Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

De certificaten staan op één naam. Dat is normaal gesproken ook de naam die bij de energieleverancier als contracthouder geregistreerd staat, en waarschijnlijk ook de rekeninghouder is. De coöperatie heeft geen en/of registratie voor de certificaten zoals dat bij een bankrekening wel kan.

Komt de certificaathouder te overlijden

Komt de certificaathouder onverhoopt te overlijden en is er een overlevende partner (door een partnerschap of huwelijk in gemeenschap van goederen o.i.d.), dan worden de certificaten kosteloos naar de overlevende partner overgedragen. Dit moet de partner bij de coöperatie melden, zodat wij de juiste persoonsgegevens (naam, bankrekeningnummer en mailadres) in ons systeem hebben en het belastingvoordeel naar de juiste eigenaar gaat.

Komen beide partners te overlijden

Als beide partners onverhoopt komen te overlijden, gaan de certificaten over naar de nazaten/ervende partij. De certificaten behoren overigens tot het Box 3 vermogen. Kan een van de erven meedoen in het project, dan kunnen de certificaten (kosteloos) worden overgedragen (zie onder). Ook dan moet de coöperatie natuurlijk op de hoogte worden gesteld. De nieuwe eigenaar dient wel aan de voorwaarden (in postcode gebied wonen e.d.) te voldoen. Kijk  bij meedoen/Zo werkt Zon op Alphen en meedoen/de spelregels en verder bij Veelgestelde Vragen/Kan ik verhuizen of uitstappen voor meer informatie.

In het geval dat er niet meer aan de Postcoderoos-voorwaarden kan worden voldaan (bijvoorbeeld als de nieuwe eigenaar niet in het ondersteunde postcodegebied woont), dan kunnen de certificaten, net zoals bij een verhuizing, aan een derde worden verkocht. Dit kan men zelf doen of dit via de coöperatie laten regelen.

Dat staat hier beschreven: Kan ik mijn certificaten verkopen of overdragen?

De coöperatie koopt de certificaten niet zelf, maar bemiddelt met andere gegadigden die bijvoorbeeld op de wachtlijst staan.

De verkoopprijs is afhankelijk van het aantal jaren dat men de certificaten in het bezit heeft en wordt per dag berekend. Ze worden namelijk lineair in 15 jaar afgeschreven, zodat de oude en de nieuwe eigenaar evenveel voordeel hebben.  Bij een prijs van €200 per certificaat is de waarde na b.v.  7,5 jaar €100 en dat is dan de verkoopprijs.