Deelname online ALV op 10 mei 2021

Om aan de online ALV die op 10-5-2021 om 20:00 uur begint deel te kunnen nemen zijn de volgende documenten beschikbaar. Het houden van een online ALV is toegelaten door de noodwet digitale ALV.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Voordracht Marjan Minnesma, voorzitter OM|nieuwe energie en Stichting Urgenda
 3. Vaststellen vergaderquorum en agenda
 4. Jaarverslag ZoA 2020
  – Aantal leden en mutaties
  – Wat hebben de panelen ons in 2020 opgeleverd
  – Toetreding OM|nieuwe energie
 5. Financiën
  – Toelichting op de Winst- en verliesrekening
  – Toelichting Kascontrollecommisie
  – Besluit tot decharge
 6. Rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
  – dinsdag 12 oktober 2021
 8. Sluiting door de voorzitter

Documenten:

 • Het verslag van de vorige ALV van 6 oktober 2020 ter goedkeuring: (download)
 • De Winst- en verliesrekening voor het boekjaar 2020: (download)
 • Installatieprocedure voor het bijwonen van de meeting: (download)

Belangrijk
Voor een goede afloop van dit soort vergaderingen is het belangrijk dat vragen al vooraf per email ingediend worden, zodat we die al vooraf kunnen beantwoorden, dan wel op de vergadering kunnen behandelen. Vragen kunnen tot twee dagen vóór de vergadering ingediend worden, maar hoe eerder hoe liever. Gebruik daarvoor het email adres bestuur@zonopalphen.nl

Kijk ajb eerst bij Veel Gestelde Vragen en Antwoorden of bij Actueel op deze website of er al niet een antwoord voorhanden is.