Deelname online ALV op 6 oktober 2020

Om aan de online ALV die op 6-10-2020 om 20:00 uur begint deel te kunnen nemen zijn de volgende documenten beschikbaar. Het houden van een online ALV is toegelaten door de noodwet digitale ALV.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen vergaderquorum en agenda
 3. Vaststellen verslag ALV 26 mei 2020
 4. Stand van zaken zonneparken
 5. Vaststellen begroting 2021
 6. Toetreding tot energiecoöperatie OM|Nieuwe energie
 7. Vacatures vrijwilligers ZoA:
  – nieuwe projected
  – communicatie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Documenten:

 • Het verslag van de vorige ALV van 26 mei 2020 ter goedkeuring: (download)
 • De presentatie die we gaan gebruiken is hier in te zien: (download)
 • Installatieprocedure voor het bijwonen van de meeting: (download)

Belangrijk
Voor een goede afloop van dit soort vergaderingen is het belangrijk dat vragen al vooraf per email ingediend worden, zodat we die al vooraf kunnen beantwoorden, dan wel op de vergadering kunnen behandelen. Vragen kunnen tot twee dagen vóór de vergadering ingediend worden, maar hoe eerder hoe liever. Gebruik daarvoor het email adres bestuur@zonopalphen.nl

Kijk ajb eerst bij Veel Gestelde Vragen en Antwoorden of bij Actueel op deze website of er al niet een antwoord voorhanden is.