Wat is de Postcoderoosregeling?

De ‘Postcoderoosregeling’ heet formeel de Regeling Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek. De postcoderoos is een gebied met een viercijferige postcode in het midden samen met alle aangrenzende viercijferige postcodes, vandaar de populaire naam Postcoderoos. Het fiscale voordeel, de teruggave van de betaalde energiebelasting op je eigen verbruik,  geldt alleen voor deelnemers van een coöperatie die binnen dezelfde postcoderoos wonen als het zonnedak waarop hun panelen liggen.

Achtergronden Postcoderoosregeling

Deze landelijke regeling is in januari 2014 van kracht geworden en wordt inmiddels op meer dan 100 locaties in Nederland toegepast. De regering wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Tot nu toe konden alleen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit kunnen opwekken, gebruik maken een verlaging van de energiebelasting (met de zogenoemde salderingsregeling). Met de Regeling Verlaagd Tarief voor collectieve opwek is de verlaging van de energiebelasting ook mogelijk gemaakt voor burgers en kleinere bedrijven die op een gezamenlijk dak of terrein zonne-energie willen opwekken.

  • Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zon-installatie en die in de zogenaamde Postcoderoos van deze productie-installatie wonen.
  • De deelnemers moeten lid zijn van een coöperatie die de zon-installatie voor eigen rekening en risico exploiteert.
  • Het fiscale voordeel wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden.
  • Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. Leden van coöperaties, Verenigingen van Eigenaren en kleinere firma’s komen in aanmerking voor een belastingkorting.
  • De belastingkorting geldt voor de eerste schrijf voor elektriciteit (tot 10.000 kWh) en tot de hoogte van het eigen stroomverbruik.
  • De belastingkorting wordt toegepast voor een periode van (minimaal) 15 jaar nadat de Belastingdienst onze aanvraag voor de verlaging heeft goedgekeurd. Daarmee is de toepassing voor 15 jaar gegarandeerd. Als de regeling na 15 jaar nog steeds geldt, loopt de belastingkorting langer door.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van HIER opgewekt , dit is het landelijke kennisplatform voor lokale energie-initiatieven, in het bijzonder de regeling verlaagd tarief Postcoderoosregeling.