Hoeveel certificaten moet ik aanschaffen?

Normaal gesproken koop je net zoveel certificaten als je eigen electriciteitsgebruik hoog is. Voor een gemiddeld huishouden houdt men een verbruik van 3.500 kWh aan. Je eigen gebruik kan je in de afrekening van het afgelopen jaar nalezen. Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh op, dus 3.500 / 250 zou 14 certificaten zijn. Met dit aantal loop je echter het risico dat er in een goed zon jaar, zoals afgelopen zomers, er veel meer geproduceerd wordt dan de rekenwaarde van 250 kWh. Voor alles wat er meer geproduceerd wordt dan je zelf verbruikt hebt, krijg je geen belastingaftrek. Er is bij een Postcoderoos project geen saldering mogelijk dus het meer opleveren levert je financieel niets op, en is nadelig voor je terugwin periode.

Er is een maximum voor het aantal certificaten

In de Postcoderoosregeling is vastgelegd dat de belastingteruggave wordt toegepast in de eerste schaal, en die heeft een maximum van 10.000 kWh. Het totale aantal certificaten dat je kunt aankopen is dus begrensd op 40. Je mag wel meer certificaten kopen maar dan kom je voor dat deel niet in aanmerking voor de belastingkorting. Dat is jammer want dan duurt het langer voor je de investering terugverdient.

Hou 80% van je jaarlijkse verbruik aan

Ons advies is om certificaten te kopen voor maximaal 80-90% van je jaarlijkse verbruik. Als je zuiniger met energie omgaat of als de zon in een jaar extra schijnt dan kom je er in ieder geval niet overheen. Mocht je al weten dat je veel meer stroom gaat afnemen, omdat je b.v. elektrisch gaat verwarmen, een warmtepomp gaat aanschaffen of een elektrische auto neemt o.i.d., dan kan je hier natuurlijk rekening mee houden. Wil je advies hebben, dan kunnen we je vanuit Energiek Alphen of Zon op Alphen zeker helpen.

Hoe stel je het aantal certificaten vast?

Ga na hoeveel stroom je jaarlijks verbruikt. Dit vind je terug op de jaarrekening van je energieleverancier. Heb je die niet bij de hand, vraag het dan na bij je energieleverancier. Een gemiddeld huishouden met gasverwarming gebruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Ben je heel energiezuinig dan kan dit lager zijn. Kook je elektrisch, heb je een elektrische auto of heb je een warmtepomp in huis dan is het verbruik vaak veel hoger.
Vuistregel is dat je inschrijft voor 80-90% van je eigen elektriciteitsverbruik. Verbruik je meer dan 10.000 kWh, schrijf dan in voor maximaal 10.000 kWh of 40 certificaten.

Wek je al een deel van je energie zelf op?

Gebruik dan je netto stroomverbruik (verbruik minus opgewekt) om je maximumaandeel te bepalen.
Overigens: de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Nog mooier dan zonnecertificaten aanschaffen is dus eerst onderzoeken of je op je energiegebruik kunt besparen! Ook hier kunnen we vanuit Energiek Alphen of Zon op Alphen helpen. Neem dus gewoon contact met ons op.

Rekenvoorbeelden

Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar op.

Een buurtbewoner verbruikt jaarlijks 3.500 kWh en wil deelnemen in een postcoderoos project. Om 80% van het eigen verbruik opwekken, dus 2.600 kWh per jaar, schrijft zij voor 11 certificaten in.

Een andere buurtbewoner verbruikt meer dan 10.000 kWh per jaar. Hij kan niet zijn hele verbruik dekken via een postcoderoos project vanwege het vastgelegde maximum verbruik. Hij schrijft in voor het maximum van 40 certificaten.

Een derde buurtbewoner heeft al 4 zonnepanelen op haar eigen dak. Ze verbruikt 3.500 kWh, en wekt zelf 1.000 kWh op. Haar netto verbruik is dus 2.500 kWh. 80% daarvan is 2000 kWh. Ze schrijft zich in voor 8 certificaten.

Een laatste bewoner berekent dat ze zich voor 14 certificaten kan inschrijven. Dat kost ongeveer 2.450 euro. Dat is een te groot bedrag voor haar. Ze schrijft zich in voor 4 certificaten en zet zich op de wachtlijst voor de overige 10. Voor die 10 certificaten wil ze eerst gaan sparen. Tegen die tijd zijn er waarschijnlijk geen certificaten beschikbaar voor hetzelfde project, maar ze kan zich ook inschrijven voor dan weer lopende projecten of vrijgekomen certificaten van andere leden.

Mag ik voor meer dan 80% van mijn eigen gebruik inschrijven?

