Wie krijgt de opbrengst van de opgewekte stroom?

De deelnemers, na aftrek van alle kosten die door de coöperatie gemaakt worden.

Je eigen opbrengst uit de stroomverkoop is vooraf niet precies bekend. Het hangt af van het aantal certificaten dat je afneemt, de hoeveelheid zon én van de hoogte van de stroomprijs die we met de gekozen energieleverancier afgesproken hebben. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon verschilt ieder jaar. De stroomprijs wordt met de energieleveranciers per project en voor een bepaalde tijd afgesproken. Daarna kan de prijs dus weer veranderen.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

In vergelijkbare projecten wordt een stroomprijs van iets meer dan 4,5-5 cent per kWh betaald en is de stroomprijs voor een periode van 3 jaar afgesproken. Voor elk dak zijn er opnieuw onderhandelingen met verschillende leveranciers. Zodra we voor een dak weten hoeveel panelen er kunnen komen, gaan we in onderhandeling met energieleveranciers. Als we bepaald hebben welke energieleverancier we nemen, weten we dus het exacte bedrag dat per kWh wordt betaald. Op dat moment vragen we definitief of je meedoet met dat project en met hoeveel certificaten.

Van alle zonnestroom die we opwekken krijg je je aandeel in de stroomprijs minus alle kosten die de coöperatie maakt terug, daar zijn geen extra voorwaarden aan verbonden, zoals bij de teruggave van de energiebelasting.

Hoe zit het met de Garanties van Oorsprong?

Omdat de zonnepanelen Groene Stroom leveren, krijgen we daarvoor z.g. Garanties van Oorsprong voor. Deze garanties worden door firma’s gebruikt om CO2 uitstoot “af te kopen”, kunnen verhandeld worden en zijn dus geld waard. In het contract (Power Purchase Agreement) dat wij met een energieleverancier voor afname van de stroom afsluiten, worden normaal gesproken ook de Garanties van Oorsprong overdragen, zodat de energieleverancier hier mee kan werken. De opbrengst is dus onderdeel van de contractueel afgesproken vergoeding per kWh in het PPA.

Krijg ik de opbrengst per maand, per kwartaal of per jaar?

Je krijgt de opbrengst per jaar. Dit geldt zowel voor de teruggave van de energiebelasting als voor de verkoop van de zonnestroom.

Bij de verkoop van de zonnestroom is hiervoor gekozen omdat dit administratiekosten scheelt, zowel bij de coöperatie als bij de energieleverancier. Dat is gunstig voor je opbrengst per certificaat.

Bij de energiebelasting speelt iets anders. Alleen per jaar kan bepaald worden op welke teruggave van de energiebelasting je recht hebt. Deze teruggave kan dus alleen jaarlijks. Afhankelijk van je energieleverancier kan het zijn dat de verwachte teruggave wel wordt opgenomen in het maandelijkse voorschot dat je betaalt. Dan krijg je deze opbrengst effectief dus wel per maand.

Of een uitkering uit het reservefonds of van het eindsaldo gedaan kan worden, wordt beslist op de algemene ledenvergadering van de coöperatie. Ook dit kan pas na vaststelling van de jaarrekening en zal ongeveer in april van elk jaar zijn. Let op! Uitkeringen zijn alleen voor actieve leden op het moment van uitkering. Neem je afstand van certificaten, b.v. door verhuizing buiten de Postcoderoos, heb je géén recht meer op een uitkering.

Wat levert het me op als ik overstap naar het energiebedrijf dat onze stroom afneemt?

De beoogde energieleverancier is waarschijnlijk Greenchoice, maar in ieder geval een leverancier met 3 sterren op de lijst van Zon op Nederland. Dat zou ook voor jou een goede keuze zijn, want wij krijgen dan een margevergoeding van ca. €35 per lid per jaar. Die margevergoeding gebruiken we in principe als coöperatie om de kosten te verlagen. Daar profiteren we dus allemaal van. Samen kunnen we natuurlijk besluiten deze opbrengst anders te verdelen.

Als collectief staan we sterker dan alleen. Daarom verwachten we dat we een beter tarief kunnen afspreken dan dat je individueel zou krijgen met het energiebedrijf dat de stroom van ons gezamenlijk zonnedak afneemt. Dit geldt dan alleen voor deze specifieke leverancier. Ook als je je energie bij een andere leverancier met 3 sterren afneemt, krijgen de de margevergoeding/(overstap)premie.

Met prijsvechters kunnen we nooit concurreren.

Let ook altijd op je eigen elektriciteitscontract: als je een langlopend contract hebt kan overstappen ongunstig zijn! We adviseren je graag, neem gerust contact op!

Wat is de margevergoeding/bonus/premie?

Sommige energiebedrijven (3 sterren) waaraan coöperaties de opgewekte stroom leveren betalen de coöperatie jaarlijks een margevergoeding voor alle leden die lid zijn van de coöperatie én die ook hun eigen energie afnemen bij deze energiebedrijven. Het gaat meestal om een bedrag van circa €35 per lid per jaar. Deze jaarlijkse margevergoeding wordt ook wel (overstap)premie of bonus genoemd.

Aan wie verkopen we de opgewekte stroom?

Voor elk nieuw dak of project bepalen we opnieuw aan welk energiebedrijf we de opgewekte stroom willen verkopen. We kiezen het energiebedrijf dat het gunstigste aanbod heeft. Na afloop van het contract, meestal 1 of 3 jaar, gaan we opnieuw bekijken aan wie we de stroom gaan verkopen. De margevergoeding/premie is een groot pluspunt, dus het is wel waarschijnlijk dat we een energiebedrijf kiezen dat een premie vergoed. Voor onze drie zonnecentrales is b.v. Greenchoice een goede keuze.  Dit bedrijf betaalt ons ook een margevergoeding.

Wie krijgt de jaarlijkse premie van de energiebedrijven?

De coöperatie krijgt een (overstap)premie ook wel margevergoeding genoemd voor elk lid van de coöperatie dat hun energie bij een 3 sterren leverancier afneemt. Als we die premie krijgen, gebruiken we die om o.a. de administratiekosten te betalen. De premie is ca. €35 als zowel stroom en gas afgenomen worden, anders de helft.

Ter compensatie, en om een sluitende begroting voor de coöperatie te krijgen, stellen we bij leden waar we geen margevergoeding krijgen, per jaar €1,50 per certificaat tot een maximum van €15 in rekening. Het loont dus voor die leden én de coöperatie om over te stappen naar een leverancier met 3 sterren in de lijst van Zon op Nederland.

Wat is mijn netto-opbrengst van de stroomverkoop?

De netto-opbrengst wordt opgebouwd uit alle jaarlijkse opbrengsten met aftrek van alle kosten. Het gaat om:

  • Opbrengst verkoop stroom.
  • Margevergoeding, afhankelijk van hoeveel leden bij de leveranciers met 3 sterren zitten, en de vergoeding die we leden in rekening stellen voor leveranciers met maar een ster.
  • Aflossing lening, administratie- onderhoud-, reservering-, advies- en verzekeringskosten

We verwachten dat het saldo van de kosten en baten elk jaar licht positief zullen zijn. Ons voorstel is om dit bedrag in het reserveringsfonds te stoppen zodat we ook in een slecht zonnejaar geen negatief saldo krijgen. Is er genoeg in het fonds kunnen we samen ook beslissen uit te gaan betalen. Aan het einde van het project wordt het reservefonds met aftrek van alle resterende kosten aan de deelnemers uitgekeerd.