Wie krijgt de opbrengst van de opgewekte stroom?

De deelnemers, na aftrek van alle kosten die door de coöperatie gemaakt worden.

Je eigen opbrengst uit de stroomverkoop is vooraf niet precies bekend. Het hangt af van het aantal certificaten dat je afneemt, de hoeveelheid zon én van de hoogte van de stroomprijs die we met de gekozen energieleverancier afgesproken hebben. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon verschilt ieder jaar. De stroomprijs wordt met de energieleveranciers per project en voor een bepaalde tijd afgesproken. Daarna kan de prijs dus weer veranderen.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

In vergelijkbare projecten wordt een stroomprijs van iets meer dan 4,5-5 cent per kWh betaald en is de stroomprijs voor een periode van 3 jaar afgesproken. Voor elk dak zijn er opnieuw onderhandelingen met verschillende leveranciers. Zodra we voor een dak weten hoeveel panelen er kunnen komen, gaan we in onderhandeling met energieleveranciers. Als we bepaald hebben welke energieleverancier we nemen, weten we dus het exacte bedrag dat per kWh wordt betaald. Op dat moment vragen we definitief of je meedoet met dat project en met hoeveel certificaten.

Van alle zonnestroom die we opwekken krijg je je aandeel in de stroomprijs minus alle kosten die de coöperatie maakt terug, daar zijn geen extra voorwaarden aan verbonden, zoals bij de teruggave van de energiebelasting.

Aan wie leveren we de opgewekte stroom?

Dat hangt er van af van welke energieleverancier (in dit geval afnemer) we de beste condities en prijzen krijgen. In de regel zijn dat de leveranciers met 3 sterren op de lijst van Zon op Nederland, want daar hebben we bijzondere afspraken mee. Moeten we wisselen omdat een z.g. Power Purchase Agreement (PPA) is afgelopen, kijken we wie er op dat moment de beste condities aanbieden en sluiten we daarmee opnieuw een PPA af. Dat kan voor één, maar ook voor meerdere jaren het geval zijn.

Hoe zit het met de Garanties van Oorsprong?

Omdat de zonnepanelen Groene Stroom leveren, krijgen we daarvoor z.g. Garanties van Oorsprong voor. Deze garanties worden door firma’s gebruikt om CO2 uitstoot “af te kopen”, kunnen verhandeld worden en zijn dus geld waard. In het contract (PPA) dat wij met een energieleverancier voor afname van de stroom afsluiten, worden normaal gesproken ook de Garanties van Oorsprong overdragen, zodat de energieleverancier hier mee kan werken. De opbrengst is dus onderdeel van de contractueel afgesproken vergoeding per kWh in het PPA.

Krijg ik de opbrengst per maand, per kwartaal of per jaar?

Je krijgt de opbrengst per jaar. Dit geldt zowel voor de teruggave van de energiebelasting als voor de verkoop van de zonnestroom.

Bij de verkoop van de zonnestroom is hiervoor gekozen omdat dit administratiekosten scheelt, zowel bij de coöperatie als bij de energieleverancier. Dat is gunstig voor je opbrengst per certificaat.

Bij de energiebelasting speelt iets anders. Alleen per jaar kan bepaald worden op welke teruggave van de energiebelasting je recht hebt. Deze teruggave kan dus alleen jaarlijks. Afhankelijk van je energieleverancier kan het zijn dat de verwachte teruggave wel wordt opgenomen in het maandelijkse voorschot dat je betaalt. Dan krijg je deze opbrengst effectief dus wel per maand.

Normaal gesproken keren we de opbrengsten van de opgewekte stroom niet uit, die inkomsten worden gebruikt om alle kosten te dekken. Het restant gaat naar het reservefonds. Of een uitkering uit het reservefonds of van het jaarlijkse eindsaldo gedaan kan worden, wordt beslist op de algemene ledenvergadering van de coöperatie. Ook dit kan pas na vaststelling van de jaarrekening en zal ongeveer in april-mei van elk jaar zijn. Let op! Uitkeringen zijn alleen voor actieve leden op het moment van uitkering. Neem je afstand van certificaten, b.v. door verhuizing buiten de Postcoderoos, heb je géén recht meer op een uitkering. Die rechten gaan over naar de nieuwe eigenaar van de certificaten.

