Ik wil van energieleverancier wisselen, kan dat?

Ja, dat kan altijd, maar er zijn wel een aantal zaken waar je goed op moet letten.

Door de situatie sinds 2022 is het wisselen van energieleverancier verbonden met een risico op enorm hoge energiekosten als je van een langlopend contract met een vaste prijs gaat wisselen van leverancier. Bij de nieuwe leverancier krijg je wellicht te maken met een contract met variabele prijzen, en die kunnen enorm veel hoger zijn dan wat je nu betaald! Let daar heel erg goed op!

Let er ook op dat als je een contract hebt, het wisselen binnen deze termijn een boete op kan leveren. Sommige leveranciers nemen bij een overstap die boete van je over, maar vraag altijd hoe dat zit.

Als je wisselt dmv een vergelijkingssite of je krijgt een speciaal tarief, krijgen wij als coöperatie geen premie van de leverancier. Kijk bij veel gestelde vragen voor details.

Let er ook op dat je wisselt naar een leverancier die de Postcoderoos afrekening ondersteunt. Kijk hier voor de meest actuele informatie. Let op: Deze lijst word al geruime tijd niet meer bijgehouden. Inmiddels zijn er een paar (kleine) leveranciers die de PCR-regeling niet meer ondersteunen omdat de afwikkeling teveel tijd kost en te duur is. Als het niet duidelijk is, vraag dan een nieuwe leverancier altijd schriftelijk of ze de PCR-regeling blijven ondersteunen.

Als je wisselt, krijg je van beide leveranciers een afrekening. Een van je oude leverancier tot aan de wisseling en een van je nieuwe vanaf de wisseling. Voor je energiebelastingteruggave werkt het precies zo, je krijgt van beide leveranciers een teruggave voor het deel dat je daar je energie af nam. Het is cruciaal gebleken dat deze gegevens goed in je Portaal moeten staan, anders krijg je geheid problemen bij de afrekening(en).

Wanneer ga je wisselen?

De timing van de overstap van je energieleverancier is belangrijker is dan je wellicht denkt. Bij de jaarlijkse afrekening krijg je te maken met twee leveranciers die je alleen maar kunnen vergoeden tot het maximum van de gebruikte energie die bij hun voor die periode is afgenomen. In de zomer produceren wij natuurlijk veel energie met onze zonneparken, maar gebruik je zelf waarschijnlijk veel minder. Dit verschil kan aardig oplopen waardoor je bij de ene leverancier tegen het maximum van je teruggave aanloopt (de hoogte van je eigen verbruik), en bij de andere misschien helemaal niet. Dat kan dus behoorlijk in je teruggave van de energiebelasting schelen. Denk daar dus aan bij het overstappen.

Aanmelden van een nieuwe energieleverancier

Als je deelneemt bij een postcoderoos van Zon op Alphen, is het mogelijk om in het Portaal zelf een paar wijzigingen door te voeren. Doe dit echter niet en laat het aan ons over om de informatie in te voeren. Het is n.l. gebleken dat er fouten gemaakt worden die daaardoor onnodige vertraging opleveren bij de verwerking van de teruggave van de Energiebelasting.
Dit is een complexe procedure omdat er twee leveranciers in het spel komen. Het is gebleken dat in 99% van alle problemen bij de verrekening van de teruggave dit te wijten was aan verkeerd ingevoerde informatie. Die aan aanpassingen willen we graag voor jullie doen zodat we een extra controlle hebben.
We moeten nl de deelname met de oude op de juiste datum afsluiten, zodat je de energiebelasting van de oude leverancier terug kunt krijgen. We moeten daarna een nieuwe leverancier aanmaken met de juiste startdatum en het klantnummer en hebben daar de juiste informatie voor nodig.

Het aanmelden doe je hier: (denk er aan dat je het klantnummer moet invullen, en niet het contractnummer)

Aanmelden nieuwe energieleverancier

om|nieuwe energie

Zon op Alphen levert de opgewekte energie van Zeegersloot aan om|nieuwe energie. Wij zijn als coöperatie ook lid van om|nieuwe energie, en kunnen daardoor een goede prijs aanbieden. Tenslotte zijn ook wij een energieleverancier. Wordt je daar lid krijgen wij als coöperatie zelf ook een goede premie, die we gebruiken om de kosten te dekken. Het loont zich dus voor allebei als je naar om|nieuwe energie overstapt. Je moet dat dan wel via ons bij om|nieuwe energie aanmelden. Dat kan hier en daar kan je ook zien wat het voordeel is.

Greenchoice

De opgewekte stroom van Rijnvicus gaat naar Greenchoice. Wij hebben een langjarig contract en krijgen een zeer goede prijs. We hebben daarbuiten al jaren zeer goede ervaringen met Greenchoice. Ook daarmee is er een contract met Energie Samen zodat ze drie sterren hebben. De afrekening van de energiebelasting gaat automatisch en als een lid van Zon op Alphen bij Greenchoise klant is of wordt, krijgen wij een premie.

Ook leden krijgen een goed aanbod. Kijk voor meer informatie hier.