Zon op Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk, die lokale initiatiefnemers ondersteunt bij de ontwikkeling en realisatie van collectieve zonneprojecten in hun buurt – groot of klein. Zon op Nederland is gespecialiseerd in de ondersteuning en ontwikkeling van collectieve zonprojecten met de zogenoemde Postcoderoosregeling. De coöperatie is honderd procent eigendom van de leden. Deze leden zijn alle lokale zonnestroom projecten die Zon op Nederland realiseert, zoals Zon op Alphen.

Zon op Nederland is opgericht in 2011, ontstaan uit een burgerinitiatief en doorontwikkeld tot een professionele dienstverlener. Inmiddels zijn met hulp van Zon op Nederland al meer dan 60 Zon op-projecten gerealiseerd met lokale initiatiefgroepen verspreid over heel Nederland. Meer projecten zijn in voorbereiding. Samen vormen de lokale coöperaties een landelijke coöperatie: de coöperatie Zon op Nederland.

Zelf zegt Zon op Nederland het zo:

“Zon op Nederland wil iedere burger van Nederland in staat stellen zelf zonne-energie op te wekken en te gebruiken – ongeacht hun woonsituatie of inkomenspositie. Wij zijn 100% eigendom van onze leden. Onze leden zijn de coöperaties van alle lokale zonnestroom projecten die wij hebben helpen realiseren. Van elk nieuw project leren we weer. Daardoor hebben we voor elke mogelijke hobbel op de weg inmiddels een oplossing. En als die nog niet voorhanden is, maken we er één.”

Zon op Nederland werkt samen met landelijke partners uit de coöperatieve energiesector. Ook heeft Zon op Nederland toegang tot financiële partijen voor cofinanciering en onderhoudt goede relaties met netbeheerders en energieleveranciers. Zie voor meer informatie en voorbeelden van projecten elders in het land de website van Zon op Nederland.

Zon op Nederland ondersteunt Zon op Alphen

Zon op Alphen werkt nauw samen met Zon op Nederland. We zetten hun professionals in voor de projectbegeleiding voor nieuwe daken én we gebruiken hun administratieve systemen voor de registratie van leden en de uitvoering van de Postcoderoosregeling.

Zon op Alphen heeft een bestuur en andere helpers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten om de zonnedaken op te zetten. Er worden daken gezocht, er wordt samengewerkt met de gemeente en de wijkambassadeurs, alle regels en afspraken voor collectieve zonnedaken worden uitgezocht – en nog veel meer. Zodra er een dak definitief door kan gaan, schakelen we Zon op Nederland in. Dan is er namelijk te veel werk ineens om alleen door onze vrijwilligers te laten doen. Dat is nu de situatie met onze twee projecten, we hebben genoeg aspirant leden om de projecten te kunnen starten en dus werken we nu naarstig aan de bouwstenen die tot een implementatie van de projecten gaan leiden.

Als alle voorbereidingen klaar zijn, levert Zon op Nederland een ervaren projectbegeleider die ervoor zorgt dat het hele project technisch, financieel en administratief in orde is. Daar komt veel bij kijken. Denk aan de juridische afspraken met de dakeigenaar zoals de gebruikersovereenkomst, recht van opstal, verzekeringen, de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven en doorrekening van de businesscase. Zon op Nederland en de projectbegeleider werken in opdracht van het bestuur van Zon op Alphen en krijgen hiervoor een vergoeding. Deze kosten zijn onderdeel van de investeringskosten.

Meer dan honderd voorbeelden in Nederland

Er zijn al op meer dan honderd locaties in het land zonnedaken in gebruik, ook in onze regio. Leiden, Bodegraven en Voorschoten hebben de afgelopen twee jaar zonnedaken van buurtbewoners gerealiseerd. Ook in Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp wordt daar hard aan gewerkt. Dit gebeurt allemaal met ondersteuning van Zon op Nederland. Op de website zijn mooie voorbeelden te vinden, zoals:

HIER opgewekt

Nog meer voorbeelden staan op de website van HIER opgewekt. De Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt geeft zicht op de jaarlijkse ontwikkeling van de coöperaties en hun projecten.

Zon op Nederland is opgegaan in Energie Samen

Wie zijn Energie Samen?

Het bestuur van Zon op Nederland heeft hierover het volgende te vertellen:

Het idee om ons aan te sluiten bij een grotere club komt vooral voort uit de noodzaak om voldoende slagkracht te hebben. We merkten dat het bestuur en ook de kleine projectorganisatie van Zon op Nederland onvoldoende in staat was om de gewenste doorgroei te realiseren en tegelijkertijd voldoende ondersteuning aan de leden te bieden. Kortom voor continuïteit en groei was de aansluiting bij een professionelere club een must.

We profiteren als leden nu van een breder netwerk waarbij ondersteuning wordt geboden rondom allerlei onderwerpen (verzekeringen, boekhouding, afspraken met energiebedrijven, lobby rond nieuw Postcoderoosmodel, et cetera).

Voor ons als Zon op Alphen verandert er op dit moment niet veel, we blijven dezelfde aanspreekpartners houden, maar we hopen wel dat er nog beter naar ons geluisterd wordt, en dat wij een nog betere ondersteuning gaan krijgen voor onze specifieke wensen. De naam Zon op Nederland en het logo zullen in de loop van de tijd aangepast gaan worden.