Wat levert het me op als ik overstap naar het energiebedrijf dat onze stroom afneemt?

Zelf wisselen naar deze energieleverancier kan natuurlijk, maar hou er rekening mee dat we weer van leverancier kunnen veranderen. In ieder geval staan deze leveranciers met 3 sterren op de lijst van Zon op Nederland. Dat zou ook voor jou zelf een goede keuze zijn, want wij krijgen dan een margevergoeding van ca. €35 per lid per jaar. Die margevergoeding gebruiken we in principe als coöperatie om de kosten te verlagen. Daar profiteren we dus allemaal van. Samen kunnen we natuurlijk besluiten deze opbrengst anders te verdelen.

Nieuw is dat we sinds juni 2020 de stroom van het Rijnvicus dak verkopen aan om | nieuwe energie. Het bijzondere aan deze leverancier is dat we zelf ook als coöperatie lid zijn geworden, en daardoor kunnen onze leden profiteren van een bijzondere korting als die ook hun eigen stroom bij om | nieuwe energie afnemen. Kijk hier voor meer informatie.

Let bij overstappen altijd op je eigen elektriciteitscontract: als je een langlopend contract hebt kan overstappen ongunstig zijn! We adviseren je graag, neem gerust contact op!

Wat is de margevergoeding/bonus/premie?

Sommige energiebedrijven (3 sterren) waaraan coöperaties zoals wij de opgewekte stroom leveren betalen de coöperatie jaarlijks een margevergoeding voor alle leden die lid zijn van de coöperatie én die ook hun eigen energie afnemen bij deze energiebedrijven. Het gaat meestal om een bedrag van circa €35 per lid per jaar. Deze jaarlijkse margevergoeding wordt ook wel (overstap)premie of bonus genoemd. Bij om | nieuwe energie is dat bedrag zelfs beduidend hoger.

Wie krijgt de jaarlijkse premie van de energiebedrijven?

De coöperatie krijgt een (overstap)premie ook wel margevergoeding genoemd voor elk lid van de coöperatie dat hun energie bij een 3 sterren leverancier afneemt. Als we die premie krijgen, gebruiken we die om o.a. de administratiekosten te betalen. De premie is ca. €35 als zowel stroom en gas afgenomen worden, anders de helft.

Ter compensatie, en om een sluitende begroting voor de coöperatie te krijgen, stellen we bij leden waar we geen margevergoeding krijgen, per jaar €1,50 per certificaat tot een maximum van €15 in rekening. Het loont dus voor die leden én de coöperatie om over te stappen naar een leverancier met 3 sterren in de lijst van Zon op Nederland.

Wat is mijn netto-opbrengst van de stroomverkoop?

De netto-opbrengst wordt opgebouwd uit alle jaarlijkse opbrengsten met aftrek van alle kosten. Het gaat om:

  • Opbrengst verkoop stroom.
  • Margevergoeding, afhankelijk van hoeveel leden bij de leveranciers met 3 sterren zitten, en de vergoeding die we leden in rekening stellen voor leveranciers met maar een ster.
  • Aflossing lening, administratie- onderhoud-, reservering-, advies- en verzekeringskosten

We verwachten dat het saldo van de kosten en baten elk jaar licht positief zullen zijn. Ons voorstel is om dit bedrag in het reserveringsfonds te stoppen zodat we ook in een slecht zonnejaar geen negatief saldo krijgen. Is er genoeg in het fonds kunnen we samen ook beslissen uit te gaan betalen. Aan het einde van het project wordt het reservefonds met aftrek van alle resterende kosten aan de deelnemers uitgekeerd.