Ja, dat mag, maar de Postcoderoosregeling heeft een belastingteruggave met een maximum van 10.000 kWh. De energiebelasting wordt terugbetaald tot 100% van je eigen netto elektriciteitsverbruik. Alles wat je meer opwekt levert dus 12,65 cent per kWh (tarief 2018) minder op. We raden je dus aan tot maximaal 80-90% van je elektriciteitsgebruik mee te doen. Zo heb je niet meteen een lagere opbrengst in een ‘zonnig’ jaar waarin je certificaten meer opwekken. Ook als je – heel verstandig – energiebesparingsmaatregelen neemt, heb je niet direct minder teruggave.

Ik verwacht minder stroom te gaan gebruiken. Hoeveel certificaten is handig?

Geef ons je specifieke gegevens door, dan kunnen we kijken wat in jouw specifieke geval het beste is.

De meeste van onze leden willen graag minder energie gebruiken. Mooi als dat lukt!

Normaal gesproken raden we aan voor 80-90% van je eigen stroomverbruik certificaten aan te schaffen. Ook in een heel zonnig jaar krijg je dan over alle stroom energiebelasting terug. Als je weet dat je minder energie gaat gebruiken, kun je besluiten om direct uit te gaan van je nieuwe verwachte gebruik en daar dan 80-90% van aan te schaffen.

Een andere keuze is om het aantal certificaten te baseren op je huidige gebruik. Je kunt het teveel aan certificaten later verkopen zodra je stroomverbruik lager is. Risico daarvan is dat het niet zeker is dat je de certificaten direct kunt verkopen, maar tot nu toe is dat steeds gelukt. In de tussentijd verdien je minder aan je certificaten omdat je alleen energiebelasting terugkrijgt over de stroom die je zelf gebruikt.

Twijfel je wat voor jouw specifieke situatie het handigst is, dan denken we hier graag over mee. Mail ons dus gerust.

Ik verwacht meer stroom te gaan gebruiken, hoeveel certificaten is handig?

Geef ons je specifieke gegevens door, dan kunnen we kijken wat in jouw specifieke geval het beste is.

De meeste van onze leden willen graag minder energie gebruiken. Toch kan het zijn dat je elektriciteitsgebruik juist omhooggaat. Bijvoorbeeld als je gezinssituatie veranderd of als je van plan bent je gasverbruik af te bouwen. Ook als je elektrisch gaat koken of een hybride of volledig gas-loze CV-ketel met warmtepomp aanschaft, gaat je gasverbruik omlaag, maar je elektriciteitsverbruik omhoog. Ook als je in de toekomst een elektrische auto krijgt gaat het stroom verbruik natuurlijk omhoog.

Normaal gesproken raden we aan voor niet meer dan 80-90% van je stroomverbruik certificaten aan te schaffen. Ook in een heel zonnig jaar krijg je dan over alle stroom energiebelasting terug. Als je weet dat je snel meer energie gaat gebruiken, kun je besluiten om direct al 90% of 100% van je gebruik aan te schaffen: alleen als er een heel zonnig jaar is voordat je meer energie verbruikt, krijg je hierover geen energiebelasting, en dus minder opbrengst.

Een andere keuze is om jezelf nu op de wachtlijst te zetten voor extra certificaten. Je kunt die dan inzetten zodra je stroomverbruik hoger is. Risico daarvan is dat het niet zeker is dat er direct certificaten beschikbaar zijn als je ze wilt inzetten. Deze certificaten hoeven niet van hetzelfde project te zijn. Je kunt ook certificaten van andere toekomstige projecten aanschaffen, als je maar aan de voorwaarden voldoet.

Twijfel je wat voor jouw specifieke situatie het handigst is, dan denken we hier graag over mee. Mail ons dus gerust.

Kan ik meedoen als ik zonnepanelen op mijn eigen dak heb?

Ja, dat kan zolang wat je op je eigen dak plus dat wat je op het gezamenlijke dak opwekt bij elkaar opgeteld niet meer is dan je verbruikt.

Vanwege schommelingen in de opbrengt van de zon en schommelingen in je elektriciteitsgebruik raden we aan niet meer dan 80% van je verwachte gebruik op te wekken.

Voorbeeld 1: Je verbruikt 2.000 kWh per jaar. 80% is 1.600 kWh. Je wekt al 1.100 kWh zelf op met zonnepanelen op je eigen dak. Je reserveert 2 certificaten op het gezamenlijke dak met een verwachte opbrengst van 500 kWh.

Voorbeeld 2: Je verbruikt 2.000 kWh per jaar en wekt al 1.750 kWh zelf op met zonnepanelen op je eigen dak. Je speelt op zeker en neemt nog geen certificaten voor het gezamenlijke dak.

Voorbeeld 3: Je verbruikt 2.000 kWh per jaar en wekt al 1.750 kWh zelf op met zonnepanelen op je eigen dak. Je neemt 1 certificaat met een verwachte opbrengt van 250 kWh voor het gezamenlijke dak. Je weet dat door 100% van je gebruik te nemen de opbrengst door schommelingen in opbrengst en verbruik lager kan uitvallen.