Ik zit in het bestuur van een VvE, kunnen wij ook meedoen?

Ja, als rechtspersoon kan het bestuur van een VvE net zo goed meedoen, en wel voor de gemeenschappelijke installatie. Woon je in een appartementencomplex en ben je gewoon lid van een VvE, kan je ook gewoon meedoen.

Klik hier voor meer informatie.

Kan ik ook mijn eigen opgewekte zonnestroom gebruiken?

Je kunt je stroom afnemen bij het energiebedrijf waaraan we de stroom leveren. Je stroom komt dan wel niet letterlijk van het zonnedak, maar het is wel een mooi idee.

Stroom die je thuis geleverd krijgt komt nooit letterlijk van één specifieke plek. Alle stroom in Nederland vloeit door elkaar in het net; je krijgt thuis gewoon stroom van die mix. Je kunt, net als vele Nederlanders, groene stroom afnemen; dat is dus niet letterlijk groene stroom, maar de belofte van het energiebedrijf dat het ergens groen opgewekte stroom opwekt of inkoopt, of certificaten inkoopt die bewijzen dat ergens groene stroom wordt geproduceerd.

Als je je stroom afneemt bij het energiebedrijf dat onze zonnestroom afneemt, kan dat energiebedrijf je dus een certificaat geven dat de stroom ‘virtueel’ afkomstig is van ons zonnedak, dus van onze eigen panelen. Dat heeft voor jou in eerste instantie geen voordelen boven groene stroom van ergens anders, maar het is wel leuk om te vertellen. Bovendien steun je het energiebedrijf dat zijn nek uitsteekt door tegen gunstige tarieven onze zonnestroom af te nemen. Je begrijpt: hoe meer leden hun stroom afnemen bij dit energiebedrijf, hoe groter onze kans is op zeer scherpe tarieven.

Wat is het voordeel voor het milieu van samen opwekken boven energie afnemen bij Greenchoice, Qurrent, Vandebron enz.?

We willen eigenlijk allemaal hetzelfde: meer lokaal opgewekte groene energie. Beide manieren helpen. Lokaal opgewekte energie afnemen zorgt voor ‘vraag’, initiatieven als Zon op Alphen leveren ‘aanbod’. Beide zijn nodig om lokaal opgewekte groene energie te krijgen. Dus waarom niet beide doen?

Als je je bij een energieleverancier aansluit die lokaal opgewekte groene energie verkoopt, stimuleer je die lokale opwekking omdat zij beloven dat er evenveel energie lokaal wordt opgewekt als jij gebruikt. Dat maakt de vraag naar deze energie groter.

Zo’n energieleverancier kan die belofte natuurlijk alleen waarmaken als het die energie ook ergens kan inkopen. Dat doen leveranciers door zelf te investeren in zonneparken of windparken én door energie in te kopen bij lokale initiatieven, zoals Zon op Alphen.

Het omgekeerde geldt ook: hoe meer mensen stroom inkopen bij een leverancier die belooft evenveel energie lokaal in te kopen, hoe meer interesse er is voor het inkopen van lokaal opgewekte stroom. Hierdoor wordt de prijs van de stroomverkoop hoger en kunnen initiatieven zoals Zon op Alphen bestaan, omdat ze hun stroom tegen een gunstig tarief kunnen verkopen.

Oftewel: waarom niet beide: je eigen energie inkopen bij een leverancier die lokaal opgewekte groene energie belooft én zelf investeren in de opwekking van die lokale energie.

Meer lokaal opgewekte groene energie is hard nodig. In 2017 is het aandeel groene opgewekte stroom in Nederland gestegen van 15 miljard kWh naar 17 miljard kWh én het percentage groene opgewekte stroom is ook gestegen van 12,5% naar 13,8% van de opgewekte stroom (voorlopige cijfers CBS over hernieuwbare elektriciteit). Dat klinkt positief. Als je het eens narekent, merk je dat dat wel betekent dat de totale stroomproductie in Nederland is gestegen van 120 miljard kWh naar 123 miljard kWh: haal je daar de groen opgewekte stroom vanaf dan is er dus in 2017 weer 1 miljard kWh meer grijze stroom geproduceerd dan in 2016. Voor het milieu is het geweldig als de opgewekte grijze stroom daalt in plaats van groeit. Daar zijn heel veel initiatieven zoals Zon op Alphen voor nodig en heel veel mensen die via hun energieleverancier aangeven alleen lokaal opgewekte groene energie te willen. Bovendien is minder energie gebruiken natuurlijk nog veel beter.

Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van panelen?

Sinds de introductie van zonne-energie in de jaren zeventig is de kostprijs gedaald van ongeveer €75 per watt geïnstalleerd vermogen tot minder dan €5 euro per watt. Deze enorme daling is enerzijds te verklaren door schaalvergroting en anderzijds door innovaties in de technologie en productie. Hierdoor is het energie- en materiaalgebruik per zonnepaneel drastisch gedaald, wat de CO2 uitstoot verminderd, terwijl de opbrengst per paneel steeds groter is geworden.

Bij de productie van een modern paneel komt een uitstoot van ca. 320 Kg CO2 vrij. Daarnaast komt er natuurlijk het transport bij van de fabriek naar de locatie. Bij het transport per vrachtwagen (fabrieken in Duitsland en N-Frankrijk) heeft men onderzocht dat voor een afstand van 350 Km de uitstoot ongeveer 0,4 Kg CO2 per paneel bedraagt. Helaas weten we niet precies wat het luchttransport aandeel per paneel is, maar gaan we uit van een zeer ruime 30 Kg CO2 uitstoot als het paneel uit China komt. In totaal dus 350 Kg CO2.

De CO2 reductie die plaatsvindt bij de energieopwekking bedraagt 0,46 Kg CO2 per kWh. Een paneel van 275 Wp levert in Nederland gemiddeld ongeveer 2388 kWh per jaar op. Daarmee voorkomen we de uitstoot van 0,46 Kg x 2388 kWh = ongeveer 110 Kg CO2 per jaar. (bron: Nuon)

Andere bronnen geven een reductie waarde van 140 Kg CO2 per jaar aan. Als we uitgaan van een productie+transport uitstoot van 350Kg CO2, dan is dit in 2.5 tot 3.1 jaar genivelleerd. (Milieu Centraal geeft 2-3 jaar aan) Gedurende de economische levensduur van minimaal 25 jaar is de reductie 7.8 tot 10 maal zo hoog als de productie/transport uitstoot.

Heeft mijn deelname in het project effect op mijn energielabel?

Helaas (nog) niet. Er is een lobby om dit voor elkaar te krijgen, maar vooralsnog is deelname in het project niet in te zetten voor het energielabel.