Veranderingen op de website

Regelmatig worden kleine en soms grotere updates, correcties en veranderingen op de website doorgevoerd. Hieronder staat een korte beschrijving.


Installatie Golfclub Zeegersloot loopt vertraging op (19-3)

Door een verandering in de aansluiting van de panelen op het stroomnet, nodig om hoge kosten te besparen, is het waarschijnlijk dat we daardoor vertraging gaan oplopen. Meer informatie is bij locaties/GC Zeegersloot.

Het hijsen van de installatie naar het dak is begonnen (18-3)

Verdere informatie staat bij het hoofdje locaties/Rijnvicus.

Aanmelden voor het openingsfeest op woensdagmiddag 10 april

Op de hoofdpagina staat nu een knop waarmee je je kunt aanmelden om de feestelijke opening van beide zonneparken mee te gaan beleven. Bij de Aankomende Evenementen staat meer informatie over het programma.

Zon&Co. is begonnen met de opbouw van de installatie (11-3)

Op maandag 11 maart is begonnen met het opzetten van de kraan en een steiger met trap om makkelijker op het dak te kunnen komen. Helaas is het op het dak hijsen van de 1.844 panelen en draagconstructie vanwege de sterke wind een week uitgesteld. De montage van deze grote installatie zal een paar weken in beslag gaan nemen. Daarna is de Golfclub aan de beurt.

Onder het hoofdje Locaties zal er meer informatie over de installatie werkzaamheden bij Rijnvicus en de Golfclub geplaatst gaan worden.

Facturen 2e Tranche zijn verzonden (5-3)

In de avond van 5 maart zijn de facturen verzonden naar de leden uit de tweede en laatste tranche. De ervaring met de eerste heeft geleerd dat er nogal wat facturen door email providers, vooral hotmail, worden tegengehouden of in het spam filter belanden. Mocht je geen factuur gekregen hebben, mail ons dan zodat we de betalingen op tijd binnen gaan krijgen.

Lof voor Zon op Alphen (2-3)

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de Christen Unie bracht zaterdag een bezoek aan Zon op Alphen en sprak mooie woorden: “Hulde voor de vrijwilligers van Zon op Alphen die met hun energiecoöperatie twee zonneparken realiseren. Dat is lokale duurzame energie voor heel veel mensen in Alphen. Waardevol.”

Dik-Faber legde het bezoek af in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart a.s. Onder andere ook Arjan Witte, kandidaat voor de Christen Unie in het provinciebestuur, en de Alphense raadsleden Michel du Chatinier en Caroline Blom waren bij het bezoek aan Zon op Alphen aanwezig. Stef Strik en Ferd Schelleman, de voorzitters van Zon op Alphen en Energiek Alphen aan den Rijn, gaven bij Golfclub Zeegersloot een toelichting op het project, waar zo’n 170 inwoners van de gemeente zich voor hebben ingeschreven. Alle beschikbare certificaten zijn inmiddels verkocht. Binnenkort begint de bouw van beide parken. In de loop van april gaan de installaties draaien.

De deelnemers in de tweede tranche hebben een email gekregen (21-2)

In de email staat hun gereserveerde maximum aantal certificaten en ook de postcoderoos locatie vermeld. Deze leden hebben tot 28 februari de tijd om hun aantal certificaten aan te passen. Worden het er minder komen die beschikbaar voor leden op de wachtlijst. Worden het er méér, sluit men met dat aantal aan op de wachtlijst. Die wordt afgewerkt op volgorde van aanmelding. Daarna worden de gebruiker gegevens online aangepast en de facturen aangemaakt. De verwachting is dat de facturen in de week van 4 maart uitgestuurd kunnen gaan worden.

Alle 2.252 certificaten zijn verkocht, wat nu? (19-2)

Vandaag zijn alle beschikbare certificaten aan 175 leden verkocht! Er zijn zelfs al een aantal die op de wachtlijst staan. Daarmee is weer een belangrijke stap gedaan om dit zeer grote project te realiseren, maar hoe gaat het nu verder?

Alle drie de projecten staan op de website van Zon op Nederland nu als uitverkocht. Nieuwe leden kunnen dan alleen nog maar op de wachtlijst intekenen en meedoen als er certificaten vrij komen, of er een nieuw project gestart wordt.

De 131 leden van de z.g. eerste Tranche hebben op 24 januari hun factuur gekregen en hebben na herinneringen nog tot uiterlijk einde deze week om die te voldoen. Gebeurd dat niet vervallen die gereserveerde certificaten en komen weer beschikbaar.

