Kan ik verhuizen of (gedeeltelijk) uitstappen?

Kan ik mijn certificaten aan mijn kind(eren) overdragen?

Ja, dat kan allemaal maar er zijn wel een paar belangrijke punten die je moet weten voordat je dit gaat overwegen of doen.

 

Wat gebeurt er als ik afstand wil/moet doen van mijn certificaten?

Verhuizing, of lager elektriciteitsverbruik, aan je kinderen overdragen: diverse redenen om toch binnen 15 jaar afstand te willen doen van een of meerdere certificaten. Dat kan door de overdracht van je certificaten aan andere leden op basis van de restwaarde (de dagwaarde) van de certificaten. De dagwaarde wordt bepaald door een lineaire afschrijving van het oorspronkelijke bedrag van 200 Euro over de looptijd van 15 jaar.

Hieronder zijn de verschillende situaties beschreven.

 

Als je gaat verhuizen

Als je verhuist en je blijft wonen binnen dezelfde postcoderoos, dan is er niets aan de hand. Je neemt je certificaten en voordelen gewoon mee. Dit is gunstiger dan dat er panelen op je eigen dak zouden liggen, want die neem je niet zomaar mee.

1. Wijzigen adres gegevens

Dit kan je niet zelf in je Portaal doen want je krijgt dan de volgende melding:
“Postcode is niet meer (te SIC) wijzigen vanwege deelname aan project op een specifiek postcodegebied”

De verandering van de adres gegevens zijn te complex om online te laten doen omdat een compleet nieuwe registratie met niet alleen het nieuwe adres, maar ook de nieuwe energieleverancier, of je stroom en gas afneemt of alleen stroom, begin datum levering, EAN code van de meter en contract nummer nodig zijn, terwijl de oude informatie opgeslagen moet worden voor de naadloze restitutie van de energiebelasting.
Mocht dit o.a. vanwege een verhuizing zo zijn, start dan de onderstaande aanmelding:

Aanmelding verhuizing binnen PCR

2. Verhuizen buiten je Postcodegebied van deelname maar wel binnen gemeente Alphen a/d Rijn

Wanneer je verhuist naar een postcode buiten de postcoderoos waarin je nu deelneemt, dan krijg je door de regels van de Postcoderegeling niet langer de energiebelasting terug. Mocht je binnen de gemeente Alphen aan den Rijn verhuizen, is de kans groot dat we je certificaten kunnen ruilen met een andere deelnemer zodat je toch verder mee kunt blijven doen. De coöperatie kan helaas niet garanderen dat er altijd voldoende interesse is, maar tot nu toe hebben we certificaten door medewerking van onze deelnemers steeds kunnen ruilen.

Aanvraag verhuizing buiten PCR maar binnen gemeente

3. Verhuizen buiten de gemeente Alphen aan den Rijn

Verhuis je buiten de gemeente kan je door de regels van de Postcoderegeling niet meer deelnemen. In dat geval kan je je lidmaatschap, certificaten en de daaraan gekoppelde opbrengstrechten ter overname aanbieden aan de koper van je huis of aan andere geïnteresseerden zoals je buren (zie in dat geval punt 4) . Je kan de certificaten ook gewoon aanhouden. In dat geval blijf je als deelnemer wel meedelen in de opbrengsten van de coöperatie, maar ontvangt je niet langer de korting op de energiebelasting. Het duurt dan langer om je certificaten terug te verdienen, of misschien wel helemaal niet. LET OP: Je moet ons altijd op de hoogte stellen van je verhuizing door onderstaande procedure te starten:

