongewoon. Nadat de VvE naar een andere energieleverancier was overgestapt, weigert Hezelaer nu zelfs de verwerking van de certificaten kompleet, als rede dat de eindrekening opgemaakt en al verstuurd was en dat ze maar naar de belastingdienst moesten gaan om het daar in te dienen.

De belastingdienst neemt dit soort aanvragen echter niet aan!

Als de leverancier niet meewerkt, krijg je de energiebelasting niet terug. Laat dit een waarschuwing zijn!

Inmiddels is deze leverancier onder druk van ons, het administratiekantoor van de VvE en branchenorganizaties die door ons ingeschakeld waren toch overgegaan tot uitbetaling.

 

Toelichting op stijgende energietarieven

OM|nieuwe energie heeft een overzicht gemaakt van hun visie op de steeds maar stijgende energieprijzen.

Dit overzicht is hier te bekijken: Stijgende energieprijzen

 

Trustpilot: om | nieuwe energie is als uitstekend beoordeeld

Uit de reviews van Trustpilot blijkt dat klanten voor om | nieuwe energie kiezen, omdat ze de duurzame doelstellingen delen, ze geen winstoogmerk hebben, de energie 100% duurzaam en lokaal wordt opgewekt en om het feit dat ze terecht kunnen bij hun lokale energiecoöperatie. De communicatie is eerlijk, snel, duidelijk en bovenal persoonlijk. Dat je bij om geen bandje krijgt te horen, maar direct iemand aan de telefoon hebt, wordt door velen als een belangrijk pluspunt gezien. Meer informatie over onze samenwerking met om | nieuwe energie is hier te vinden.

 

Combinatie eigen panelen en certificaten

We hadden onlangs een interessante vraag van een deelnemer die overwoog panelen op zijn eigen dak te plaatsen, maar niet wist wat de uitwerkingen daarvan zijn.

We hebben dat geprobeerd duidelijk te maken, en de informatie staat bij Veel gestelde vragen hier.

 

Presentatie en Notulen ALV zijn beschikbaar

Deze twee documenten staan beschikbaar bij Over Ons/Documenten.

 

Timing belangrijk bij overstap energieleverancier

Een van onze deelnemers maakt ons er op attend dat de timing van de overstap van je energieleverancier belangrijker is dan je wellicht denkt. Bij de jaarlijkse afrekening krijg je te maken met twee leveranciers die je alleen maar kunnen vergoeden tot het maximum van de gebruikte energie die bij hun voor die periode is afgenomen. In de zomer produceren wij natuurlijk veel energie met onze zonneparken, maar gebruik je zelf waarchijnlijk veel minder. Dit verschil kan aardig oplopen waardoor je bij de ene leverancier tegen het maximum aanloopt, en bij de andere helemaal niet. Dat kan je dus behoorlijk in je teruggave van de energiebelasting schelen. Denk daar dus aan bij het overstappen.

 

Impact huidige situatie energieprijzen

In de media circuleren berichten over het mogelijk omvallen van kleinere energieleveranciers. Dit zou komen, omdat er met ‘short posities’ gewerkt zou worden. Dat betekent dat er wel al verkocht is, maar dat de leverancier daarvan nog niet alles zelf heeft ingekocht.

Hier is o.a. bij om | nieuwe energie geen sprake van! Alles wat door om aan klanten verkocht wordt, wordt direct ingekocht.

 

Goed nieuws voor leden die nog niet deelnemen in een project

De staatssecretaris van Financiën heeft met terugwerkende kracht goedkeuring verleend dat een opvolger van een bestaande deelnemer in een postcoderoosproject – wiens lidmaatschap eindigt – in de plaats mag treden van dat lid. Zo kunnen nieuwe leden dus weer participaties van vertrekkende leden overnemen. Door de beëindiging van de oude postcoderoosregeling [april 2021] was dat tot dusver niet meer mogelijk.

Er komen onregelmatig certificaten vrij omdat deelnemers zelf panelen op hun eigen dak leggen, er teveel hebben, of omdat ze verhuizen buiten het Postcodegebied. Om in aanmerking te komen voor vrijkomende certificaten is het belangrijk om dat in je gebruikersomgeving aan te geven, en wel onder “inschrijven voor een project” en dan de wachtlijst voor “Zon op Alphen” te kiezen. Je kunt dan je gewenste aantal certificaten opgeven. Dit kan je overigens ook doen als je al deelnemer bent, en meer certificaten wil aanschaffen. Sta je op deze lijst en komen er certificaten vrij voor je Postcoderoos gebied, krijg je automatisch een email van ons.

