Veranderingen en nieuwtjes op de website

Regelmatig worden nieuwtjes geplaatst, en kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


 

Vanwege het Coronavirus gaat de ALV op 26 mei 2020 niet door!

Een nieuw tijdstip zullen we bekendmaken zodra we zeker weten dat het weer plaats kan gaan vinden.

Blijf gezond en neem ajb alle officiële regels en raadgevingen omtrent dit gevaarlijke virus in acht!

 

Vouchers voor de energiebelastingteruggave zijn beschikbaar!

De vouchers om de belastingteruggave voor het afgelopen kalenderjaar aan te vragen bij je energieleverancier met 1 ster op de lijst van Zon op Nederland staan in de gebruikersomgeving van de betreffende deelnemers klaar om te downloaden. Leden die een energieleverancier hebben met twee of drie sterren hoeven dit niet te doen, dat wordt automatisch voor hun gedaan.

Denk er aan dat ook de betreffende beschikking van de belastingdienst voor de postcoderoos meegestuurd moet worden. Deze beschikkingen staan in de gebruikersomgeving of op deze site hier klaar om te downloaden.

Op de site van Zon op Nederland staat een overzicht van alle leveranciers. In het betreffende vakje staat ook een email adres dat gebruikt kan worden om de gegevens naar toe te sturen. Wij weten niet hoe de energieleveranciers de informatie aangeleverd willen krijgen, dat moet helaas ieder voor zich uitvinden.

Mochten er problemen opduiken, laat het ons dan weten: admin@zonopalphen.nl

 

De opbrengstresultaten voor 2019 van de drie PCR’s zijn binnen

Onlangs hebben we van Zon op Nederland de jaaropgaven voor de drie postcoderozen voor de deelnemers ter goedkeuring gekregen. Dit is de eerste stap om uiteindelijk de afrekeningen cq. de vouchers te gaan maken.

Ter herinnering willen we nog even aanstippen dat voor het eerste jaar de opbrengsten niet gelijk lopen met de beschikkingen van de Belastingdienst (zie veel gestelde vragen en informatie gegeven op de ALV’s)

De systemen van ZoN zijn de productie gaan rekenen vanaf de doorgave van de meterstanden, en dit was voor Rijnvicus 0p 1 mei, en voor GCZ 23 mei. De beschikkingen met de Belastingdienst zijn echter allemaal op 28 mei ingegaan. De leveranciers werken (correct) met de productie vanaf 28 mei.

Dit betekend dat de bedragen voor teruggave voor het jaar 2019 die je in je persoonlijke omgeving op de Zon op Nederland site kunt vinden, té hoog zijn in vergelijk met wat je van je leverancier terug gaat krijgen. De bedragen op de vouchers die je vanuit je gebruikersomgeving kunt downloaden zijn wél goed. In 2020 is dit probleem vanzelf opgelost.

De opbrengsten voor de drie PCR’s voor het jaar 2019 zijn per certificaat als volgt:

 • Rijnvicus Oost  170 kWh
 • Rijnvicus West 169 kWh
 • GCZ 157 kWh

Voor Rijnvicus waren dit 244 productiedagen, en voor GCZ 222 dagen. Op jaarbasis zou de productie voor Rijnvicus-Oost 254 kWh bedragen, voor Rijnvicus West 253 kWh en voor GCZ 259 kWh. Alle drie de PCR’s hebben dus op jaarbasis boven de gemiddelde opbrengst per certificaat van 250 kWh opgebracht.

Dat er verschillen zijn in de opbrengst heeft verschillende redenen. Dit kan liggen aan de ligging van de panelen (b.v. de oost-west opstelling voor Rijnvicus), de balans tussen de strings bij RV-Oost en RV-West, de hoeveelheid zonuren, het type paneel, variaties in de individuele opbrengst van de panelen, kabel verliezen (op het dak van Rijnvicus liggen kilometers kabel), de berekening van de gemiddelde opbrengst door de leverancier en de afronding op hele certificaten bij onze berekening van het aantal certificaten per dak. Verschillen zijn niet uit te sluiten of te vermijden en zullen er dus altijd zijn.