Aanmelding verhuizing buiten PCR en gemeente

Ik wil een aantal (alle) Certificaten overdragen

Door verlaging van je elektriciteitsgebruik kan het zijn dat je nu teveel certificaten hebt. Misschien wil je wel certificaten aan je kinderen schenken of verkopen. De reden maakt overigens niet uit. Certificaten overdragen kan altijd met hulp van de coöperatie. Een belangrijk punt is wel dat een overdracht van certificaten ALTIJD via ons moet gaan, want anders kunnen wij niet de juiste gegevens naar de energieleveranciers sturen zodat je je energiebelasting terug kunt gaan krijgen. Je kunt je certificaten zelf aanbieden, bijvoorbeeld aan je kinderen, familie, buurtgenoten of andere deelnemers maar die moeten wel al lid zijn of worden van de coöperatie en aan alle voorwaarden voldoen anders krijgen ze hun teruggave van de energiebelasting misschien niet.

Vergeet niet de coöperatie op de hoogte te brengen via admin@zonopalphen.nl, zodat de wijzigingen van de overdracht administratief verwerkt kunnen worden. Wij stellen echter dringend voor dat je de volgende procedure gebruikt om problemen te voorkomen.

 

Certificaten verkopen met hulp van de coöperatie

Normaal gesproken ga je je certificaten aanbieden via de coöperatie. De coöperatie zoekt dan zelf voor je naar afnemers en kontroleerd of alles zo veel mogelijk in orde is. De certificaten kunnen dan overgenomen worden door leden die op de wachtlijst staan of huidige deelnemers. Ook kunnen we er voor zorgen dat de gegadigden die je zelf gevonden hebt aangemeld worden zodat ze mee kunnen gaan doen. De coöperatie kan de certificaten overigens niet zelf overnemen, we kunnen alleen bemiddelen. Stel dat er niet voldoende certificaten worden gevraagd via de wachtlijst, dan kan de coöperatie bijvoorbeeld een oproep doen aan de andere leden. De coöperatie kan helaas niet garanderen dat er altijd voldoende interesse is, maar tot nu toe hebben we alle aangeboden certificaten altijd binnen een paar dagen een nieuw tehuis kunnen geven.

Aanmelden voor de Overdracht van certificaten

Bepalen restwaarde voor verkoop

De certificaten worden na verloop van tijd minder waard, want je hebt een deel hiervan immers al terugverdiend. Als je de certificaten wilt overdragen dan gaan we uit van de ‘restwaarde’ of dagwaarde. De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van de oorspronkelijke prijs van 200 Euro en een lineaire afschrijving over de looptijd van 15 jaar. Dit kan je zelf uitrekenen met een begin op 28 mei 2019, een startwaarde van 200 Euro en met een afschrijving over 15 jaar.

Simpel Rekenvoorbeeld:

Je verhuist na 5 jaar naar een adres buiten de postcoderoos. Je verkoopt je certificaten aan de nieuwe bewoner. Je krijgt 2/3 van de nieuwprijs, want er is nog 2/3 van de termijn van 15 jaar te gaan.

De dagwaarde van certificaten kan je ook terugvinden op deze site onder Projecten/Productie Informatie of via je Portaal.

Belangrijk

Doe je tussentijds afstand van je certificaten, waarom dan ook, heb je géén recht meer op een aandeel uit de financiële reserve van de coöperatie. Die rechten gaan automatisch over naar de nieuwe eigenaar(s).

 

Dit is de procedure die we volgen als je certificaten van de hand wilt gaan doen.

Je laat ons via de aanmelding weten hoeveel certificaten je wilt verkopen, voor welke prijs of dagprijs, op welke datum de overdracht moet plaats vinden en van welke PCR. Wij bieden die certificaten dan aan deelnemers of aan leden op de wachtlijst staan. De overname prijs is normaal gesproken de restwaarde, maar daar mag je van afwijken. De koper(s) krijgen een email met de aanvraag, de prijs, de overdrachtsdatum en later een factuur van ons, en als verkoper krijg je een credit nota. De betaalde bedragen gaan naar de rekening van de coöperatie. Zodra wij de bedragen op de rekening hebben staan maken wij het geld naar de verkoper over. Let er op dat dit wel een paar weken kan duren.