Energiecoöperatie Zon op Alphen aan den Rijn realiseert de bouw van de zonneparken GC Zeegersloot en Rijnvicus. Op het dak van de driving range van de golfclub en op het dak van Rijnvicus aan de Distributieweg in Alphen komen zo’n 2.000 zonnepanelen. Hier kunnen inwoners van Alphen, Koudekerk, Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk hun eigen duurzame energie opwekken.

Zon op Alphen is een project voor inwoners van de gemeente die thuis zelf geen goed dak hebben om zonnepanelen op te plaatsen, bijvoorbeeld vanwege een ongunstige ligging of omdat ze een huurwoning hebben. Ook VVE’s en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting kunnen meedoen door certificaten te kopen.

Deelnemers aan Zon op Alphen verdienen hun investering van 200 euro per certificaat binnen zeven jaar terug. Gerekend over de totale looptijd van het project (vijftien jaar) verdienen de deelnemers hun inleg dubbel terug, dankzij een korting op de energiebelasting cq. terugleververgoeding.

Coöperatie Zon op Alphen

Op 6 juli 2018 is de Coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn u.a. opgericht. De oprichting van deze coöperatie vloeit voort uit de plannen van Energiek Alphen aan den Rijn om in de gemeente twee collectieve zonneparken te realiseren. De oprichting van de coöperatie geldt als voorwaarde om deelnemers de energiebelasting op hun eigen verbruik terug te laten krijgen.

Deelnemers aan deze Zon op Alphen-projecten worden automatisch lid van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn. Daarmee hebben zij zeggenschap over de bestuurlijke en financiële gang van zaken bij Zon op Alphen, inclusief de samenstelling van het bestuur. In de statuten is onder meer vastgelegd dat de coöperatie winst onder haar leden mag verdelen. Bovendien is iedere verplichting van leden of oud-leden om in het geval van een tekort op de begroting bij te dragen, uitgesloten.

Het huidige (voorlopige) bestuur van de coöperatie bestaat uit:

  • Stef Strik (voorzitter)
  • Ferd Schelleman (secretaris)
  • Erik de Ruijter (penningmeester)

De statuten van de coöperatie en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunnen bij Documenten worden ingezien.

Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In ons geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken zoals de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen en in het bestuur plaats nemen, maar dat hoeft niet. Zon op Alphen is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu één certificaat koopt of veertig.

Klik hier om je aan te melden voor Zon op Alphen.