Nadat het bestuur de goedkeuring heeft gegeven voor de berekeningen per lid, gaat ZoN verder met de procedure om de teruggave van de leveranciers met 3 sterren af te stemmen, en ook het produceren van de vouchers voor de andere leveranciers. Het gaat nog wel enkele weken duren voordat dit allemaal klaar is.

 

Zon op Nederland is opgegaan in EnergieSamen

De coöperatie Zon op Nederland, waarvan ook wij deel uitmaken, is onlangs opgenomen in de veel grotere coöperatie EnergieSamen, die op dit moment 85.000 leden heeft. Men hoopt hiermee sterker te staan, en meer synergieën te kunnen benutten. Ook is hiermee het aantal medewerkers en vrijwilligers enorm uitgebreid.

Voor onze leden verandert er niet zo veel. Uiteindelijk zal de website van Zon op Nederland verdwijnen, maar alle administratieve systemen blijven bestaan zodat daar niets verandert. De naam Zon op Nederland zal in de komende tijd plaats maken voor die van EnergieSamen. De website is www.energiesamen.nu

Overgang Qurrent naar Greenchoice

Zoals bekent mag zijn heeft Greenchoice alle klanten en leveringen van Qurrent overgenomen. Inmiddels zullen alle afnemers van Qurrent nu overgezet zijn naar Greenchoice. Wat voor onze deelnemers belangrijk is dat ze deze overgang in hun gebruikersomgeving aangeven.

Je hebt n.l. een nieuwe leverancier en een nieuw klantnummer gekregen, en je moet de start van de levering door Greenchoice aangeven.

Men heeft geprobeerd om dit allemaal automatisch te doen, maar dat is niet in alle gevallen gelukt. Om problemen en vertragingen bij het toekennen van de energiebelastingteruggave voor het jaar 2019 te voorkomen moeten de juiste gegevens opgeslagen zijn.

 

Goedkeuring Huishoudelijk Reglement

Tijdens de laatste ALV is er besloten een periode in te lassen om alle leden de gelegenheid te geven om de juiste versie van het reglement door te nemen. Er zijn geen opmerkingen of bezwaren binnengekomen en daarmee is de huidige versie van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.

Het Huishoudelijk Reglement is via Over Ons/Documenten te downloaden.

 

Ik sta al lang op de wachtlijst, maar hoe kom ik nu aan certificaten?

Helaas kunnen we certificaten niet uit de hoge hoed toveren. Het realiseren van nieuwe Postcoderoos projecten heeft heel veel tijd nodig, en we hebben nog geen projecten waarvan we zo ver zijn dat we certificaten kunnen aanbieden. Ook deelnemers die eigenlijk wat meer certificaten willen, kunnen we op dit moment niet helpen. We werken aan een paar projecten, maar die zijn helaas nog niet zo ver dat we absolute zekerheid hebben dat die ook door gaan. Hou in ieder geval deze pagina in de gaten, en natuurlijk ook onze nieuwsbrieven.

Wil je weten hoe je aan certificaten kunt komen, kijk dan bij Veelgestelde Vragen voor meer informatie, of klik hier.

Hoe werkt de verrekening van de energiebelasting?

In het voorjaar van 2020 worden de berekeningen van de opbrengst van de zonneparken over het jaar 2019 gemaakt en kan de teruggave van de energiebelasting voor de leden berekend worden waarna ze de teruggave kunnen krijgen. In veel gevallen moeten de leden er zelf voor zorgen dat de benodigde informatie in hun gebruikersomgeving klopt, anders gaat het misschien fout en duurt het langer voordat je het geld op de rekening krijgt. Kijk voor een uitleg bij Veelgestelde Vragen of  hier

Energiek Alphen zoekt Energiecoaches

Voor een gemeenschappelijk project dat Energiek Alphen aan den Rijn samen met de gemeente gaat doen zoeken we dringend energiecoaches.

Kijk hier voor meer informatie.

Vandebron ondersteunt nu Postcoderoos afrekening

Deelnemers die klant zijn van Vandebron krijgen nu ook hun energiebelasting terug. Begin van dit jaar was dat nog niet het geval en moesten klanten van Vandebron overstappen naar een energieleverancier die de regeling wél ondersteunt. Dat is dus niet meer nodig. Vandebron staat nu op de lijst van energieleveranciers die de postcoderoosregeling (PCR) ondersteunen.

