Afhankelijk van het gebruikte platform en/of de gebruikte browser kunnen de onderstaande documenten worden gedownload of direct bekeken:

» Informatiebrochure deelnemers Zon op Alphen

» Informatiedocument AFM

» Green Deal Zon op Alphen

» Akte van Oprichting & Statuten

» Huishoudelijk Reglement (concept)

» Inschrijving KvK

» Participatieovereenkomst deelnemers Zon op Alphen

» Presentatie Zon op Alphen  (29 januari 2019)

» Gebruik van persoonsgegevens