Wat is het voordeel voor het milieu van samen opwekken boven energie afnemen bij Greenchoice, om|nieuwe energie, Vandebron, Engie enz.?

We willen eigenlijk allemaal hetzelfde: meer lokaal opgewekte groene energie. Beide manieren helpen. Lokaal opgewekte energie afnemen zorgt voor ‘vraag’, initiatieven als Zon op Alphen leveren ‘aanbod’. Beide zijn nodig om lokaal opgewekte groene energie te krijgen. Dus waarom niet beide doen?

Als je je bij een energieleverancier aansluit die lokaal opgewekte groene energie verkoopt, stimuleer je die lokale opwekking omdat zij beloven dat er evenveel energie lokaal wordt opgewekt als jij gebruikt. Dat maakt de vraag naar deze energie groter.

Zo’n energieleverancier kan die belofte natuurlijk alleen waarmaken als het die energie ook ergens kan inkopen. Dat doen leveranciers door zelf te investeren in zonneparken of windparken én door energie in te kopen bij lokale initiatieven, zoals Zon op Alphen.

Het omgekeerde geldt ook: hoe meer mensen stroom inkopen bij een leverancier die belooft evenveel energie lokaal in te kopen, hoe meer interesse er is voor het inkopen van lokaal opgewekte stroom. Hierdoor wordt de prijs van de stroomverkoop hoger en kunnen initiatieven zoals Zon op Alphen bestaan, omdat ze hun stroom tegen een gunstig tarief kunnen verkopen.

Oftewel: waarom niet beide: je eigen energie inkopen bij een leverancier die lokaal opgewekte groene energie belooft én zelf investeren in de opwekking van die lokale energie.

Meer lokaal opgewekte groene energie is hard nodig. In 2017 was het aandeel groene opgewekte stroom in Nederland gestegen van 15 miljard kWh naar 17 miljard kWh én het percentage groene opgewekte stroom is ook gestegen van 12,5% naar 13,8% van de opgewekte stroom. Maar het gaat na een langzame en moeizame start nu erg snel. In 2021 kwam al 33% van alle stroom (39,1 miljard kWh) die in Nederland wordt verbruikt, uit duurzame bronnen. Deze stroom wordt voornamelijk opgewekt door windmolens, biomassa en zonnepanelen. In 2020 was dit ruim een kwart (31 miljard kWh) en in 2019 was dit nog 18% (22 miljard kWh) (cijfers CBS over hernieuwbare elektriciteit). Inmiddels staat Nederland nu al vooraan met het aandeel groene opgewekte stroom.

Voor het milieu is het geweldig als de opgewekte grijze stroom daalt in plaats van groeit. Daar zijn heel veel initiatieven zoals Zon op Alphen voor nodig en heel veel mensen die via hun energieleverancier aangeven alleen lokaal opgewekte groene energie te willen. Bovendien is minder energie gebruiken natuurlijk nog veel beter.

Helaas maakt dit snel groeiende aandeel van groene stroom ook dat er problemen opduiken die we vroeger niet hadden. Het stroomnetwerk dat we in Nederland hebben is niet berekend op de instroom van al deze lokaal opgewekte energie en dat zorgt voor grote problemen omdat dit niet zo maar 1-2-3 opgelost kan gaan worden. Daarom zijn er ook steeds meer ontwikkelingen aan de gang om de opgewekte energie lokaal op te kunnen slaan, in b.v. accu’s.