Energiecoöperatie Zon op Alphen aan den Rijn realiseerde in 2018-2019 de bouw van twee zonneparken, GC Zeegersloot en Rijnvicus. Met deze projecten kunnen inwoners van Alphen en omliggende gemeentes zoals Aarlanderveen, Woubrugge, Ter Aar, Koudekerk, Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk hun eigen duurzame energie opwekken.

Samen vormen deze parken van Zon op Alphen het grootste postcoderoosproject van de provincie Zuid-Holland en één van de grootste postcoderoosprojecten van Nederland. Het dak van Rijnvicus is met 1.844 panelen het op een na grootste dak van alle postcoderoosprojecten in Nederland, met een opbrengst van 504.000 kWh per jaar. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van zo’n tweehonderd huishoudens. De opbrengst van GC Zeegersloot (222 panelen) is jaarlijks ruim 59.000 kWh, voldoende voor 25 huishoudens.

Zon op Alphen is een coöperatie van en voor inwoners van de gemeente die thuis zelf geen goed dak hebben om zonnepanelen op te plaatsen, bijvoorbeeld vanwege een ongunstige ligging of omdat ze een huurwoning hebben. Ook VVE’s en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting kunnen participeren door certificaten te kopen. Deelnemers aan Zon op Alphen projecten verdienen hun investering in certificaten binnen zeven jaar terug. Gerekend over de totale looptijd van postcoderoosprojecten (vijftien jaar) verdienen de deelnemers hun inleg dubbel terug, dankzij een korting op de energiebelasting de z.g. Postcoderoosregeling. Zon op Alphen zal in de toekomst ook andere typen zonneprojecten gaan ontwikkelen.

Coöperatie Zon op Alphen

Op 6 juli 2018 is de Coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn u.a. opgericht. De oprichting van deze coöperatie vloeide voort uit de plannen van Energiek Alphen aan den Rijn om in de gemeente de eerste twee collectieve zonneparken door middel van Postcoderozen te realiseren. De oprichting van de coöperatie geldt als voorwaarde om deelnemers de energiebelasting op hun eigen verbruik terug te laten krijgen.

Deelnemers aan deze Zon op Alphen projecten worden automatisch lid van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn. Daarmee hebben zij zeggenschap over de bestuurlijke en financiële gang van zaken bij Zon op Alphen, inclusief de samenstelling van het bestuur. In de statuten is onder meer vastgelegd dat de coöperatie winst onder haar leden mag verdelen. Bovendien is iedere verplichting van leden of oud-leden om in het geval van een tekort op de begroting bij te dragen, uitgesloten.

Het huidige bestuur van de coöperatie bestaat uit:

  • Stef Strik (voorzitter)
  • Ferd Schelleman (secretaris)
  • Erik de Ruijter (penningmeester)

De zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot werden op 10 april 2019 officieel geopend. Op 14 mei 2019 was de eerste Algemene Ledenvergadering van Zon op Alphen.

Het team achter Zon op Alphen, v.l.n.r. Wim van Aken (projecten), Paul Versteeg (leden en website), Stef Strik (voorzitter), Erik de Ruijter (penningmeester), Gerard Haverkamp (pers en communicatie) en Ferd Schelleman (secretaris), allemaal van initiatiefnemer  Energiek Alphen. Claudia van der Sluys (gemeente Alphen aan den Rijn, duurzaam vastgoed), Wietske Romijn (gemeente Alphen aan den Rijn, duurzaamheidscoördinator) en Dick van Leeuwen (Rijnvicus, facility manager). Op de voorgrond Willeke Alberti, die het openingsfeest opluisterde met een optreden.

De statuten van de coöperatie en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunnen bij Documenten worden ingezien.

Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In ons geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken zoals de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen en in het bestuur plaats nemen, maar dat hoeft niet. Zon op Alphen is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu één certificaat koopt of veertig.

Klik hier om je aan te melden voor Zon op Alphen.