Hoe werkt de verrekening van de Energiebelasting?

In de loop van het voorjaar van 2020 gaan we voor Rijnvicus en Golfclub Zeegersloot de eerste keer de verrekening krijgen van de energiebelastingteruggave. Hoe gaat dit precies in z’n werk?

Halverwege maart gaat Zon op Nederland (ZoN) het ledenbestand nog een keer controleren en de validatie van de leverancier gegevens doen. Zij controleren dan of de klantnummers, periode en overstap in de on-line gebruikersadministratie goed geregistreerd staan. Deze controle doen ze trouwens regelmatig, en ze controleren dit samen met de energieleveranciers waar ze een overeenkomst mee hebben. Dit zijn de leveranciers die drie sterren hebben. Je krijgt een email van ZoN als iets niet in orde is.

Deze controle kan niet gedaan worden met de leveranciers met maar één ster. Je bent in dat geval als deelnemer zelf verantwoordelijk dat de juiste informatie in de gebruikersomgeving correct is. Is dat niet het geval zal er geheid een vertraging komen als de leverancier de berekening gaat doen en krijg je de teruggave natuurlijk pas als alles correct is.

Het is dus zaak voor onze leden om alle mutaties, zoals een overstap naar een andere leverancier, online in de gebruikersomgeving aan te geven!

Eind maart stuurt ZoN het claim-bestand met de toerekening van de opgewekte productie van de leden naar het bestuur van Zon op Alphen. Het bestuur controleert dit bestand en geeft zijn akkoord.

Na ontvangst van dit akkoord stuurt ZoN begin april de definitieve bestanden naar de deelnemende energieleveranciers met twee en drie sterren.

Heeft je leverancier één ster, dan maakt ZoN een voucher met alle benodigde gegevens die je dan samen met een kopie van de Beschikking van de belastingdienst voor je zonnepark(en) zelf naar je leverancier moet opsturen. Deze beschikkingen kan je vinden en downloaden via onze site onder Over Ons/Documenten, of via je gebruikersomgeving op de pagina Mijn Certificaten. Heeft je leverancier dus maar één ster, ben je zelf verplicht om actie te ondernemen om de teruggave in gang te zetten!

In de loop van mei en begin juni sturen de energieleveranciers de creditfacturen voor de Energiebelastingteruggave van het afgelopen kalenderjaar naar de leden en die krijgen daarna de teruggave op hun rekening gestort. Controleer de afrekening zeer goed op fouten! Het bedrag van de teruggave staat in je online gegevens, en let er ook op dat de juiste PCR genoemd is, anders kan je later problemen krijgen met de Belastingdienst want dan klopt jouw beschikking niet!

Heb je op 15 juni nog niets van je leverancier gehoord, stuur ons dan een mailtje. We willen dit graag weten zodat we kunnen controleren of van onze kant alles goed gegaan is. Je bent echter uiteindelijk zelf verantwoordelijk om de teruggave met je leverancier in orde te krijgen. Het zelf bellen naar de leveranciers levert over het algemeen helaas niets op omdat is gebleken dat de medewerkers van de helpdesk in vele gevallen niet goed geïnformeerd zijn over de Postcoderegeling. Als je contact op wilt nemen, doe het dan schriftelijk (of per email).

Ben je tussentijds overgestapt naar een andere energieleverancier, dan zal je van beide leveranciers een credit nota gaan krijgen. Let er dus op dat als dit een leverancier betreft met maar één ster, je nog steeds zelf de gegevens op moet sturen. Je voucher zal dit duidelijk maken. Je kunt deze situatie altijd bekijken in je gebruikersomgeving onder Mijn Certificaten.