Deelname online ALV op 26-05-2020

Om aan de online ALV die op 26-05-2020 om 20:00 uur begint deel te kunnen nemen zijn de volgende documenten beschikbaar. Het houden van een online ALV is toegelaten door de noodwet digitale ALV.

  • De agenda van de vergadering: hier
  • Het verslag van de vorige ALV van 1-10-2019 ter goedkeuring: hier
  • Het jaarverslag 2018-2019 ter goedkeuring: hier
  • Het bericht van de kascontrolecommissie: hier
  • Voorstel tot aangaan overeenkomst met OM|nieuwe energie: hier
  • Concept PPA OM|nieuwe energie: hier
  • Statuten Coöperatie OM|nieuwe energie: hier
  • Raamovereenkomst OM|nieuwe energie: hier

Het bestuur is op dit moment nog in onderhandeling voor een nieuw PPA (leverings contract) voor Rijnvicus met OM|nieuwe energie (www.samenom.nl). Deze leverancier heeft een zeer interessant aanbod, wat in combinatie is met het toetreden tot deze coöperatie, wat verschillende grote PCR coöperaties ook al gedaan hebben. De betreffende documenten zijn bijgevoegd zodat er een voorstel gepresenteerd kan worden en een goedkeuring van de vergadering voor deze toetreding gevraagd kan gaan worden.

Belangrijk
Voor een goede afloop van dit soort vergaderingen is het belangrijk dat vragen al vooraf per email ingediend worden, zodat we die al vooraf kunnen beantwoorden, dan wel op de vergadering kunnen behandelen. Vragen kunnen tot twee dagen vóór de vergadering ingediend worden, maar hoe eerder hoe liever. Gebruik daarvoor het email adres bestuur@zonopalphen.nl

Kijk ajb eerst bij Veel Gestelde Vragen of bij Actueel op deze website of er al niet een antwoord voorhanden is.