Energiek Alphen aan den Rijn nam begin 2014 het initiatief om bij Rijnvicus een collectief zonne-energieproject te ontwikkelen. Het pand van Rijnvicus is eigendom van de gemeente. Rijnvicus wil graag een bijdrage leveren aan verduurzaming van de eigen organisatie en van de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente heeft goedkeuring gegeven aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Rijnvicus-gebouw.

De installatie is op 11 maart begonnen

De hijskraan en de stellage om makkelijker op het dak te kunnen komen staan klaar. Helaas moesten de hijswerkzaamheden om alle materialen op het dak te krijgen, vanwege de harde wind een week uitgesteld worden.  Links is een foto met de normale toegang naar het dak. Deze is niet te gebruiken voor de installatiewerkzaamheden. Op het parkeerdak is nu een stellage gebouwd waarmee de crew makkelijker naar het dak kan komen. De firma Ponsioen is hard aan het werk om het wisselstroom gedeelte af te maken. Dit gebeurd hoofdzakelijk binnen.

Nu de sterke wind grotendeels is gaan liggen is op 18-3 begonnen met het op het dak hijsen van de onderdelen, en het verdelen ervan op dit immense dak. Het hijsen gaat meerdere dagen in beslag nemen, daarna worden de onderdelen gemonteerd. Hieronder zijn de spanten te zien waarop de panelen gemonteerd gaan worden.

Hierboven liggen o.a. de tegels klaar om op het dak gehesen te worden. Deze tegels worden als verzwaring en verankering van de installatie gebruikt.

Ondertussen hebben de monteurs van Ponsioen ook niet stil gezeten. De aansluitingen van de omvormers naar het wisselstroom gedeelte vorderen gestaag. Hieronder zijn de nieuwe schakelkasten en zekeringen met aansluitingen voor de twee MLUA’s, die nodig zijn voor de twee postcode rozen Rijnvicus-Oost en Rijnvicus-West.  Ook de polsdikke stroomkabels naar de hoofdaansluiting liggen al klaar om aangesloten te worden.

 

Het dak

Op het dak van ruim 4.000 m2 kunnen 1.844 zonnepanelen worden geplaatst, waarmee wordt voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 huishoudens. De opbrengst van deze installatie zal over de looptijd van 15 jaar gemiddeld meer dan 504.000 kWh per jaar bedragen, en is daarmee op dit moment de grootste in Zuid-Holland.

Op dit moment wordt het dak gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de zonneinstallatie. Op het bestaande dak komt eerst een isolatie, en daarbovenop een harde PVC afdeklaag. Er is voor een lichte kleur gekozen om warmte reflecties richting de panelen zo klein mogelijk te houden, want warme panel genereren minder stroom.

Opstelling panelen

We hebben voor een oost-west opstelling voor de panelen gekozen. Hier kan je zien waarom.

Technische gegevens

De 1.844 zonnepanelen worden JAsolar panelen, van het type JAM60S03 met een opbrengst van 320Wp. Dit betekend effectief gemiddeld over een periode van 15 jaar meer dan 270 kWh per jaar.

BF-JAM60S03 PR 305-325 mono half-cells

De 6 benodigde omvormers zijn van SolarEdge, en hebben een 3-fasige omvormer. Het type is SE 83K, en kunnen van 15 tot 100 KW aan opgewekt vermogen aan. Er komen per twee panelen één Power Optimizer, dit zorgt voor een beter balans tussen de panelen en een verhoogde veiligheid omdat het complete systeem automatisch afschakelt bij calamiteiten, zoals brand en blikseminslag.

Het montagesysteem voor de panelen op het dak in de oost-west opstelling is van het Nederlandse Sunbeam.

De panelen worden dmv een DC bekabeling van de Duitse firma KBE-Solar verbonden.

Door middel van het SolarEdge monitoring systeem kan de installatie via een internetverbinding continue uitgelezen worden.

De postcoderoos gebieden

Om zo veel mogelijk bewoners uit de gemeente mee te kunnen laten doen gaan we voor twee Postcoderozen voor Rijnvicus met de postcodes 2402 en 2404 in het centrum.

Het dak van Rijnvicus dekt daardoor de volgende postcoderoos gebieden af:
Met de locatie Rijnvicus-Oost in 2402 dekken we 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2481 (Woubrugge) en 2461 (Ter Aar) af.
Met de locatie Rijnvicus-West in 2404 dekken we 2391 (Hazerswoude Dorp), 2396 (Koudekerk), 2394 (Hazerswoude Rijndijk, Groenendijk), 2401, 2402, 2404, 2405, 2408 en 2409 af.

Woon je in een van bovenstaande postcodes, kan je gewoon voor Rijnvicus inschrijven, welke van de twee postcoderoos installaties is nu niet van belang, die verdelen wij om tot een gebalanceerde verdeling te komen. Die verdeling is technisch gezien noodzakelijk.

Verschillende van deze postcode gebieden worden overigens ook door de Postcoderoos van de Golfclub Zeegersloot afgedekt.

Medewerking en ondersteuning

Rijnvicus en de gemeente ondersteunen Zon op Alphen om de volgende redenen:

  • Het draagt bij aan verduurzaming van de lokale energiehuishouding
  • Steun van de gemeente kan het project versterken en versnellen
  • Dit project kan als voorbeeld dienen voor vervolg projecten en de verduurzaming binnen de gemeente versnellen.
  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van een succesvolle burger coöperatie verhoogt de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen gemeente.