Ik heb me voor de wachtlijst aangemeld, hoe gaat het nu verder?
Of, ik doe al mee, maar wil nog meer certificaten kopen, hoe gaat dat?

Als je op de wachtlijst staat of meer certificaten wilt kopen kunnen er twee dingen gebeuren:

Een bestaande deelnemer geeft certificaten terug.

In dat geval kijken we op de wachtlijst of er inschrijvingen zijn die in het Postcoderoosgebied van de vrijgekomen certificaten liggen. Let wel, je kunt alleen een certificaat aanschaffen als je lid bent van de coöperatie, want alleen dan kan je direct een certificaat kopen. Als je op de wachtlijst staat zonder dat je alle gegevens ingevoerd hebt, ben je nog géén lid, en kan je dus nog geen certificaten aanschaffen. Je wordt dan ook nog niet per email benadert als er certificaten vrijkomen.

Zijn er te weinig gegadigden van de leden op de wachtlijst, benaderen we de bestaande deelnemers die in het Postcodegebied wonen. Zijn er dan nog steeds te weinig gegadigden benaderen de nog-niet-leden op de wachtlijst. Die moeten dan eerst volwaardig lid worden voordat ze kunnen meedoen.

Op de email die we uitsturen moet je reageren om mee te kunnen doen. Om het zo eerlijk mogelijk te doen kijken we naar de volgorde van binnenkomst van deze e-mails om de certificaten te verdelen.

We hebben een nieuw project

Als een nieuw Postcodeproject zo ver is dat we inschrijvingen kunnen accepteren, krijgen alle inschrijvingen op de wachtlijst plus de bestaande deelnemers die in de Postcoderozen van dit project wonen een email met de gegevens. Ook hier kijken we weer naar de volgorde van binnenkomst om de certificaten eerlijk te kunnen verdelen. Daarna benaderen we de nog-niet-leden op de wachtlijst. Ook zullen we dan in de pers e.d. aankondigen dat we nieuwe deelnemers zoeken.

 

Wat is de gevolgde procedure

Eerst krijgen de leden op de wachtlijst die in aanmerking komen als ze in het juiste postcodegebied wonen, een email met het aantal vrijgekomen certificaten. Daarop moet je snel reageren. We kiezen uit de ingekomen e-mails, op volgorde van binnenkomst, de gegadigden.

De prijs van de certificaten wordt normaal gesproken bepaald door de afschrijvingswaarde over een periode van 15 jaar, maar de verkoper mag daarvan afwijken. Na het vaststellen van de verkoopprijs door de verkoper, normaal gesproken de dagprijs,  krijgen de kopers een factuur van Zon op Nederland | Energie Samen voor het aantal certificaten. Tegelijkertijd krijgt de aanbieder een creditnota.  Zodra die factuur/facturen betaald zijn, en het geld op onze eigen rekening staat krijgt de aanbieder zijn inleg van ons terug.

De kopers krijgen natuurlijk alle documenten voor hun deelname automatisch toegestuurd.