Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van zonnepanelen?

Sinds de introductie van zonne-energiepanelen in de jaren zeventig is de kostprijs gedaald van ongeveer €75 per watt geïnstalleerd vermogen tot minder dan €5 euro per watt. Deze enorme daling is enerzijds te verklaren door schaalvergroting en anderzijds door innovaties in de technologie en productie. Hierdoor is het energie- en materiaalgebruik per zonnepaneel drastisch gedaald, wat de CO2 uitstoot verminderd, terwijl de opbrengst per paneel steeds groter is geworden.

Bij de productie van een modern paneel komt een uitstoot van ca. 320 Kg CO2 vrij. (bron) Daarnaast komt er natuurlijk het transport bij van de fabriek naar de locatie. Bij het transport per vrachtwagen (fabrieken in Duitsland en N-Frankrijk) heeft men onderzocht dat voor een afstand van 350 Km de uitstoot ongeveer 0,4 Kg CO2 per paneel bedraagt. Helaas weten we niet precies wat het luchttransport aandeel per paneel is, maar gaan we uit van een zeer ruime 30 Kg CO2 uitstoot als het paneel uit China komt. In totaal dus 350 Kg CO2.

De CO2 reductie die plaatsvindt bij de energieopwekking bedraagt 0,46 Kg CO2 per kWh. Een paneel van 320 Wp levert in Nederland gemiddeld ongeveer 272 kWh per jaar op. Daarmee voorkomen we de uitstoot van 0,46 Kg x 272 kWh = ongeveer 114 Kg CO2 per jaar. (bron: Nuon)

Andere bronnen geven een reductie waarde van 140 Kg CO2 per jaar aan. Als we uitgaan van een productie+transport uitstoot van 350 Kg CO2, dan is dit in 2,5 tot 3,1 jaar genivelleerd. (Milieu Centraal geeft 2-3 jaar aan) Gedurende de economische levensduur van minimaal 25 jaar is de reductie 7,8 tot 10 maal zo hoog als de productie/transport uitstoot. Het loont zich dus zeker en is goed voor de natuur.