Ik heb me voor de wachtlijst aangemeld, hoe gaat het nu verder?
Of, ik doe al mee, maar wil nog meer certificaten kopen, hoe gaat dat?

 

Als je op de wachtlijst staat of je doet al mee maar je wilt meer certificaten kopen kunnen er twee dingen gebeuren:

1. Een bestaande deelnemer geeft certificaten terug.

In dat geval kijken we op de wachtlijst of er inschrijvingen zijn die in het Postcoderoosgebied van de vrijgekomen certificaten liggen. Let wel, je kunt alleen een certificaat aanschaffen als je lid bent van de coöperatie, want alleen dan kan je direct een certificaat kopen. Als je nog niet alle gegevens ingevoerd hebt, ben je nog géén lid, en kan je dus nog geen certificaten aanschaffen. Je wordt dan ook nog niet per email benadert als er certificaten vrijkomen.

Zijn er te weinig gegadigden van de leden op de wachtlijst, benaderen we de bestaande deelnemers die in het Postcodegebied wonen. Zijn er dan nog steeds te weinig gegadigden benaderen de nog-niet-leden op de wachtlijst. Die moeten dan eerst volwaardig lid worden voordat ze kunnen meedoen.

2. We hebben een nieuw project

Als een nieuw Postcodeproject zo ver is dat we inschrijvingen kunnen accepteren, krijgen alle inschrijvingen op de wachtlijst plus de bestaande deelnemers die in de Postcoderozen van dit project wonen een email met de gegevens. Ook hier kijken we weer naar de volgorde van binnenkomst om de certificaten eerlijk te kunnen verdelen. Daarna benaderen we de nog-niet-leden op de wachtlijst. Ook zullen we dan in de pers e.d. aankondigen dat we nieuwe deelnemers zoeken. Ben je dus al geregistreerd krijg je voorrang.

Ik ben al deelnemer maar wil meer certificaten

We benaderen in de eerste instantie alleen leden die op de wachtlijst staan. Pas als daar niet genoeg animo vandaan komt gaan we de deelnemers in bestaande projecten benaderen. Je kunt je echter ten allen tijde op de wachtlijst aanmelden voor meer certificaten. Dat is handig voor bestaande én nieuwe projecten.

Hoe kom ik op de wachtlijst?

Je kunt je als deelnemer op de wachtlijst zetten voor meer certificaten door in je Portaal naar het menu te gaan (de hamburger rechtsboven) , en “inschrijven projecten” te kiezen en dan “de wachtlijst” kiezen. Deze procedure is eigenlijk voor nog niet leden gemaakt, dus een paar dingen heb je al gedaan, en weet je al.

Bij de eerste stap geef je aan hoeveel certificaten je er maximaal bij wilt hebben. Dit is geen verplichting! In stap 2 moet je alle benodigde gegevens controleren zoals je IBAN en de EAN code van je electriciteits meter. Dit is een goed moment om nog even te controleren of alles nog up-to-date is. Klik dan op “opslaan en doorgaan”. Bij stap 3 moet je aangeven dat je het Huishoudelijk Reglement van de coöperatie en de Akte van Oprichting gelezen hebt. Dat heb je al gedaan, maar je moet toch even de vinkjes zetten.  Na het aanvinken klik je op Bevestigen om naar de volgende stap te gaan.

Je komt nu bij de bevestiging van je inschrijving. Op deze pagina staat de Participatieovereenkomst voor leden en deelnemers. Dat zou je al moeten weten. Onder dit document staat een richtbedrag voor het totale aantal certificaten dat je in de eerste stap hebt opgegeven. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de dagwaarde van de certificaten op het moment van overdracht.

Als laatste willen we nog even een bevestiging of je echt lid wilt gaan worden en dat je op de wachtlijst gezet wil worden. Lid ben je natuurlijk al, maar als je dat doet is je inschrijving voor de wachtlijst compleet. Je krijgt ook nog een e-mail als bevestiging, en een persoonlijke overeenkomst van participatie toegestuurd.

Komen er nu certificaten vrij, sturen we die informatie naar de aangemelde leden op de wachtlijst, zie onder.

Starten we nieuwe projecten sta je alvast op de wachtlijst, die we bij overschrijving op volgorde van inschrijvingsdatum gaan afwerken.

Er kunnen overigens géén rechten verleend worden op exclusiviteit voor bepaalde projecten. We hebben geleerd dat we soms met postcodes moeten schuiven om zoveel mogelijk leden mee te kunnen laten doen.

Wat is de gevolgde procedure

Nadat certificaten ter overname aangeboden worden, krijgen de leden die op de wachtlijst staan en in het juiste postcodegebied wonen een email met het aantal vrijgekomen certificaten. Daarop moet je snel reageren. We kiezen uit de ingekomen e-mails, op volgorde van binnenkomst, de gegadigden en verdelen het aantal certificaten. We kijken ook of je al één of meerdere certificaten hebt. Je sluit dan wel aan, maar pas ná de leden die nog géén deelnemer zijn.

De prijs van de certificaten wordt normaal gesproken bepaald door de afschrijvingswaarde over een periode van 15 jaar, maar de verkoper mag daarvan afwijken. Na het vaststellen van de verkoopprijs door de verkoper, normaal gesproken de dagprijs,  krijgen de kopers een factuur van ons voor het aantal toegewezen certificaten. Tegelijkertijd krijgt de aanbieder een creditnota.  Zodra die factuur/facturen betaald zijn, en het geld op onze eigen rekening staat krijgt de aanbieder zijn inleg van ons terug.

De kopers krijgen natuurlijk alle documenten voor hun deelname automatisch toegestuurd, maar die staan ook beschikbaar in hun Portaal. Nadat ze betaald hebben doen ze mee.

Mocht er een transactie onverhoopt niet doorgaan, komen de volgende leden die interesse getoond hebben aan de beurt.