U kent Energiek Alphen aan den Rijn en Zon op Alphen vooral van duurzame energie-opwekking via zonnepanelen. Ons hogere doel is verduurzaming van Alphen aan den Rijn en daar horen ook opwekking via windenergie en energiebesparing bij.

Energie Alphen aan den Rijn wil een werkgroep instellen, die zich gaat richten op energieneutrale woningen. Het idee is om een wijkgerichte actie te ontwikkelen, waarin we met bewoners op zoek gaan naar effectieve manieren om energie te besparen in de woning en om duurzame energie op te wekken, zodat de woning na enkele jaren ‘van het gas af kan’ en de benodigde energie zoveel mogelijk door de bewoners zelf wordt opgewekt.

Een energieneutrale woning heeft verschillende voordelen. Zo gaat het wooncomfort omhoog met minder tocht en is een betere temperatuurregeling mogelijk bij koud en warm weer. U gebruikt duurzame energie en helpt mee de opwarming van de aarde te voorkomen. Ons doel is ook dat uw energiekosten gelijk blijven dalen.

Om energieneutrale woningen te realiseren, zijn ook oplossingen nodig op straat-, buurt- of wijkniveau. Onze aanpak is daarom om samen met bewoners uit een buurt aan de plannen te werken.
Als u denkt dat uw straat of buurt geschikt is, dan horen we dat graag! Als u als vrijwilliger aan een project wilt meewerken, geef u dan op. Mail naar info@energiekalphenaandenrijn.nl ter attentie van Erik de Ruijter.