De oprichting van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn is een feit. Afgelopen week waren de oprichters Ferd Schelleman, Erik de Ruijter en Stef Strik bij notaris Buller om hun handtekeningen onder de oprichtingsakte te zetten. De oprichting van deze coöperatie vloeit voort uit de plannen van Energiek Alphen aan den Rijn (EA) om in de gemeente twee collectieve zonneparken te realiseren, één op het dak van de driving range van Golfclub Zeegersloot (circa 160 panelen) en één op het dak van het gebouw van Rijnvicus (circa 1.600 panelen).

“Dit is onze volgende stap om het project waar te maken, ondanks de onzekerheid die er momenteel heerst over de hoogte van de energiebelasting in de komende jaren”, zegt voorzitter Stef Strik van Zon op Alphen. “Die onzekerheid stimuleert niet om nu in te stappen, maar wij zijn overtuigd dat er met de aangekondigde terugleververgoeding investeren in zonne-energie zeer aantrekkelijk blijft. Aan de terugverdientijd van circa zeven jaar en aan het uiteindelijke rendement van minstens anderhalve keer de investering, zal de nieuwe regeling niets af doen.”

Inwoners van de meeste postcodegebieden in Alphen, in totaal zo’n 30.000 huishoudens, kunnen bij Zon op Alphen aan den Rijn voor een aantrekkelijk tarief eigenaar worden van één of meer panelen. Wie op zijn eigen woning geen zonnepanelen kan of wil plaatsen, kan op deze manier toch investeren in duurzame energie. Deelnemers worden automatisch lid van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn. Daarmee hebben zij zeggenschap over de bestuurlijke en financiële gang van zaken bij Zon op Alphen, inclusief de samenstelling van het bestuur. In de statuten is onder meer vastgelegd dat de coöperatie winst onder haar leden mag verdelen en tevens dat leden. Bovendien is iedere verplichting van leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen, uitgesloten.

Op 23 mei jl. ondertekenden Energiek Alphen aan den Rijn, Golfclub Zeegersloot en de gemeente een Green Deal over de realisatie van Zon op Alphen. De gemeente stelde daarbij een bedrag van 10.000 euro subsidie beschikbaar voor de werving van deelnemers. Inmiddels heeft ook de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar gesteld – een bedrag van 23.000 euro – om de zonneparken GC Zeegersloot en Rijnvicus te realiseren. Bij de voorinschrijving hebben inmiddels zo’n tachtig inwoners laten weten om met in totaal al meer dan duizend panelen mee te willen doen. De definitieve inschrijving start naar verwachting in het najaar.