Wat brengt een certificaat op?

Je verdient je inleg in certificaten terug door korting op je energiebelasting en een aandeel in de inkomsten uit de verkoop van de opgewekte zonnestroom van de gemeenschappelijke installatie. De volgende bedragen zijn per certificaat per jaar:

  • Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt, krijg je gedurende 15 jaar korting op de energiebelasting die je betaald over je eigen verbruik. De korting is gelijk aan de belasting die je betaalt over een kWh gewone stroom. Met andere woorden: je betaalt géén belasting meer over je zonnestroom-aandeel van je stroomverbruik. In 2019 is dat 11,93 cent incl. btw, Dit bedrag stijgt en daalt met de hoogte van de energiebelasting. Per certificaat heb je dus circa € 30 euro per jaar voordeel en dat gedurende 15 jaar.
  • De opgewekte stroom van de Zonne installatie verkopen we aan een energiebedrijf waarmee we inkomsten voor de coöperatie genereren zolang het zonnedak blijft bestaan. Dit is minimaal 15 jaar. Voor de eerste paar jaar sluiten we een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod op dit moment. Na de contractperiode gaan we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aan met de dan geldende condities van energiebedrijven. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op. De prijs is nog niet bekend. We rekenen nu defensief met 4,5 cent per kWh, want zonnecoöperaties met net opgeleverde zonnedaken krijgen tot wel 5 cent of meer per kWh.

Jaarlijks zijn er periodieke exploitatiekosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net, bemetering, onderhoud en reservering voor toekomstige kosten. Natuurlijk moeten we ook de deelfinanciering met een looptijd van 14 jaar aflossen. Al deze kosten verrekenen we met de inkomsten. Zo komen we op een kleine netto-opbrengst per jaar. Dit jaarlijkse overschot gaat in de reservepot. Bij elke ALV kunnen we besluiten die aan de leden uit te keren. Aan het einde van de looptijd van 15 jaar kan het saldo na aftrek van alle kosten aan de leden uitgekeerd worden.

Extra bijdrage van energieleveranciers

Van de energieleveranciers met 3 sterren in de lijst van Zon op Nederland krijgt de coöperatie een bijdrage als de leden van de coöperatie al hun energie bij deze leveranciers afnemen, of overstappen. Dit is een bedrag van ongeveer €35 per lid per jaar als zowel gas en stroom afgenomen worden, anders is dit de helft. Deze inkomsten hebben we nodig om een sluitende begroting te krijgen.

Krijgen we van jouw leverancier geen extra bijdrage, dan stellen we €1,50 per certificaat tot een maximum van €15 per jaar in rekening om de begroting van de coöperatie sluitend te krijgen. Het loont zich dus voor ons allemaal om over te stappen.

Terugverdientijd

Gerekend over vijftien jaar komt de belastingteruggave naar verwachting op 450 euro per certificaat (15 jaar à €30). De belastingteruggave of korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota, afhankelijk van de energieleverancier waarmee je een contract hebt voor de levering van je eigen elektriciteit.

De terugverdientijd is dus minder dan zeven jaar (€200 inleg / €30 belastingteruggave).

De Belastingdienst garandeert de kwijtschelding van de energiebelasting voor een periode van minimaal 15 jaar. Over die periode gerekend verdienen de deelnemers hun inleg dus ruim twee keer terug. (belastingteruggave van 15 x €30 = €450 / inleg van €200)

Prijsontwikkeling elektriciteit

De marktprijzen voor elektriciteit én de hoogte van de energiebelasting bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen.

  • De marktprijs bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom aan het energiebedrijf. Hoe deze marktprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. De afgelopen jaren is de stroomprijs bijvoorbeeld weleens gedaald tot 3 eurocent per kWh. Als de huidige marktprijs van 4.5-5 cent verder daalt dan is dat in ons nadeel. We verdienen dan minder aan de verkoop van de zonnestroom.
  • De energiebelasting voor elektriciteit is het meest bepalend voor ons financiële voordeel. De energiebelasting is in 2017 iets lager dan in 2016 en zal ook in 2019 weer iets lager zijn dan 2018. Dit is in ons nadeel want het voordeel van de korting is dus minder. Neemt de energiebelasting weer toe dan is dat in ons voordeel.
  • In het kader van het Klimaatakkoord zijn er in juni 2018 verschillende plannen gepresenteerd (Samsom) om de energiebelasting op elektriciteit binnen 10 jaar te halveren (en die op gas te verdubbelen). Onlangs is echter al door minister Wiebes gezegd dat dit zo niet geïmplementeerd gaat worden. Tegelijk zijn plannen gepresenteerd (Wiebus) om o.a. de Postcoderoosregeling te wijzigen naar een Terugleversubsidie. Bedoeling van het kabinet is dat er een overgangsregeling komt voor bestaande daken en dat de terugverdientijd zo’n 7 jaar blijft. We weten inmiddels sinds 27 september (berichtgeving NOS) dat de nieuwe regeling niet eerder dan 2020 van start kan gaan. Onlangs is de tweede ronde van de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord weer van start gegaan. In deze ronde worden de details van het akkoord uitgewerkt en uitonderhandeld. Het is op dit moment zelfs niet eens zeker dat deze Terugleversubsidie er überhaupt gaat komen, en in dat geval blijft voorlopig alles nog bij het oude.Deze plannen houden we natuurlijk scherp in de gaten. Lees de nieuwste ontwikkelingen bij nieuws op onze site of bij Ode decentraal (de belangenbehartiger duurzame energie-opwekkers) of Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers.
  • Laatste nieuws (2 mei 2019) is dat nu ook de Terugleversubsidie van de baan is. Er wordt nu gekeken naar eventuele veranderingen in de Postcoderoos regeling zelf die niet eerder dan 2021 ingaan. Tot die tijd blijft alles zoals het is.