Als ik al Winddelen/Windtegoed/Windvangers heb, kan ik dan toch meedoen?

Ja, dat kan. Winddelen een Windtegoed of Windvangers zijn investeringen in een windmolenpark. Die investering krijg je terug als een financiële vergoeding (als korting) op je eigen stroomverbruik, ongeacht hoeveel stroom je verbruikt. Deze vergoeding is afhankelijk van de opgewekte energie door de windmolen. Het is dus niet zo dat er een saldering van Winddelen/Windtegoeden plaatsvindt met je eigen verbruik. Je eigen verbruik in kWh blijft hetzelfde, en ook de betaalde belasting daarover blijft.

Dit staat los van de Postcoderegeling, waarbij je een korting op de betaalde energiebelasting van je eigen gebruik krijgt. Je kunt dus beide mogelijkheden benutten. Een Postcoderoosproject is financieel gezien wel veel aantrekkelijker.