Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft bekendgemaakt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Het kabinet bekijkt ook of en hoe de Postcoderoosregeling zal worden aangepast of wordt vervangen. De minister wilde de regeling net als de salderingsregeling al in 2021 vervangen, maar in Den Haag is men tot de conclusie gekomen dat een nieuwe regeling vrij ingewikkeld te organiseren is. Minister Wiebes verwacht dat de gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar gehandhaafd blijft voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of voor 2021 investeren in zonnepanelen. De eerder aangekondigde terugleversubsidie is van de baan wegens uitvoeringsproblemen.
ODE Decentraal (de belangenbehartiger van lokale energiecoöperaties) blijft in gesprek met het ministerie om tot een zo goed mogelijke regeling te komen voor zonneprojecten voor mensen zonder geschikt (eigen) dak.
Meer weten? Lees verder.