Heeft mijn deelname in het project effect op mijn energielabel?

Helaas (nog?) niet. Er is wel een lobby om dit voor elkaar te krijgen, maar vooralsnog is deelname in een Postcoderoos project niet in te zetten voor het EPC (energielabel) voor je eigen huis of woning.

Zelfs het gebouw waar een PCR installatie op het dak ligt komt niet in aanmerking voor een EPC. De website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zegt hierover het volgende:

De opgewekte stroom moet ten goede komen aan de woning waarop de panelen zijn gesitueerd. Bij de postcoderoos liggen de panelen op een ander dak en wordt de opgewekte stroom direct verkocht en teruggeleverd aan het openbaar elektriciteitsnet. Om die reden mogen de postcoderoos zonnepanelen zelf niet meegeteld worden bij het gebouw waarop ze zijn geplaatst.