Hier kunnen de productiegegevens van alle zonneparken bekeken worden.

Rijnvicus

De productie kan op het portaal van SolarEdge bekeken worden.

SolarEdge is de producent van de gebruikte omvormers.

Het is niet mogelijk de productie van de beide Postcoderozen (RV-West en RV-Oost) apart te bekijken. Dat kan binnenkort wel in de persoonlijke gebruikersomgeving waar de productie van de aangeschafte certificaten te zien zal zijn.

Golfclub Zeegersloot

De productie kan op het portaal van Solaredge bekeken worden.

Let op!

De gegevens van de SolarEdge omvormers worden niet gebruikt voor de afrekening met de afnemers, deze wijken veelal wat af van de geijkte metingen.