Ik heb me voor de wachtlijst aangemeld, hoe gaat het nu verder?
Of, ik doe al mee, maar wil nog meer certificaten kopen, hoe gaat dat?

 

Als je op de wachtlijst staat of je doet al mee maar je wilt meer certificaten kopen kunnen er twee dingen gebeuren:

Een bestaande deelnemer geeft certificaten terug.

In dat geval kijken we op de wachtlijst of er inschrijvingen zijn die in het Postcoderoosgebied van de vrijgekomen certificaten liggen. Let wel, je kunt alleen een certificaat aanschaffen als je lid bent van de coöperatie, want alleen dan kan je direct een certificaat kopen. Als je op de wachtlijst staat zonder dat je alle gegevens ingevoerd hebt, ben je nog géén lid, en kan je dus nog geen certificaten aanschaffen. Je wordt dan ook nog niet per email benadert als er certificaten vrijkomen.

Zijn er te weinig gegadigden van de leden op de wachtlijst, benaderen we de bestaande deelnemers die in het Postcodegebied wonen. Zijn er dan nog steeds te weinig gegadigden benaderen de nog-niet-leden op de wachtlijst. Die moeten dan eerst volwaardig lid worden voordat ze kunnen meedoen.

We hebben een nieuw project

Als een nieuw Postcodeproject zo ver is dat we inschrijvingen kunnen accepteren, krijgen alle inschrijvingen op de wachtlijst plus de bestaande deelnemers die in de Postcoderozen van dit project wonen een email met de gegevens. Ook hier kijken we weer naar de volgorde van binnenkomst om de certificaten eerlijk te kunnen verdelen. Daarna benaderen we de nog-niet-leden op de wachtlijst. Ook zullen we dan in de pers e.d. aankondigen dat we nieuwe deelnemers zoeken. Ben je dus al geregistreerd krijg je voorrang.

Ik ben al deelnemer maar wil meer certificaten

We benaderen in de eerste instantie alleen leden die op de wachtlijst staan. Pas als daar niet genoeg animo vandaan komt gaan we de deelnemers in bestaande projecten benaderen. Je kunt je echter ten allen tijde op de wachtlijst aanmelden voor meer certificaten. Dat is handig voor bestaande én nieuwe projecten.

Hoe doe ik dat?

Je kunt je als deelnemer op de wachtlijst zetten voor meer certificaten door in je gebruikersomgeving naar het menu “inschrijven” te gaan en dan “inschrijven voor een project” te kiezen. In dat scherm kies je dan “inschrijven voor een project” en kies dan uit het keuzemenu “Wachtlijst Zon op Alphen” en daarna het aantal certificaten dat je er extra bij wilt hebben.

We weten dan n.l. hoeveel vraag er in totaal is, en je krijgt een email als er certificaten vrijkomen van bestaande projecten. Let wel, leden die op de wachtlijst staan en nog géén deelnemer zijn gaan wel voor!

 

Wat is de gevolgde procedure

Nadat certificaten ter overname aangeboden worden, krijgen de leden die op de wachtlijst staan en in het juiste postcodegebied wonen een email met het aantal vrijgekomen certificaten. Daarop moet je snel reageren. We kiezen uit de ingekomen e-mails, op volgorde van binnenkomst, de gegadigden. We kijken ook of je al één of meerdere certificaten hebt. Je sluit dan wel aan, maar pas ná de leden die nog géén deelnemer zijn.

De prijs van de certificaten wordt normaal gesproken bepaald door de afschrijvingswaarde over een periode van 15 jaar, maar de verkoper mag daarvan afwijken. Na het vaststellen van de verkoopprijs door de verkoper, normaal gesproken de dagprijs,  krijgen de kopers een factuur van Zon op Nederland/EnergieSamen voor het aantal toegewezen certificaten. Tegelijkertijd krijgt de aanbieder een creditnota.  Zodra die factuur/facturen betaald zijn, en het geld op onze eigen rekening staat krijgt de aanbieder zijn inleg van ons terug.

De kopers krijgen natuurlijk alle documenten voor hun deelname automatisch toegestuurd. Nadat ze betaald hebben doen ze mee.

Mocht er een transactie onverhoopt niet doorgaan, komen de volgende leden die interesse getoond hebben aan de beurt.