Kan ik verhuizen of uitstappen?

Wat gebeurt er als ik afstand wil/moet doen van mijn certificaten?

Verhuizing, of lager elektriciteitsverbruik: diverse redenen om toch binnen 15 jaar afstand te willen doen van een of meerdere certificaten. Dan kan door verkoop op basis van de restwaarde van de certificaten.

Als je gaat verhuizen

Als je verhuist en je blijft wonen binnen de dezelfde postcoderoos, dan is er niets aan de hand. Je neemt je certificaten en voordelen gewoon mee. Dit is gunstiger dan dat er panelen op je eigen dak zouden liggen, want die neem je niet zomaar mee.

Wanneer je verhuist naar een postcode buiten de postcoderoos, dan krijg je helaas niet langer de energiebelasting terug. In dat geval kan je je lidmaatschap, certificaten en de daaraan gekoppelde opbrengstrechten ter overname aanbieden aan de de koper van je huis of aan andere geïnteresseerden. Je kan de certificaten ook gewoon aanhouden. In dat geval blijf je als deelnemer wel meedelen in de opbrengsten van de coöperatie, maar ontvangt je niet langer de korting op de energiebelasting. Het duurt dan langer om je certificaten terug te verdienen, of misschien wel helemaal niet.

Verhuizen naar buiten de postcoderoos is de meest voorkomende reden om certificaten te verkopen. Ook verlaging van het elektriciteitsgebruik komt voor. De reden maakt overigens niet uit. Verkopen kan altijd, zelf of met hulp van de coöperatie.

Certificaten zelf verkopen

Bij verhuizing of beëindiging deelname kun je je certificaten zelf verkopen, bijvoorbeeld aan de nieuwe bewoners van je huis, buurtgenoten, andere deelnemers. De restwaarde van je certificaten staan in je online gebruiker gegevens. Vergeet niet de coöperatie op de hoogte te brengen, zodat de wijzigingen administratief verwerkt kunnen worden.

Certificaten verkopen met hulp van de coöperatie

Je kunt je certificaten ook aanbieden via de coöperatie. De certificaten kunnen dan overgenomen worden door mensen die op de wachtlijst staan. De coöperatie kan de certificaten overigens niet zelf overnemen. Stel dat er niet voldoende certificaten worden gevraagd via de wachtlijst, dan kan de coöperatie bijvoorbeeld een oproep doen aan de andere leden. De coöperatie kan helaas niet garanderen dat er altijd voldoende interesse is.

Bepalen restwaarde voor verkoop

De certificaten worden na verloop van tijd minder waard, want je hebt een deel hiervan immers al terugverdiend. Als je de certificaten wilt overdragen dan gaan we uit van de ‘restwaarde’. De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van lineaire afschrijving, met een afschrijving van 15 jaar. Deze tabel kan je inzien bij je online gebruikers informatie.

Rekenvoorbeeld:

Je verhuist na 5 jaar naar een adres buiten de postcoderoos. Je verkoopt je certificaten aan de nieuwe bewoner. Je vraagt 2/3 van de nieuwprijs, want er is nog 2/3 van de termijn van 15 jaar te gaan.

Belangrijk

Doe je tussentijds afstand van je certificaten, waarom dan ook, heb je géén recht op een aandeel uit de financiële reserve. Die rechten gaan automatisch over naar de nieuwe eigenaar.