Waarom is er bij Rijnvicus voor een oost-west opstelling gekozen?

Als er gekeken wordt naar opbrengst per vierkante meter zonnepaneel, dan is plaatsing op het zuiden het beste. Vol op het zuiden en met een helling van ongeveer 36 graden is ideaal.  Bij een zuid opstelling moet er wel rekening gehouden worden met een afstand tussen de rijen zonnepanelen omdat de eerste rij een schaduw opwerpt tegen de volgende rij.

Rijnvicus dak heeft geringe draagkracht

Een nadeel van op het zuiden gerichte panelen is de hoge hellingshoek en de afstand tussen de rijen. Die is nodig om de slagschaduw tussen de rijen te vermijden.  Beide factoren zorgen er voor dat de wind veel invloed op deze opstelling heeft. Normaal gesproken gebruikt men ballast om de installatie te verankeren tegen verschuiving of zelfs wegwaaien. Het benodigde gewicht van de ballast is echter te hoog voor de draagkracht van het Rijnvicus dak, en kunnen er daardoor veel minder panelen op het dak. Een van de aanbieders kwam met berekeningen niet hoger dan 964 panelen, wat een lagere opbrengst en daardoor ook in een lager aantal beschikbare certificaten resulteert.

Alternatieve opstelling: oost-west

Door de zonnepanelen in een oost-west richting te plaatsen kunnen er circa 30% meer zonnepanelen op een normaal plat dak. De zonnepanelen worden tegen elkaar aan geplaatst onder een flauwe hoek van circa 10 tot 13 graden. Door de lage hoek en panelen met speciaal glas (hierbij wordt meer diffuus en indirect zonlicht op de cel geprojecteerd) komt er toch voldoende zon op de cellen.

Met een dergelijke hoek is de richting waarin de zonnepanelen geplaatst worden niet meer zo van belang als bij een hoek van 36 graden. Richting oost of west levert met een dergelijke hoek ongeveer 90% van het maximale rendement op.

Zelfs als de panelen op het noorden gericht worden zal het rendement nog ongeveer 80 procent zijn in vergelijk met een zuid-opstelling. Dit komt omdat zonnepanelen ook veel energie opvangen als het bewolkt is. Directe instraling is dus niet per definitie noodzakelijk.

Een verder voordeel van een oost-west richting is dat de energieverdeling over de dag beter is. Het gevolg daarvan is dat er een kleinere omvormer gekozen kan worden, omdat nooit alle zonnepanelen voor 100% tegelijkertijd werken. En daarbij is de verdeling van de energie-opbrengst gelijkmatiger.

Door de lage hoek en de symmetrische opstelling heeft de wind veel minder invloed op de zonnepanelen. Daarnaast is het eigen gewicht van het systeem per vierkante meter wel wat hoger, doordat er meer panelen zijn. Maar omdat de rijen ook onderling met elkaar verbonden zijn hoeft er in totaal veel minder ballast gebruikt worden. We kunnen daardoor onder de maximale draaglast van het Rijnvicus dak blijven. Een nadeel is wel dat door de lage hellingshoek vuil er door neerslag minder goed afgespoeld kan worden. De panelen zullen dus iets vaker schoongemaakt moeten worden in vergelijk met een zuid-opstelling. Bij een inspectie in 2021 is gebleken dat er geen noemenswaardige vervuiling is. De regen en de wind doen het werk voor ons.

Rendement van een oost-west opstelling

Omdat de zonnepanelen in een oost-west richting geplaatst worden zal er circa 5 tot 7% Wattpiek minder rendement uit de zonnepanelen gehaald kunnen worden. In onderstaande grafiek is te zien dat de installatie echter eerder opstart en later stopt. Op het midden van de dag (hoogtepunt van de zon) levert de installatie natuurlijk wat minder vermogen op.

Conclusie

Omdat we veel meer panelen met een hoge Wp opbrengst kwijt kunnen, is het totale opgewekte vermogen zelfs in het 15e jaar (na degradatie) nog steeds ruim voldoende voor 2.000 certificaten met een gemiddelde opbrengst van 250kWh per stuk. Deze opstelling is dus de meest effectieve oplossing voor de geringe draaglast van het Rijnvicus dak.