Vandebron heeft ook sinds kort een nieuwe eigenaar: Essent. Dit is weliswaar nog niet zo’n groene energieleverancier, maar Essent heeft duurzame ambities. Die vult Essent nu deels in met de overname van Vandebron. Voor het levering (PPA) contract van Zon op Alphen met Vandebron – voor het zonnepark bij GC Zeegersloot – heeft dit geen gevolgen. Klik hier voor meer informatie over Essent/Vandebron.

 

Productie informatie

Door middel van een z.g. plug-in kunnen we nu de productiegegevens op de website laten zien die strookt met de gegevens die van de brutto-productiemeters komen. Tot nu toe hebben we de gegevens van de omvormers laten zien, maar dat is niet zo nauwkeurig. Deze nieuwe gegevens kloppen nu ook met de productiegegevens die op de gebruikerspagina staan van de deelnemers in deze projecten. De gegevens staan hier en kunnen ook op de home page bekeken worden.

Verslag van de ALV (1-10-19) is beschikbaar

Het verslag staat bij Over Ons/Documenten.

Ontwikkelingen over de toekomst van de Postcoderoos regeling

Wat er ook gaat gebeuren met de toekomst van de Postcoderoos regeling, bestaande projecten blijven zo als ze nu zijn. Komt er een betere regeling, dan kan de ALV van de coöperatie beslissen of het beter is om over te stappen. Voor diegenen die interesse hebben in wat er zo allemaal speelt is hier een link naar de website van Energie Samen, die bij de onderhandelingen van het Klimaatakkoord PCR coöperaties zoals de onze vertegenwoordigd. De nieuwe regeling zou begin 2021 van start moeten gaan.

Nieuwe overeenkomsten tussen Zon op Nederland en energieleveranciers

Onlangs zijn wat meer overeenkomsten afgesloten tussen Zon op Nederland en een paar energieleveranciers, die betrekking hebben op het ondersteunen van de afwikkeling van de PCR deelname.

De vier leveranciers Eneco, Energie:Direct, Essent en Nuon hebben nu een overeenkomst met Zon op Nederland afgesloten, en ondersteunen daarmee de afrekening van de PCR regeling. Leden hoeven bij deze leveranciers niets meer aan te leveren of te doen om hun energiebelastingteruggave te gaan krijgen. Deze vier leveranciers geven echter géén margevergoeding aan de coöperatie. Op de lijst van Energieleveranciers bij Zon op Nederland staan deze 4 leveranciers met twee sterren gemarkeerd.

Succesvolle tweede ALV

De opkomst voor de tweede ALV was groter dan verwacht en werd door 46 geregistreerde leden bezocht. Alle voorstellen werden aangenomen. De presentatie die tijdens de ALV werd gebruikt staat op de site onder “Over ons/Documenten”. Het verslag komt spoedig.

De agenda van de ALV op dinsdag 1 oktober 2019

Het bestuur van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn U.A. nodigt u uit voor het bijwonen van de tweede algemene ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden in het Stadskantoor op 1 oktober 2019.

De vergadering is toegankelijk voor alle geregistreerde leden van Zon op Alphen, dus ook als u wel lid bent, maar nog geen certificaten heeft. Registratie als lid van Zon op Alphen is voor u kosteloos en geheel vrijblijvend.

De inloop en registratie start om 19:30, terwijl de vergadering om 20:00 begint. We verwachten om 22:00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

De agenda is als volgt:

Welkom en opening

 1. Bestuur Zon op Alphen
 2. Vaststellen verslag laatste ALV (hier te bekijken)
 3. Stand van zaken zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot
 4. Verkiezing bestuur
 5. Vaststellen huishoudelijk reglement (voorstel is hier te bekijken)
 6. Financieel overzicht (status 2019, begroting 2020)
 7. Toekomstige projecten
  • Recht van Opstal
 8. Benoeming kascommissie
 9. Rondvraag
 10. Volgende ALV en Sluiting