In de komende dagen krijgen ook alle leden van de tweede Tranche een email met hun uiteindelijk toegewezen locatie, en het maximaal opgegeven aantal certificaten. Deze leden krijgen dan vijf dagen de tijd om te beslissen of ze voor dit aantal mee willen gaan doen. De ervaring heeft ons geleerd dat er leden zijn die uiteindelijk toch wat minder certificaten nodig denken te hebben. Deze niet meer gewenste certificaten worden weer beschikbaar gesteld aan leden die op de wachtlijst staan.

Begin maart krijgen ook deze leden hun factuur. Denk er aan dat de betalingstermijn 15 dagen is, en het geld dan ook echt op de rekening moet staan. Anders loopt men na een herinnering het risico dat de gereserveerde certificaten vervallen en weer beschikbaar komen voor leden op de wachtlijst.

Wat gebeurt er als Zon op Alphen geen beschikking krijgt van de Belastingdienst? (12-2)

Kijk voor het antwoord bij veelgestelde vragen onder ‘Wat is de Postcoderoosregeling?’ NB: Het maakt voor de belastingteruggave niet uit met welk(e) project(en) je deelneemt, als je maar aan de Postcoderoos spelregels voldoet.

Wat gebeurt er als de certificaten op zijn? (12-2)

Kijk voor het antwoord bij veelgestelde vragen onder ‘Kan ik nog meedoen?’

Er zijn op dit moment nog maar weinig certificaten beschikbaar. Als alle certificaten zijn verkocht, worden nieuwe aanvragers automatisch op de wachtlijst geplaatst. Er kunnen dan twee dingen gebeuren:

  • Als er nieuwe projecten starten (daar zijn we mee bezig), dan kunnen de nieuwe aanvrager voor deze nieuwe projecten inschrijven.
  • Het kan gebeuren dat huidige certificaathouders afstand (willen) doen van een aantal certificaten. Deze worden dan aangeboden aan de leden die op de wachtlijst staan, op volgorde van inschrijving.

Nieuw veld Gebruikerspagina/Adresgegevens (9-2)

Op ons verzoek heeft Zon op Nederland een nieuw veld toegevoegd op de pagina met adresgegevens. De inhoud van dit veld komt ook op de facturen. Dit is vooral voor zakelijke deelnemers en besturen van VvE’s belangrijk, omdat zij nu een opdrachtnummer o.i.d. in kunnen voeren.  Dit helpt bij het consolideren met hun eigen boekhouding systeem. Ook gebruikers die voor meerdere locaties certificaten hebben aangeschaft, kunnen nu per locatie een commentaar invoeren.

Ook als je al een factuur voor de certificaten hebt gekregen, is het interessant om dit veld te gebruiken, want de eventuele jaarlijkse bijdrage (afhankelijk van de leverancier) komt natuurlijk nog.

Certificaten zijn géén aandeelbewijzen (8-2)

Kijk hier voor de uitleg.

Fabrikant panelen in diskrediet (29-1)

Triodos heeft laten weten geen lening aan Zon op Alphen te kunnen verstrekken als op onze zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot panelen van de firma Hanwha worden geplaatst, zoals het plan was. Deze firma is onlangs in diskrediet geraakt, omdat een dochtersfirma bij de productie van clusterbommen zou zijn betrokken. Wij hebben na dit bericht direct contact gezocht met onze leverancier Zon&Co. Zij waren gelukkig in staat om de order te veranderen en een andere leverancier voor de panelen te selecteren. Dit betekent wel dat we nu panelen krijgen met iets minder Wp-vermogen. De lagere opbrengst zorgt er voor dat we een aantal minder certificaten tot onze beschikking hebben. Het maximale aantal is nu 2.252.

De firma Ponsioen heeft opdracht voor het wisselstroomgedeelte van Rijnvicus gekregen (24-1)

In een gesprek om de laatste puntjes op de i te zetten, heeft Zon op Alphen vandaag een mondeling akkoord bereikt met de firma Ponsioen Installatie Techniek BV. Ponsioen gaat als huisleverancier van Rijnvicus het wisselstroomgedeelte vanaf de omvormers tot aan de hoofdverdeler verzorgen.

Factuur voor eerste groep deelnemers (24-1)

Vandaag hebben de eerste 131 deelnemers, samen goed voor 1.601 certificaten, hun factuur voor de kapitaalstorting gekregen. Dit is voor Zon op Alphen een belangrijke mijlpaal, omdat na veel tijd en moeite op de achtergrond nu ook de integratie met het boekhoudsysteem van Zon op Nederland operatief is.

