Wat brengt een certificaat op?

Je verdient je inleg in certificaten terug door korting op de energiebelasting van je eigen gebruik en een aandeel uit de inkomsten van de verkoop van de opgewekte zonnestroom van de gemeenschappelijke installatie. De volgende bedragen zijn per certificaat per jaar:

  • Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt, krijg je gedurende 15 jaar korting op de energiebelasting die je betaald over je eigen verbruik. De korting is gelijk aan de belasting die je betaalt over een kWh gewone stroom. Met andere woorden: je betaalt géén belasting meer over je zonnestroom-aandeel van je stroomverbruik. In 2019 was dat 11,93 cent inkl. btw. Dit bedrag stijgt en daalt met de hoogte van de energiebelasting, en die wordt elk jaar door de overheid vastgelegd. Kijk hier voor de vroegere en huidige belastingtarief informatie: Tarieven
  • Per certificaat had je dus in 2019 circa € 30 euro per jaar voordeel. Dat voordeel hou je gedurende 15 jaar, maar dat is afhankelijk van wat de overheid doet. In 2022 gaat dat drastisch veranderen, en gaat de belasting op stroom behoorlijk veel omlaag.
  • De opgewekte stroom van de Zonne installatie verkopen we aan een energiebedrijf waarmee we inkomsten voor de coöperatie genereren zolang het zonnedak blijft bestaan. Dit is minimaal 15 jaar. We sluiten we een afnamecontract af met het energiebedrijf met het beste aanbod op het moment van afsluiten. Na de contractperiode gaan we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aan met de dan geldende condities van energiebedrijven. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op.

Jaarlijks zijn er periodieke exploitatiekosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net, bemetering, onderhoud en reservering voor toekomstige kosten. Natuurlijk moeten we ook de deelfinanciering aflossen. Al deze kosten verrekenen we met de inkomsten. Zo komen we op een kleine netto-opbrengst per jaar. Dit jaarlijkse overschot gaat in de reservepot. Bij elke ALV kunnen we besluiten die aan de leden uit te keren. Aan het einde van de looptijd van 15 jaar kan het saldo na aftrek van alle kosten aan de leden uitgekeerd worden.

Let op: Als je tussentijds afziet van je certificaten, waarom dan ook, krijg je de dagwaarde van je certificaten terug. Je rechten op een deel van de reservepot vervallen echter, en gaan automatisch over naar de nieuwe eigenaar.

Extra bijdrage van energieleveranciers

Van de energieleveranciers met 3 sterren in deze lijst  krijgt de coöperatie een bijdrage als de leden van de coöperatie al hun energie bij deze leveranciers afnemen, of overstappen. Dit is een bedrag van ongeveer €35 per lid per jaar als zowel gas en stroom afgenomen worden, anders is dit de helft. Deze inkomsten gebruiken we om een sluitende begroting te krijgen.

Terugverdientijd

Gerekend over vijftien jaar (op basis van 2019) komt de belastingteruggave naar verwachting op 450 euro per certificaat (15 jaar à €30). De belastingteruggave of korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota, afhankelijk van de energieleverancier waarmee je een contract hebt voor de levering van je eigen elektriciteit.

De terugverdientijd was dus ongeveer zeven jaar (€200 inleg / €30 belastingteruggave), maar gaat met de nieuwste plannen van de regering omlaag. Het gaat dus wat langer duren voordat je de inleg weer terug hebt.

De Belastingdienst garandeert de kwijtschelding van de energiebelasting voor een periode van minimaal 15 jaar. Over die periode gerekend verdienen de deelnemers hun inleg dus ruim twee keer terug. (belastingteruggave van 15 x €30 = €450 / inleg van €200)

Prijsontwikkeling elektriciteit

De marktprijzen voor elektriciteit én de hoogte van de energiebelasting bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen.

  • De marktprijs bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom aan het energiebedrijf. Hoe deze marktprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. De afgelopen jaren is de stroomprijs bijvoorbeeld weleens gedaald tot 3 eurocent per kWh. Als de huidige marktprijs hoger is dan ongeveer 5 cent/KWh  is verdienen we meer aan onze stroom. Daalt de prijs dan is dat in ons nadeel. We verdienen dan minder aan de verkoop van de zonnestroom. Op dit moment (2022) zijn de prijzen echter heel erg hoog, en verdienen we heel veel.
  • De energiebelasting voor elektriciteit is het meest bepalend voor ons financiële voordeel. De energiebelasting is in 2017 iets lager dan in 2016 en zal ook in 2019 weer iets lager zijn dan 2018. In 2022 is het plotseling nog meer omlaag gegaan. Dit is in ons nadeel want het voordeel van de korting is dus minder. Neemt de energiebelasting weer toe dan is dat in ons voordeel.
  • In het kader van het Klimaatakkoord zijn er in juni 2018 verschillende plannen gepresenteerd om de energiebelasting op elektriciteit binnen 10 jaar te halveren (en die op gas te verdubbelen). Lees de nieuwste ontwikkelingen bij Actueel op onze site of kijk bij Ode decentraal (de belangenbehartiger duurzame energie-opwekkers) of Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers.
  • Kijk hier voor de huidige energie-tarieven: Tarieven