Hier kunnen de productiegegevens van onze zonneparken bekeken worden.

Door een tekortkoming in de systemen van Zon op Nederland is de productie voor de maand mei in 2019 voor de Postcoderozen niet correct. We hebben natuurlijk wel geproduceerd, en ook afgerekend met onze stroomafnemers, maar voor de PCR’s zelf gaat het wat betreft de rapportage niet goed. De postcoderozen zijn nl. per beschikking van de belastingdienst op 28 mei 2019 geactiveerd, en niet op 1 mei zoals de productiegegevens laten zien. Ook voor de gegevens van de deelnemers zelf geldt hetzelfde, de productiecijfers in de online gebruikersomgeving voor de maand mei zijn niet correct. De berekeningen voor de belastingteruggave zijn natuurlijk wel correct, die gaan uit van 28 mei 2019. De informatie is alleen voor het eerste jaar fout, vanaf 2020 is dit probleem vanzelf verholpen.

Zon op Alphen totaal

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op Alphen aan den Rijn Coöperatie U.A.
Totale productie sinds -: 1.080.913 kWh
Totale CO2 besparing sinds -: 594.502 kg

Rijnvicus-West

Gerealiseerd met dit project: Alphen Rijnvicus-West
Totale productie sinds 01-05-2019: 488.953 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-05-2019: 268.924 kg
Gerealiseerd met project: Alphen Rijnvicus-West
Totale productie sinds 01-05-2019: 488.953 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-05-2019: 268.924 kg

Rijnvicus-Oost

Gerealiseerd met dit project: Alphen Rijnvicus-Oost
Totale productie sinds 01-05-2019: 489.359 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-05-2019: 269.148 kg
Gerealiseerd met project: Alphen Rijnvicus-Oost
Totale productie sinds 01-05-2019: 489.359 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-05-2019: 269.148 kg

Golfclub Zeegersloot

Gerealiseerd met dit project: Alphen Zeegersloot
Totale productie sinds 20-05-2019: 102.601 kWh
Totale CO2 besparing sinds 20-05-2019: 56.431 kg
Gerealiseerd met project: Alphen Zeegersloot
Totale productie sinds 20-05-2019: 102.601 kWh
Totale CO2 besparing sinds 20-05-2019: 56.431 kg

Je kunt deze informatie ook specifiek voor jouw certificaten bekijken. Daarvoor moet je naar je eigen gebruikersomgeving gaan op de site van www.zonopnederland.nl Ga dan naar het menu Certificaten.

Soms zie je in de dagelijkse grafieken een of meerdere dagen waar er geen opbrengst schijnt te zijn. Zie onderstaand voorbeeld.

Dit komt echter door een fout in de software van Zon op Nederland, die af en toe geen data van de meters af kan halen.

Dit probleem duurt soms meerdere dagen voordat het weer werkt. Dit is geen enkele belemmering voor de registratie, want de meters houden de informatie maanden lang vast zodat er niets verloren kan gaan. Mocht je twijfels hebben, kijk dan hier onder naar de productie data die de omvormers registreren. Hier kan je dus zien dat er op 18 en 19 april geen uitval was:

Je kunt deze bovenstaande productie bij de fabrikant van de omvormers, SolarEdge bekijken. Daar kan je per uur/dag/week/maand/jaar bekijken wat de productie is. Er zijn echter twee punten die van belang zijn. Voor Rijnvicus laat SolarEdge alleen maar het hele dak zien, dus niet per PCR. Verder zijn deze gegevens niet geijkt.

Kijk hier voor de SolarEdge informatie, je kunt in deze omgeving zelf het dak zoeken.