Installateur Zon & Co. heeft formeel opdracht gekregen (22-1)

Met de deelname van de gemeente Alphen zijn er nu zo veel certificaten verkocht dat we beide zonneparken in zijn geheel in opdracht gegeven hebben bij Zon & Co.

Gemeente Alphen aan den Rijn neemt ook deel in Zon op Alphen (22-1)

In navolging van 140 inwoners neemt ook de gemeente Alphen aan den Rijn zelf certificaten af van Zon op Alphen. Door het kopen van bijna 400 certificaten investeert de gemeente in duurzame energie van zonnepanelen. Een investering die zichzelf terugverdient. Bovendien doet de gemeente via Zon op Alphen mee met gemeentelijke elektra aansluitingen waar zelf geen panelen geplaatst kunnen worden, denk aan fonteinen en parkeerplaatsen. Door ook zelf deel te nemen aan Zon op Alphen geeft de gemeente het goede voorbeeld aan de inwoners. Bovendien versnelt deze deelname het project, zodat hopelijk snel een volgend project kan starten, aldus het persbericht van de gemeente.

Deelname in Postcoderoos-projecten gewijzigd (21-1)

Er zijn vandaag wijzigingen aangebracht in de verdeling van het aantal inschrijvers over onze Postcoderoos-projecten. Dit was noodzakelijk, omdat er voor Rijnvicus inmiddels twee PCR’s zijn en omdat vanwege technische redenen een balans in het aantal certificaten nodig is. Het aantal beschikbare certificaten voor de driving range van de Golfclub Zeegersloot (GCZ) is kleiner dan het aantal gegadigden, dus moeten we inschrijvingen in dit project overhevelen naar een van de twee Rijnvicus-projecten.

Het Rijnvicus-project is verdeeld in Rijnvicus-West en Rijnvicus-Oost. Op de website van Zon op Nederland was tot vandaag nog maar één project voor Rijnvicus zichtbaar. Omdat het voor het uitsturen van de rekeningen voor de certificaten noodzakelijk was om de splitsing voor te nemen, zijn er nu drie projecten beschikbaar.

Wegens bovenstaande redenen hebben we een herverdeling moeten maken van alle inschrijvingen. De al bevestigde leden krijgen binnenkort een email met een overzicht van het project waar ze nu voor ingeschreven hebben, en krijgen kort daarop ook de rekening voor de certificaten.

Voor welk van de drie projecten je hebt ingeschreven heeft voor je zelf geen enkele invloed op de deelname. Het is alleen voor de belastingdienst belangrijk waar je voor ingeschreven hebt, want die geeft de beschikking (goedkeuring) af op basis van de PCR en die is noodzakelijk is voor de energiebelastingteruggave.

Nieuwe leden en leden die zich al voor-ingeschreven hebben kunnen het project nog kiezen/aanpassen als ze de inschrijving definitief maken, maar moeten er rekening mee houden dat we het gekozen project wellicht toch nog moeten veranderen.

Kleine wijziging Postcoderoos voor Rijnvicus-West (15-1)

Omdat we technisch gezien een evenredige verdeling van het aantal certificaten voor de beide Rijnvicus postcoderozen moeten zien te krijgen, is de postcoderoos van Rijnvicus-West verschoven van 2394 naar 2404. Hierdoor is er een grotere overlap tussen de drie postcoderozen, en kunnen we beter schuiven. Gelukkig zijn er geen consequenties aan verbonden, de afgedekte postcoderozen blijven hetzelfde.

Infoavond op 29 januari (15-1)

Op dinsdag 29 januari houden we de waarschijnlijk laatste infoavond voor geïnteresseerde deelnemers in het Stadskantoor. Aanmelden kan je hier.

Persbericht: Project bijna uitverkocht (14-1)

Persbericht

Voorzitter Ferd Schelleman (links) en penningmeester Erik de Ruijter (rechts) van Energiek Alphen aan den Rijn zetten Jolanda Idzerda (100-ste lid) en Jan van der Graaf (1.500-ste certificaat) in de bloemetjes.

Belastingtarief op stroom is aangepast (8-01)

Op diverse plekken op de website stond nog het tarief van 2018, dit is nu aangepast naar het tarief voor 2019 (11,93 cent incl. btw) De energietarieven kan je hier bekijken.

