Afhankelijk van het gebruikte platform en/of de gebruikte browser kunnen de onderstaande documenten worden gedownload of direct bekeken:

» Presentatie gebruikt tijdens de ALV op 14-05-2019

» Informatiebrochure deelnemers Zon op Alphen

» Informatiedocument AFM

» Green Deal Zon op Alphen

» Akte van Oprichting & Statuten

» Verslag van de ALV (14 mei 2019)

» Huishoudelijk Reglement (voorstel)

» Inschrijving KvK

» Participatieovereenkomst deelnemers Zon op Alphen

» Presentatie Zon op Alphen  (29 januari 2019)

» Gebruik van persoonsgegevens