Hier kunnen de productiegegevens van onze zonneparken bekeken worden.

Door een tekortkoming in de systemen van Zon op Nederland is de productie voor de maand mei voor de Postcoderozen niet correct. We hebben natuurlijk wel geproduceerd, en afgerekend met onze stroomafnemers, maar voor de PCR’s zelf gaat het niet goed. De postcoderozen zijn nl. per Beschikking van de belastingdienst op 28 mei 2019 geactiveerd, en niet op 1 mei zoals de productiegegevens laten zien. Ook voor de gegevens van de deelnemers zelf geldt hetzelfde, de productiecijfers in de online gebruikersomgeving voor de maand mei zijn niet correct. Dit is alleen voor het eerste jaar fout, volgend jaar is dit probleem vanzelf verholpen.

Zon op Alphen totaal

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op Alphen aan den Rijn Coöperatie U.A.
Totale productie sinds -: 514.059 kWh
Totale CO2 besparing sinds -: 282.733 kg

Rijnvicus-West

Gerealiseerd met dit project: Alphen Rijnvicus-West
Totale productie sinds 01-05-2019: 234.149 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-05-2019: 128.782 kg
Gerealiseerd met project: Alphen Rijnvicus-West
Totale productie sinds 01-05-2019: 234.149 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-05-2019: 128.782 kg

Rijnvicus-Oost

Gerealiseerd met dit project: Alphen Rijnvicus-Oost
Totale productie sinds 01-05-2019: 232.937 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-05-2019: 128.116 kg
Gerealiseerd met project: Alphen Rijnvicus-Oost
Totale productie sinds 01-05-2019: 232.937 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-05-2019: 128.116 kg

Golfclub Zeegersloot

Gerealiseerd met dit project: Alphen Zeegersloot
Totale productie sinds 20-05-2019: 46.974 kWh
Totale CO2 besparing sinds 20-05-2019: 25.835 kg
Gerealiseerd met project: Alphen Zeegersloot
Totale productie sinds 20-05-2019: 46.974 kWh
Totale CO2 besparing sinds 20-05-2019: 25.835 kg

Je kunt ook de productie bij de fabrikant van de omvormers, SolarEdge bekijken. Daar kan je b.v. per uur bekijken wat de productie is. Er zijn echter twee punten die van belang zijn. Voor Rijnvicus laat SolarEdge alleen maar het hele dak zien, dus niet per PCR. Verder zijn deze gegevens niet geijkt, voor de echte productiecijfers moet je dus de bovenstaande gegevens gebruiken.

Kijk hier voor de SolarEdge informatie, je kunt in deze omgeving zelf het dak zoeken.