Presentatie Infoavonden (3-01)

De versie met de laatste gegevens die op 3 januari j.l. is gebruikt, kan je hier bekijken.

Veranderingen op de energierekening voor 2019 (29-12)

Dat zijn de uitwerkingen van wat op Prinsjesdag is aangekondigd. Wat is er nu echt aan de hand, en wat is relevant?

Hogere belastingen op energienota
Met ingang van 2019 wijzigt de belasting op energie voor alle Nederlanders, ongeacht bij welke energieleverancier je zit. Onder de streep is een gemiddeld Nederlands huishouden in het nieuwe jaar € 130 meer kwijt aan energiebelasting, dat is zo’n 25 % meer dan in 2018. En verbruik je meer dan een gemiddeld huishouden? Dan zal dit bedrag hoger zijn. Hier kan je de tarieven op energie bekijken. Benieuwd waarom je meer moet gaan betalen? Lees dan snel verder.

  • De Opslag Duurzame Energie stijgt: ODE is een belasting vanuit de overheid om de investeringen in duurzame energie te stimuleren. Je betaalt dit per verbruikte kWh stroom en m3 gas.
  • De belasting op gas stijgt: de energiebelasting op gas stijgt met 3 cent per m3. Er is wel een lichte daling van de belasting op stroom per kWh van 0,72 cent. (ZoA: hier hadden we al rekening mee gehouden in onze berekeningen)
  • De korting op energiebelasting daalt: de overheid probeert huishoudens zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun basisbehoefte voor energie. Daarvoor is de vermindering energiebelasting (ook wel bekend als heffingskorting) in het leven geroepen. In 2019 daalt deze korting fors, namelijk met € 51.

Waarom worden de kosten voor energiebelasting hoger?
Opvallend is de relatief grote stijging van belasting op gas. Deze beslissing lijkt te vallen binnen het grotere plan van het kabinet om Nederlandse woningen voor 2050 van het gas af te helpen. De verlaging van belasting op stroom kan ook worden gezien als een duidelijk signaal om over te schakelen op elektrische apparaten die de verwarming op zich nemen, zoals warmtepompen en zonneboilers. En door de verhoging van de ODE kan er meer geld geïnvesteerd worden in de opwek van duurzame energie, zodat iedereen kan overstappen naar een groene energieleverancier.

Voor zonnepanelen verandert er de komende twee jaar niets
Wanneer je stroom opwekt met je eigen zonnepanelen, lever je een deel – dat je op dat moment niet nodig hebt – terug aan het elektriciteitsnet. De hoeveelheid die je teruglevert wordt op je jaarnota weggestreept tegen dat wat je hebt verbruikt. Deze regeling heet de salderingsregeling. Een andere regeling is de Postcoderoos regeling waar je de betaalde energiebelasting terugkrijgt. In 2020 zouden deze twee regeling eindigen en worden vervangen door de terugleversubsidie. Echter is besloten om beide regelingen met een jaar te verlengen. De Terugleversubsidie treedt nu (hoogstwaarschijnlijk) in 2021 in werking.

Bevestigingen van de certificaten zijn uitgestuurd. (28-12)

De eerste 1.625 certificaten van 132 deelnemers zijn op 28 december bevestigd. Deze vroege inschrijvers hebben hun gewenste maximum aan certificaten toegezegd gekregen. Deze leden krijgen in het begin van januari de rekening voor hun certificaten.

Deadline inschrijving – tot wanneer kan ik nog meedoen? (27-12)

Omdat we na de selectie van de installateur door hun slimme opstelling op beide daken 538 certificaten extra tot onze beschikking hebben, is er geen sluitingsdatum voor de inschrijving meer. We gaan nu door met de verkoop van certificaten totdat ze allemaal verkocht zijn, of totdat we de uiterste deadline voor het geven van de opdracht aan de installateur bereikt hebben. De datum voor deze deadline weten we nu nog niet precies, maar zal medio januari zijn. Op dat moment beslissen we hoeveel panelen we laten plaatsen en houden de resterende voor een latere installatie. Het aantal panelen dat we dan niet kunnen plaatsen hangt o.a. af van de verdeling per omvormer en dit zijn waarschijnlijk ongeveer 300 certificaten. Dit resterende aantal geven we dan in opdracht zodra weer genoeg certificaten via de wachtlijst zijn verkocht.

