Waarom is er een ledenbijdrage?

Er zijn vier leveranciers waar Zon op Nederland speciale afspraken mee heeft gemaakt. Deze leveranciers staan op de lijst van Zon op Nederland gemarkeerd met 3 sterren. Neem je je eigen stroom af bij een van deze leveranciers, stuurt Zon op Nederland na afloop van elk jaar automatisch de gegevens met jouw opgewekte stroom naar deze leveranciers, en die verrekenen de energiebelastingteruggave direct met je jaarafrekening. Dat is dus een extra service die Zon op Nederland met deze leveranciers bedongen heeft.

Wat ook deel van deze afspraken maakt is dat onze coöperatie zelf van deze leveranciers een marge-vergoeding of overstappremie van ca. €35 per jaar krijgt als een lid van ons ook bij hun de eigen stroom (en gas) afneemt. Dit willen zij natuurlijk graag motiveren en voor ons zijn dit welkome inkomsten om de begroting sluitend te krijgen. Daar zijn echter regels aan verbonden.

Als de coöperatie echter géén marge-vergoeding of overstap-premie van je eigen leverancier krijgt, stellen we een bedrag van €1,50 per certificaat per jaar, tot een maximum van €15,00 in rekening. Dit bedrag heffen wij als compensatie voor een dekkende begroting, en natuurlijk ook als motivatie voor de leden om naar een groene leverancier over te stappen. Hoe meer leden bij deze leveranciers klant zijn, des te beter kunnen wij onderhandelen over de prijs voor de afname van de opgewekte stroom, en daar is voor ons veel geld mee gemoeid.

Wanneer krijgt de coöperatie de premie?

Normaal gesproken krijgen wij deze vergoeding/premie als je je eigen stroom afneemt bij een leverancier met 3 sterren op de lijst van Zon op Nederland. Er zijn echter ook gevallen waardoor wij toch geen premie krijgen van deze leveranciers, omdat je b.v. bij je huidige contract een speciale afspraak of korting gekregen hebt. Dit gebeurd b.v. ook ongemerkt als je de overstap via een z.g. vergelijkingssite doet. In dat geval krijgen zij de premie, en wij niet. Neem je alleen stroom af, en geen gas, krijgen we maar de helft van de premie. Voor de duidelijkheid, de vier leveranciers beslissen aan de hand van hun eigen administratie zelf of zij een premie aan ons geven, of niet. Daar hebben wij als coöperatie, en ook Zon op Nederland, geen enkele invloed op.

Wat we sinds kort ervaren hebben is dat je ook minstens een jaar lid moet zijn van de coöperatie, en minstens een jaar lang je energie moeten hebben afgenomen bij een van deze vier leveranciers. Hier kan je de regels voor deze vergoeding nalezen.

In je eigen gebruikersomgeving kan je nalezen of je in aanmerking komt voor de margevergoeding. Ga naar je gebruikersomgeving en log in. Ga dan naar Mijn Energieleverancier. Onder het hoofdje aanpassen staat een knop met Inzien. In het scherm dat dan komt zie je of je in aanmerking komt of niet. Als je (nog) niet in aanmerking komt ligt dat waarschijnlijk aan het feit dat je een korting bedongen hebt, of via een vergelijkingssite overgestapt bent, of dat je nog niet lang genoeg je energie bij deze leverancier afneemt.

Ook nieuw en belangrijk is dat als je overstapt naar een van deze vier leveranciers, je dat moet doen via de links die op de bovenstaande pagina staan om zeker in aanmerking te komen voor de toepassing van deze regeling.

Heb je zelf een leverancier met 2 sterren, krijgen we geen vergoeding of premie. Je kunt echter altijd overstappen naar een leverancier met 3 sterren, en dan betaal je deze bijdrage het volgende jaar natuurlijk niet meer.

Wanneer krijg ik een rekening voor de ledenbijdrage?

Als we géén premie van je leverancier krijgen, zal je voor het eerste jaar in de loop van juni 2019 een factuur voor de ledenbijdrage gaan krijgen.

Omdat leden altijd over kunnen stappen, is het belangrijk dat we via je online gebruikersinformatie weten welke leverancier je hebt, en wanneer je eventueel gaat overstappen, en ook naar wie. Kijk hier voor het belang van deze informatie. Denk er aan dat je dit overstappen gaat doen via de speciale aanmeldingsadressen (zie regels hierboven). Dit overstappen kan natuurlijk gedurende het hele jaar, maar de leveranciers doen maar één keer per jaar, op 31 december, de bestandsopname en berekening.

Wij laten zelf de facturen voor de ledenbijdrage door Zon op Nederland aanmaken en uitsturen. Deze procedure gaan we elk volgend jaar doen, wanneer precies weten we nu nog niet.