Kan ik verhuizen of (gedeeltelijk) uitstappen?

Wat gebeurt er als ik afstand wil/moet doen van mijn certificaten?

Verhuizing, of lager elektriciteitsverbruik: diverse redenen om toch binnen 15 jaar afstand te willen doen van een of meerdere certificaten. Dan kan door de verkoop op basis van de restwaarde van de certificaten.

BELANGRIJK

Met de aanstaande wetswijzigingen voor Postcoderoosprojecten komt er ook een belangrijke wijziging voor reeds bestaande projecten. Met ingang van 31 maart 2021 is het NIET meer mogelijk voor leden die op de wachtlijst staan om certificaten over te nemen. Vrijkomende certificaten kunnen dan alleen nog maar aan deelnemers overdragen worden. Er wordt aan gewerkt om dit te gaan veranderen maar voor het jaar 2021 kan dat niet meer.

Als je gaat verhuizen

Als je verhuist en je blijft wonen binnen de dezelfde postcoderoos, dan is er niets aan de hand. Je neemt je certificaten en voordelen gewoon mee. Dit is gunstiger dan dat er panelen op je eigen dak zouden liggen, want die neem je niet zomaar mee.

Wanneer je verhuist naar een postcode buiten de postcoderoos, dan krijg je helaas niet langer de energiebelasting terug. In dat geval kan je je lidmaatschap, certificaten en de daaraan gekoppelde opbrengstrechten ter overname aanbieden aan de de koper van je huis of aan andere geïnteresseerden. Je kan de certificaten ook gewoon aanhouden. In dat geval blijf je als deelnemer wel meedelen in de opbrengsten van de coöperatie, maar ontvangt je niet langer de korting op de energiebelasting. Het duurt dan langer om je certificaten terug te verdienen, of misschien wel helemaal niet.

Verhuizen naar buiten de postcoderoos is de meest voorkomende reden om certificaten te verkopen. Ook verlaging van het elektriciteitsgebruik komt voor. De reden maakt overigens niet uit. Verkopen kan altijd, zelf of met hulp van de coöperatie.

Certificaten zelf verkopen

Bij verhuizing of beëindiging van je deelname kun je je certificaten zelf verkopen, bijvoorbeeld aan de nieuwe bewoners van je huis, buurtgenoten, andere deelnemers. Die moeten wel lid zijn of worden van de coöperatie en aan alle voorwaarden voldoen anders krijgen ze hun teruggave misschien niet. De restwaarde van je certificaten staan in je online gebruiker gegevens. Daar mag je natuurlijk van afwijken. Vergeet niet de coöperatie op de hoogte te brengen, zodat de wijzigingen van de overdracht administratief verwerkt kunnen worden. Wij stellen echter voor dat je de volgende procedure gebruikt om problemen te voorkomen.

Certificaten verkopen met hulp van de coöperatie

Normaal gesproken ga je je certificaten aanbieden via de coöperatie. De coöperatie zoekt dan zelf naar potentiële kopers. De certificaten kunnen dan overgenomen worden door leden of mensen die op de wachtlijst staan. De coöperatie kan de certificaten overigens niet zelf overnemen, we kunnen alleen bemiddelen. Stel dat er niet voldoende certificaten worden gevraagd via de wachtlijst, dan kan de coöperatie bijvoorbeeld een oproep doen aan de andere leden. De coöperatie kan helaas niet garanderen dat er altijd voldoende interesse is.

Bepalen restwaarde voor verkoop

De certificaten worden na verloop van tijd minder waard, want je hebt een deel hiervan immers al terugverdiend. Als je de certificaten wilt overdragen dan gaan we uit van de ‘restwaarde’. De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van lineaire afschrijving, met een afschrijving van 15 jaar. Deze restwaarde van je certificaten kan je inzien bij je online gebruikersomgeving. Als verkoper kan je daar natuurlijk van afwijken.

Rekenvoorbeeld:

Je verhuist na 5 jaar naar een adres buiten de postcoderoos. Je verkoopt je certificaten aan de nieuwe bewoner. Je krijgt 2/3 van de nieuwprijs, want er is nog 2/3 van de termijn van 15 jaar te gaan.

Belangrijk

Doe je tussentijds afstand van je certificaten, waarom dan ook, heb je géén recht meer op een aandeel uit de financiële reserve van de coöperatie. Die rechten gaan automatisch over naar de nieuwe eigenaar(s).

 

Dit is de procedure die we volgen als je certificaten van de hand wilt gaan doen.

Je laat ons per email weten hoeveel certificaten je wilt verkopen, voor welke prijs, op welke datum de overdracht moet plaats vinden en van welke PCR. Wij bieden die certificaten aan deelnemers of aan leden op de wachtlijst aan. De overname prijs is normaal gesproken de restwaarde die je in je online gebruikersomgeving terug kunt vinden, maar daar mag je van afwijken. De koper(s) krijgen een email met de aanvraag, de prijs, de overdrachtsdatum en later een factuur van Zon op Nederland | Energie Samen, en de verkoper krijgt een creditfactuur. De betaalde bedragen gaan naar de rekening van de coöperatie. Zodra wij de bedragen op de rekening hebben staan maken wij het geld naar de verkoper over. Let er op dat dit wel een paar weken kan duren.