Wat is eigenlijk een Postcoderoos (PCR) project?

Een Postcoderoos project is eigenlijk een speciale vorm van “crowd-funding” om op een dak een zonnestroominstallatie te gaan plaatsen. Dit model wordt fiscaal ondersteunt door de overheid omdat het helpt bij de energietransitie, door burgerinitiatieven te gebruiken om meer zonnestroom versnelt in Nederland op te gaan wekken.

De participanten in een PCR project zorgen voor de financiering van de installatie. Deelnemers worden automatisch lid van een coöperatie die de exploitatie op zich neemt. Deelnemers kunnen dus mee beslissen over het wel en wee van de coöperatie. Hun inleg krijgen zij terug door een korting op de energiebelasting van hun eigen gebruik. De participanten moeten wel in de postcode van de installatie wonen, of in een aanliggende postcode, vandaar de naam Postcoderoos.

Officieel heet deze constructie door de belastingdienst overigens de Regeling Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek.

Het tarief van de belasting op afgenomen stroom wordt elk jaar opnieuw door de overheid vastgelegd. De trend is dat dit tarief voor stroom omlaag gaat, en die op gas omhoog, om de transitie naar gasloos te ondersteunen. De teruggave van de energiebelasting op de eigen gebruikte stroom is dus afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte stroom, en het belastingtarief.

Participanten krijgen ook een deel van de opbrengst van de zonnestroom, alhoewel het meeste op zal gaan aan de operatieve kosten zoals verzekeringen, onderhoud e.d. De opbrengst van de zonneinstallatie zelf is weer afhankelijk van de hoeveelheid zon, en de verkoopprijs van de stroom aan een energieleverancier waar afnamecontracten mee worden afgesloten.

Een PCR moet door de belastingdienst goedgekeurd worden, voordat deelnemers hun korting kunnen krijgen, en is dan 15 jaar lang geldig. Dat betekend dat de teruggave op de energiebelasting van het eigen gebruik weliswaar 15 jaar lang vastligt, maar natuurlijk niet het tarief zelf. Onlangs is door de minister meerdere malen beloofd dat de inleg in ongeveer 7 jaar terugverdiend kan worden, waardoor het een interessante vorm van investeren is. Alleen als het voor burgers financieel interessant blijft om te participeren en geld in te leggen, wordt de doelstelling om meer daken te voorzien van zonnestroominstallaties gehaald.

Voor meer details over de regeling zelf, zie hier.