Afhankelijk van het gebruikte platform en/of de gebruikte browser kunnen de onderstaande documenten worden gedownload of direct bekeken:

» Presentatie bestuur gebruikt tijdens de ALV van 28-05-2024

» Toelichting jaarrekening 2023

» Verslag kascommissie 2023

» Presentatie PWA bad gebruikt tijdens de ALV van 28-05-2024

» Concept Notulen (in voorbereiding)

 

» Presentatie bestuur gebruikt tijdens de ALV van 19-10-2023

» Concept notulen ALV 19-10-2023

» Verslag ALV 1-06-2023

» Balansen Winstverlies 2022

» Financieel verslag 2022

» Verslag kascommissie

 

» Presentatie bestuur gebruikt tijdens de ALV van 1-06-2023

» Presentatie Rob Boeree gebruikt tijdens de ALV van 1-06-2023

» Verslag ALV 27-10-2022

» Presentatie gebruikt tijdens de ALV van 27-10-2022

 

» Verslag ALV 7-6-2022

» Presentatie gebruikt tijdens de ALV van 7-6-2022

» Presentatie André Dippel tijdens de ALV van 7-6-2022

 

» Verslag ALV 12-10-2021

» Presentatie gebruikt tijdens de online ALV van 12-10-2021

» Vast te stellen begroting 2022

» Verslag ALV 10-5-2021

» Presentatie Marjan Minnesma tijdens de ALV van 10-5-2021

» Presentatie gebruikt tijdens de online ALV van 10-5-2021

» Verslag ALV 6-10-2020

» Presentatie gebruikt tijdens de online ALV van 6-10-2020

» Folder Zon op Alphen

» Presentatie gebruikt tijdens de online ALV van 26-05-2020

» Verslag van de ALV (26-05-2020)

» Presentatie gebruikt tijdens de ALV van 1-10-2019

» Verslag van de ALV (1-10-2019)

» Presentatie gebruikt tijdens de ALV op 14-05-2019

» Verslag van de ALV (14-05-2019)

» Beschikking PCR Rijnvicus-West

» Beschikking PCR Rijnvicus-Oost

» Beschikking PCR Golfclub Zeegersloot

» Informatiebrochure deelnemers Zon op Alphen

» Informatiedocument AFM

» Green Deal Zon op Alphen

» Akte van Oprichting & Statuten

» Huishoudelijk Reglement

» Inschrijving KvK

» Participatieovereenkomst deelnemers Zon op Alphen

» Recht van Opstal (Model van ZoN, wordt door Notaris afgerond)

» Informatieve Presentatie Zon op Alphen (29 januari 2019)

» Gebruik van persoonsgegevens