Hoe werkt de verrekening van de Energiebelasting?

In de loop van elk voorjaar gaan de deelnemers in onze Postcoderoos locaties de verrekening krijgen van de energiebelastingteruggave over het gebruik in het afgelopen jaar. Hoe gaat dit precies in z’n werk?

Halverwege maart gaat Zon op Nederland (ZoN) het ledenbestand nog een keer controleren en de validatie van de leverancier gegevens doen. Zij controleren dan of de klantnummers, periode en overstap in de on-line gebruikersadministratie goed geregistreerd staan. Deze controle doen ze trouwens regelmatig, en ze controleren dit samen met de energieleveranciers waar ze een overeenkomst mee hebben. Dit zijn de leveranciers die drie sterren hebben. Je krijgt automatisch een email van ZoN als iets niet in orde is.

Deze controle kan echter niet gedaan worden met de leveranciers met maar één ster. Je bent in dat geval als deelnemer zelf verantwoordelijk dat de juiste informatie in de gebruikersomgeving correct is. Is dat niet het geval zal er geheid een vertraging komen als de leverancier de berekening gaat doen en krijg je de teruggave natuurlijk pas als alles correct is.

Het is dus zaak voor onze leden om alle mutaties, zoals een overstap naar een andere leverancier, online in de gebruikersomgeving hier  aan te geven! Zorg er voor dat deze informatie altijd juist is!

Eind maart begin april stuurt ZoN het claim-bestand met de toerekening van de opgewekte productie van de leden naar het bestuur van Zon op Alphen. Het bestuur controleert dit bestand en geeft zijn akkoord.

Na ontvangst van dit akkoord stuurt ZoN in april de definitieve bestanden naar de deelnemende energieleveranciers met twee en drie sterren. Die gaan de gegevens dan in hun administratie verwerken waarna je een afrekening krijgt en het geld op de rekening gestort wordt. Hou er rekening mee dat dit verwerken meerdere weken kan duren.

Heeft je leverancier één ster, dan maakt ZoN een voucher met alle benodigde gegevens die je dan samen met een kopie van de Beschikking van de belastingdienst voor je zonnepark(en) zelf naar je leverancier moet opsturen. Je krijgt automatisch een email met de informatie over je voucher. Deze beschikkingen kan je ook vinden en downloaden via onze site onder Over Ons/Documenten, of via je gebruikersomgeving op de pagina Mijn Certificaten. Heeft je leverancier dus maar één ster, ben je na ontvangst van de email zelf verplicht om actie te ondernemen om de teruggave in gang te zetten! Zodra de leveranciers je voucher en de Beschikking gekregen hebben gaan ook die aan de slag om dit te gaan verwerken, en ook bij hun kan het meerdere weken duren voordat je weer wat van ze hoort. Hou hier ajb rekening mee.

In de loop van mei en juni sturen de energieleveranciers de creditfacturen voor de Energiebelastingteruggave van het afgelopen kalenderjaar naar de leden en die krijgen daarna de teruggave op hun rekening gestort. Controleer de afrekening zeer goed op fouten! Het bedrag van de teruggave staat in je online gegevens, en let er ook op dat de juiste PCR genoemd is, anders kan je later problemen krijgen met de Belastingdienst want dan klopt jouw beschikking niet!

Heb je op 15 juli nog niets van je leverancier gehoord, stuur die leverancier dan een email. Het zelf bellen naar de leveranciers levert over het algemeen helaas niet veel op omdat is gebleken dat de medewerkers van de helpdesk in vele gevallen niet goed geïnformeerd zijn over de Postcoderegeling. Als je contact op wilt nemen, doe het dan per email. Hiervoor zijn speciale email adressen gemaakt die je hiervoor moet gebruiken. Deze staan op de website van Zon op Nederland onder energieleveranciers.

Wij zelf kunnen helaas niets voor je doen. Je bent zelf verantwoordelijk om de teruggave met je leverancier in orde te krijgen.

Mocht de leverancier echter menen dat ze géén gegevens van Zon op Nederland gekregen hebben, mail ons dan met gebruik van dit email adres. We gaan het dan bij ZoN aankaarten want wellicht is er dan ergens iets mis gegaan.

Ben je vorig jaar tussentijds overgestapt naar een andere energieleverancier, dan zal je van beide leveranciers een credit nota gaan krijgen. Let er dus op dat als dit een leverancier betreft met maar één ster, je nog steeds zelf de gegevens op moet sturen. Je voucher zal dit duidelijk maken. Je kunt deze situatie altijd bekijken in je gebruikersomgeving op Zon op Nederland onder Mijn Certificaten.