(*) De ALV moet het bestuur toestemming geven tot het aangaan van een Recht van Opstal overeenkomst met de eigenaren van een dak. Dit Recht van Opstal regelt het eigendom voor de coöperatie van de installatie gedurende de looptijd, en regelt de overdracht daarna. Deze overeenkomsten moeten via een notaris gepasseerd worden, die maakt de akte naar gelang het model en die verlangt een besluit van de vergadering. Zon op Alphen heeft een akkoord van de ALV nodig omdat de statuten vermelden dat we voor het verkrijgen van registergoederen (c.q. onroerend goed in ons geval een dak) het akkoord van onze ALV nodig hebben, zie artikel 8.9 van onze statuten. Voor het project van de Golfclub Zeegersloot ligt er nog geen rechtsgeldige toestemming van de vergadering voor. Daar moet dus opnieuw voor gestemd worden. Ook voor nieuw projecten heeft het bestuur de toestemming voor het laten opstellen van een Recht van Opstal per besluit van de vergadering nodig. De model overeenkomst staat onder Over ons/Documenten op de website of kunt u hier downloaden.

Een gedetailleerde agenda en bijzonderheden worden uiterlijk één week voor de vergadering per email naar de leden toegestuurd. In de email staan gegevens over de bestuursverkiezing. Het voorstel voor het huishoudelijk reglement dat door de werkgroep is gemaakt kunt u hier downloaden.

Leden van Zon op Alphen kunnen zichzelf kandideren of andere kandidaten voordragen voor het bestuur. Deze kandidatuur dient door ten minste drie leden van de coöperatie te worden ondersteund. Als u hier interesse voor heeft, stuur dan svp een mail met de ondersteunende verklaringen naar het bestuur (bestuur@zonopalphen.nl). Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de ALV.

Tijdens de vergadering en de rondvraag is er weinig tijd voor het beantwoorden van algemene vragen. Het verzoek is om bij Veelgestelde Vragen voorafgaande aan de vergadering te kijken of het antwoord wellicht al op de website staat. Ook kan men altijd vragen stellen via info@zonopalphen.nl of support@zonopalphen.nl

De registratie of het afmelden tot het bijwonen van de vergadering stellen we op prijs maar is niet verplicht.

 

Verslag (Notulen) van de ALV is beschikbaar (22-7)

Het verslag staat bij “Over Ons/Documenten” maar is ook hier te downloaden om te bekijken.

Nieuwsbrief is uit (18-7)

De Nieuwsbrief is hier te downloaden om te bekijken.

Beschikkingen zijn binnen! (13-7)

De beschikkingen voor de drie postcoderozen zijn per post aangekomen, gescanned en hier te bekijken en te downloaden. Hiermee is de terugbetaling van de energiebelasting op je eigen gebruik vanaf 28 mei 2019 voor een periode van 15 jaar voor de deelnemers goedgekeurd en een feit. Deelnemers die vanaf 2020 zelf bij hun energieleverancier de teruggave moeten regelen, moeten deze beschikking(en) van hun certificaten bij een of meerdere van deze drie Postcoderozen meesturen.

Gebruikte presentatie ALV staat online (31-05)

De presentatie die is gebruikt tijdens de ALV op 14 mei staat nu ook online bij Over ons/Documenten. De presentatie is hier en daar aangepast met nieuwe gegevens en iets uitgebreid voor diegenen die er niet bij konden zijn. De notulen worden binnenkort gepubliceerd of per email naar de leden verstuurd.

28 mei is de officiële startdatum voor de Postcoderozen! (29-5)

Op die datum gaat het teruglevercontract met Vandebron in voor Zeegersloot, en met deze datum als start gaan we ook binnenkort de beschikking bij de Belastingdienst aanvragen. Er zijn nog een paar administratieve zaken die we nog rond moeten zien te krijgen. De klok voor de teruggave energiebelasting voor de komende 15 jaar is nu gaan tikken.

Leden krijgen bij Greenchoice een speciale energieprijs

Via de website van Energiek Alphen kunnen leden een speciale energieprijs bij Greenchoice aanvragen. Kijk op de site van Energiek Alphen voor meer informatie.