 

De energietransitie : Het Paradijs op Aarde begint in Nederland

Op deze website is een interessante en inspirerende film te bekijken die de huidige ontwikkelingen maar vooral ook de kansen laat zien.
Veel toonaangevende specialisten, waaronder Marjan Minnesma, komen hier aan het woord.
Het is een lange zit, maar het is ook enorm boeiend en verhelderend.

 

Documenten ALV 10-05-2021

De presentatie die gebruikt is tijdens de Zoom vergadering is beschikbaar bij Over Ons/Documenten.
Het concept verslag is daar ook te vinden.

De presentatie van Marjan Minnesma, voorzitter Urgenda en OM|nieuwe energie hebben we tijdens de Zoom meeting opgenomen.


Klik hier voor de link op YouTube:

 

Wij zoeken versterking voor ons team

In het bijzonder zoeken wij vrijwilligers om met ons nieuwe projecten te gaan ontwikkelen en verder iemand die ons kan helpen met de communicatie met o.a. de pers. Stuur ajb een mailtje naar bestuur@zonopalphen.nl als je belangstelling hebt.

Rijnvicus heeft zojuist 1.000 MWh geproduceerd!

Op 22 september om omstreeks 18:00 uur heeft de Rijnvicus installatie de grens van 1.000 geproduceerde MWh (Mega Watt uur) overschreden, oftewel 1 Giga Watt uur. Dit is een besparing van bijna 400 ton niet uitgestoten CO2. Inmiddels is de golfbaan de grens van 100 MWh gepasseerd, wat een besparing is van bijna 40 ton CO2. Laat de zon maar schijnen!

 

Na instemming met de leden op de laatste ALV hebben we besloten de opgewekte stroom van Rijnvicus aan om | nieuwe energie te verkopen. Deel van deze meerjarige PPA overeenkomst was ook dat wij lid zijn geworden van om | nieuwe energie. Omdat wij nu lid zijn geworden, kunnen we ook onze leden een interessant aanbod doen als die overstappen naar om | nieuwe energie, en daar hun gas- en stroomafname voor het eigen gebruik afnemen. Je hoeft niet deel te nemen in een project, het staat open voor alle leden, dus ook als je nog op de wachtlijst staat. Meer informatie is hier te vinden.

 

Meer informatie zonneweideproject N11

Er is onlangs door omroep West een interview gemaakt rondom de realisatie van dit project.

De video kan hier bekeken worden.

Nieuw project

Het is nog maar in een heel vroeg stadium, maar we werken aan een nieuw project samen met projectontwikkelaar IX Zon, om langs de N11 in een weiland naast tuincentrum De Bosrand ca. 18.000 panelen boven de grond te gaan plaatsen. In principe is het bestuur in eerste instantie voorstander van panelen op daken, maar die daken liggen helaas niet voor het oprapen. Aangezien dit project door de provincie en de gemeente ondersteund wordt, werken we graag samen met IX Zon om te kijken hoe we zo veel mogelijk inwoners van de gemeente kunnen laten deelnemen.

Van al intekenen op dit project zoals in het artikel in de Alphense editie van het AD van 11 juni gesuggereerd wordt is echter nog geen sprake. Er moet nog heel erg veel werk verzet gaan worden voordat het zo ver is. Het huidige plan is om in het voorjaar van 2022 operationeel te gaan.

 

Zon op Nederland is opgegaan in EnergieSamen

De coöperatie Zon op Nederland, waarvan ook wij deel uitmaken, is onlangs opgenomen in de veel grotere coöperatie EnergieSamen, die op dit moment 85.000 leden heeft. Men hoopt hiermee sterker te staan, en meer synergieën te kunnen benutten. Ook is hiermee het aantal medewerkers en vrijwilligers enorm uitgebreid.

Voor onze leden verandert er niet zo veel. Uiteindelijk zal de website van Zon op Nederland verdwijnen, maar alle administratieve systemen blijven voorlopig nog bestaan zodat daar niets verandert. Op een gegeven moment zullen we over moeten gaan overstappen naar het IT-systeem van EnergieSamen. Wanneer dat gaat gebeuren weten we nog niet precies maar zal niet eerder dan in het voorjaar van 2022 zijn. De naam Zon op Nederland zal in de komende tijd plaats maken voor die van EnergieSamen. De website is www.energiesamen.nu