Na het geven van de opdracht zorgen we er voor nog een aantal certificaten over te houden die we tot aan de inbedrijfstelling van de installatie kunnen verkopen. We moeten echter zeker zijn dat die ook echt verkocht gaan worden om het financiële risico te reduceren, dus dat aantal zal niet erg groot zijn. Zijn die op, komen verdere gegadigden op de wachtlijst.

Einde december gaan we de eerste inschrijvingen (ruim 1.600 certificaten) toewijzen. Deze vroege inschrijvers krijgen in ieder geval hun maximale aantal opgegeven certificaten. In de loop van januari ontvangen die ook de factuur (€ 200,00 per certificaat; de inleg/participatie in Zon op Alphen is voor privé personen en de meeste VvE’s vrijgesteld van btw).

Na de deadline voor het in opdracht geven van de installatie krijgen ook de latere inschrijvingen bericht over de toewijzing van de certificaten, en een rekening. Het kan echter zijn dat die dan niet meer hun maximale aantal certificaten kunnen krijgen, maar dat we tot aan het minimale aantal opgegeven certificaten moeten gaan toewijzen.

Let op: De toewijzing van certificaten gaat per datum van het definitieve inschrijven.

Het klimaatakkoord (21-12)

De onzekerheid over het afschaffen van de Postcoderoosregeling (de regeling verlaagd tarief) is voorbij; binnen het ontwerpakkoord is afgesproken dat investeringszekerheid voor coöperatieve zonneprojecten ook onder een andere regeling wordt gewaarborgd. Welke regeling dat gaat worden, is nog niet bekend.

Overeenkomst met de installateur voor de zonneparken (20-12)

We hebben definitief gekozen voor de firma Zon & Co. Dit is een ervaren installateur die ons zeer goed geholpen heeft met de specifieke uitdagingen voor de twee daken. Op de website zijn hier en daar wat cijfers aangepast, zoals bij het financiële plaatje, en bij de beide daken, waar nu ook wat technische informatie te vinden is. Meer informatie volgt.

De Postcoderozen worden gewijzigd (5-12)

De inschrijvingen voor de voormalige Postcoderoos van Golfclub Zeegersloot overstijgen het aantal beschikbare certificaten. Om dit probleem te omzeilen hebben we alle drie de Postcoderozen opnieuw gedefinieerd. Omdat we gebruik kunnen maken van een vreemde (foutieve?) postcode situatie, hebben we een voorlopige toestemming van de Belastingdienst aangevraagd, en gekregen. Er is namelijk een zeer klein postcode gebied van 2402 midden in het 2404 gebied. Dit geeft ons de mogelijkheid om een Postcoderoos vanuit Rijnvicus in 2402 te plaatsen en daarmee o.a. 2403, waar we de uitdaging hebben, af te dekken. Door deze nieuwe verdeling zijn we nu ook in staat om Hazerswoude Dorp (2391) te ondersteunen, waar we al inschrijvingen voor hadden. Ook inwoners uit Woubrugge en Ter Aar kunnen meedoen. Zwammerdam(2471) valt nu helaas af maar daar hadden we nog geen enkele definitieve inschrijving voor.

Het is door deze veranderingen niet meer zo belangrijk voor welke locatie je ingeschreven hebt, of waarvoor je gaat inschrijven. De allocatie van de certificaten per locatie nemen wij voor zodra we tot de verdeling overgaan. Dit zal voor de eerste groep midden december zijn.
Meer informatie kan bij Spelregels in detail en Locaties gevonden worden.

Er komen meer certificaten beschikbaar (5-12)

We hebben onlangs besloten welke leverancier voor ons de installatie op beide daken gaat doen. In de komende dagen zullen we deze laatste onderhandelingen afsluiten en met meer informatie aankondigen. Een belangrijke uitkomst van dit besluit is dat we met de opstelling die deze leverancier uitgezocht heeft, er beduidend meer certificaten tot onze beschikking komen. In plaats van 1.600 op het dak van Rijnvicus kunnen we nu over 2.046 certificaten beschikken. Hier kan je zien waarom. Voor de Golfclub kunnen we nu over 242 certificaten beschikken, in totaal dus 2.288 stuks.

Nieuwe onderwerpen op de website

Onlangs zijn er nieuwe thema’s bijgekomen bij de Veelgestelde vragen over de consequenties bij overlijden, informatie over belastingen, de combinatie met deelname in Winddelen/Windtegoeden en de oost-west opstelling voor de panelen bij Rijnvicus.

Bij Meedoen is er nu informatie over de financiën van het project bijgekomen. Dit zal binnenkort weer een update krijgen nu we de leverancier uitgekozen hebben.